Skip navigation links

Navigacijski uređaji za vozni park

Nudimo širok asortiman navigacijskih uređaja za vaš vozni park koji su odmah spremni za upotrebu. Jednostavno odaberite uređaj koji najbolje odgovara vašim potrebama.

fleet

fleet 790

fleet 790

fleet 780 Unit on the Home screen

fleet 780

fleet 770

fleet 770

fleet 670

fleet 670

fleet 660

fleet 780

dēzl

dēzlCam 785 LMT-D

dēzlCam 785 LMT-D

dēzlCam 785 LMT-D

dēzlCam 785 LMT-D

dēzl 580LMT

dēzl 580LMT

dēzl 580LMT-D

Serija Drive

DriveSmart 65

DriveSmart 65

DriveSmart (51 LMT-S, 61 LMT-S)

DriveSmart (51 LMT-S, 61 LMT-S)

DriveSmart (51 LMT-D, 61 LMT-D)

DriveSmart (51 LMT-D, 61 LMT-D)

DriveSmart 55

DriveSmart 55

DriveAssist 51 LMT-S

DriveAssist 51 LMT-S

DriveSmart 51 LMT-D

DriveAssist 51 LMT-D