Skip navigation links
YRITYS
Kierrätys

Tuotteiden kierrätys ja hävittäminen

Edistämme vaarallisten komponenttien turvallista hallintaa sekä arvokkaiden materiaalien talteenottoa ja uusiokäyttöä kierrättämällä. Pysyttelemme ajan tasalla kierrätystarpeista ja varmistamme vaatimustenmukaisuuden muissa maissa järjestämällä säännöllisesti ympäristöpalavereja ja seuraamalla kierrätystrendejä. Olemme laatineet laitteiden kierrätyskäytäntöjä esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa, Euroopassa ja Kiinassa.

Sähkö- ja elektroniikkaromu (WEEE)

Olemme tyytyväisiä voidessamme osallistua ihmisten terveyden suojaamiseen ja ympäristön kannalta kestävään elektroniikkajätteen hyötykäyttöön ja hävittämiseen noudattamalla WEEE-direktiiviä.

Toimitamme pyydettäessä tiedot, joita kierrätyskeskukset sekä käsittely- ja kierrätyslaitokset tarvitsevat tuotteidemme uusiokäyttöä, käsittelyä tai kierrätystä varten.

WEEE-tietopyyntölomake

Tuotteiden turvallinen ja asianmukainen hävittäminen

Joidenkin tuotteidemme nestekidenäyttö tai sisäinen lamppu sisältää pieniä määriä elohopeaa. Laitteen käyttöoppaassa kerrotaan, sisältääkö laite elohopeaa.

Näiden osien huolto- ja vaihtotoimet kannattaa antaa ainoastaan Garminin valtuuttaman huoltoteknikon tehtäviksi. Lisäksi nämä tuotteet on hävitettävä kaikkien sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti.