Skip navigation links

NAŠA PREDANOST

Naši se kupci oslanjaju na Garmin proizvode dok borave na otvorenom, bilo na kopnu, na moru ili u zraku. Da bismo sačuvali te prostore, predano štitimo okoliš kroz sve aspekte poslovanja. Trudimo se neprestano poboljšavati svoj rad postavljanjem ekoloških ciljeva koji prepoznaju utjecaj našeg poslovanja na okoliš i ispuniti sve zakonske zahtjeve ili ih nadmašiti.

CERTIFIKATI

CERTIFIKATI

Tvrtka Garmin predano radi na uključivanju brige za okoliš u sve dijelove svog poslovanja. Uz poštivanje svih zakonskih odredbi primili smo i certifikat međunarodnog standarda ISO 14001 za dizajn, proizvodnju, distribuciju i podršku za svoje proizvode.

SAZNAJTE VIŠE
PROIZVODI I AMBALAŽA

PROIZVODI I AMBALAŽA

U skladu sa standardima očuvanja okoliša uveli smo nekoliko mjera kako bismo smanjili upotrebu opasnih materijala u svojim proizvodima. Te mjere uključuju analizu svih faza poslovanja i utvrđivanje svih materijala koji mogu imati štetan učinak na ljude i okoliš, primjenu odgovarajućih kontrola i sigurnosnih mjera i dokumentiranje svih poduzetih radnji.

Tu su i trajne inicijative čiji je cilj smanjenje utjecaja na okoliš povezano s ambalažom. Neprestano radimo na poboljšavanju dizajna ambalaže tako što upotrebljavamo održivije materijale i smanjujemo veličinu ambalaže. Većina naših proizvoda pakira se u kartonsku ambalažu u kojoj reciklirani materijali imaju udio veći od 80 %. Više ne upotrebljavamo ni plastične omote ni blister pakiranja. U određenim situacijama kada radimo s proizvođačima zrakoplova kao proizvođač originalne opreme (OEM), svoju avijacijsku opremu šaljemo u velikim količinama u kontejnerima za prijevoz tereta koji se mogu više puta upotrijebiti. Ti kontejneri omogućuju proizvođačima zrakoplova da uzimaju našu avijacijsku opremu po potrebi i kontejner vrate kada je prazan, pa nema potrebe za prekomjernom ambalažom.

Recikliranje

RECIKLIRANJE

Tvrtka Garmin promovira sigurno upravljanje opasnim komponentama i podržava obnavljanje i ponovno korištenje vrijednih materijala recikliranjem. Održavamo redovite sastanke o okolišu i pratimo trendove recikliranja kako bismo bili u tijeku s potrebama za recikliranjem i osigurali usklađenost u drugim državama. Fokusiranje na recikliranje u našim objektima imalo je snažan utjecaj i smanjilo količinu otpada koji se ne može reciklirati.

U sklopu naših programa za recikliranje u Olatheu, Kanzasu, Ujedinjenoj Kraljevini i u proizvodnom pogonu u Tajvanu u 2020. godini prikupljeno je više od 1950 metričkih tona materijala.

Uspostavili smo i protokole recikliranja uređaja u SAD-u, Japanu, Europi, Kini i ostalim lokacijama diljem svijeta.


MATERIJALI

Da bismo smanjili utjecaj na okoliš i svojim kupcima pružili dodatna jamstva zdravstvene sigurnosti proizvoda, Garmin ograničava upotrebu opasnih tvari u dizajnu proizvoda i korištenim materijalima. Pridržavamo se direktive Europske unije o Ograničenju upotrebe opasnih tvari (RoHS) koja propisuje maksimalne dopuštene količine opasnih tvari u novoj električnoj i elektroničkoj opremi. Podržavamo i cilj uredbe Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje upotrebe kemikalija (REACH) koja putem rane i poboljšane identifikacije intrinzičnih svojstava kemijskih tvari poboljšava zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.

SAZNAJTE VIŠE

KRAJ VIJEKA UPOTREBE

Tvrtka Garmin posluje u skladu s direktivom Europske unije Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE) koja promiče sigurno i odgovorno odlaganje otpada i recikliranje. Diljem svijeta neprestano tražimo načine na koje možemo zaštititi okoliš i pomoći u pravilnom odlaganju i recikliranju proizvoda koji su došli do kraja svog vijeka upotrebe. Naši napori uključuju obnavljanje proizvoda, ponovnu upotrebu komponenti i suradnju s tvrtkama za recikliranje elektroničkog otpada na odlaganju otpada koji se ne može ponovno iskoristiti.

U 2020. godini reciklirali smo više od 183 metričke tone elektroničkog otpada.

Na zahtjev pružamo informacije potrebne centrima za ponovnu upotrebu i ustanovama za zbrinjavanje i recikliranje. Te se informacije odnose na ponovnu upotrebu, zbrinjavanje ili recikliranje naših proizvoda.

Uz to, ako proizvod u zaslonu s tekućim kristalima ili ugrađenoj žarulji sadrži male količine žive, to je navedeno u korisničkom priručniku i preporučuje se da popravak ili zamjenu izvrše samo servisni tehničari tvrtke Garmin s certifikatom.

Pitanja o održivosti
pošaljite na adresu [email protected]