Croatia | Hrvatska
Skip navigation links
Vector™ 3/3S
  • Vector™ 3/3S Vozite bolje, pametnije i povezanije pomoću Vector 3™ mjerača snage sa senzorima u pedalama. Bez pod senzora instalira se poput svake druge pedale i jednostavno se uparuje s Garmin uređajima i aplikacijama.

    Learn more
  • Natrag na sve videozapise