Teenuste inReach ja Garmin Explore privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: 1. november 2022

Teie privaatsus on Garmini jaoks oluline. Töötasime välja selle privaatsuspoliitika, et anda sulle teavet selle kohta, kuidas meie ja teised Garmini omanduses olevad ettevõtted, sh Garmin Services, Inc. (endise nimega inReach, Inc.), töötlevad sinu isikuandmeid, kui külastad Garmin Explore’i veebisaiti, registreerid oma inReachi seadme ja kasutada seda, tellid ja kasutad inReachi satelliitside- või muid teenuseid ning kasutad rakendusi Messenger, Earthmate ja Garmin Explore.

Ettevõtte Garmin muud veebisaidid, rakendused ja tooted, mis sisaldavad mõne muu Garmini privaatsuspoliitika linki, on reguleeritud selle privaatsuspoliitikaga. Klõpsa siin, et vaadata üle meie privaatsuspoliitika.

„Isikuandmed” on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. Võimalik, et sinu jurisdiktsiooni kohta kehtiv lisateave on esitatud eraldi dokumendis. Täiendavate eeskirjade vaatamiseks, mis võivad kehtida ka sinu kohta, sirvi jaotiseni „Sinu õigused“. Käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud isikuandmete töötlemise juriidilised alused põhinevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR) ja muude jurisdiktsioonide seadustel, millel on sarnased juriidilised alused.

Kõnealuse privaatsuspoliitika konkreetse osa juurde liikumiseks klõpsa allolevat linki:

Ettevõtte Garmin töödeldavate isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida töötleme, kui lood ettevõtte Garmin konto:

Kui lood ettevõtte Garmin konto, palume sul esitada oma meiliaadressi, nime ja parooli. Võid soovi korral täisnime asemel sisestada vaid eesnime või hüüdnime. Võimalik, et palume sul esitada ka mobiiltelefoninumbri.

EESMÄRGID JA JURIIDILISED ALUSED

(a) Töötleme sinu meiliaadressi ja parooli, sest logid kontole sisse oma meiliaadressi ja parooli abil. Sinu e-posti aadressi ja parooli töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi tagada sinu konto turvalisus. Kui lubad kahekordse autentimise, töötleme sinu mobiiltelefoninumbrit või e-posti aadressi, et saata turvakood SMS-i või e-kirja teel. Kõnealuse teabe töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi sinu konto turvalisuse tagamiseks. Kui asud Mandri-Hiinas, töötleb Garmin sinu mobiiltelefoninumbrit pärisnime autentimise eesmärgil.

(b) Samuti töötleme sinu e-posti aadressi ka ettevõtte Garmin toodete, teenuste, rakenduste ja kontoga seotud olulise teabe edastamiseks, nt olulise ohutusalase teabe või selle privaatsuspoliitika oluliste muudatuste kohta. Sinu esitatud nimi seotakse sinu konto profiiliga ning seda kuvatakse siis, kui kommenteerid või saadad teisi materjale meie veebilehel või rakenduses või suhtled teiste kasutajatega. Sinu e-posti aadressi ja nime töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi pakkuda sulle ettevõtte Garmin toodete, teenuste, rakenduste või kontoga seotud olulist ohutusalast või muud teavet või selle privaatsuspoliitika oluliste muudatuste kohta ning võimalust suhelda teiste kasutajatega.

(c) Kui annad nõusoleku meilt turundusteadete saamiseks, siis töötleme su meiliaadressi ka Garmini toodete, teenuste ja rakendustega seotud turundusteadete ja uudiskirjade edastamiseks. Juriidiline alus sinu e-posti aadressi töötlemiseks on sinu nõusolek. Võid oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta Garmini konto eelistuste muutmisega või turunduskirja all olevat tühistuslinki klõpsates. Meilt saadud turunduskirjad põhinevad Garmini konto eelistustel, Interneti-protokolli (IP) aadressi riigil, Garmini kontosse lisatud Garmini seadmetel ja Garmini konto tellimustel. Juriidiline alus nende andmete taoliseks töötlemiseks on meie õigustatud huvi klientidele saadetavate turunduskirjade hulga vähendamiseks (valime konkreetse kirja adressaadid, mitte ei saada turunduskirju nõusoleku andnud kõikidele klientidele). Kui asud Mandri-Hiinas, võime kasutada sinu mobiiltelefoninumbrit SMS-i teel turundusteabe saatmiseks.

(d) Kui suhtled klienditeenindusega, töötleme ka sinu meiliaadressi selle sidumiseks sinu Garmini kontoga. Kõnealuse töötluse juriidiline alus on meie õigustatud huvi kvaliteetse klienditeeninduse pakkumiseks.

(e) Samuti töötleme sinu meiliaadressi ka selleks, et teavitada kliente, kui nad on meie kasutustingimusi rikkunud. Selle töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi tagada kvaliteetne kasutuskogemus kõigile klientidele ning tagada ka kasutustingimuste järgimine.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui ostad tellimuse:

Kui ostad tellimuse, kogume järgmisi andmeid: sinu nime, e-posti aadressi, postiaadressi, arveldusaadressi ja telefoninumbrit. Me ei vaata ega talleta sinu maksekaarditeavet, mida haldavad kolmandatest isikutest teenusepakkujaid.

EESMÄRGID JA JURIIDILISED ALUSED

Töötleme seda teavet sinu tellimuse konto haldamiseks ning arveldusandmete ja muu sinu tellimusega seotud teabe edastamiseks. Töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine.

Isikuandmed, mida töötleme, kui kasutad meie sideteenuseid

Kui kasutad meie sideteenuseid, töötleme sinu postiaadressi, telefoninumbrit, sinu valitud kontaktide kontaktteavet, tekst-, SMS- ja meilisõnumeid, mis on ühte meie seadmesse või rakendusse ja sealt saadetud, sinusõnumite sisu ja muud sellega seotud teavet, nagu sõnumi aeg, kohaletoimetamise olek ja sinu seadme asukoht.

EESMÄRGID JA JURIIDILISED ALUSED

a) Töötleme seda teavet oma sideteenuste osutamiseks. Töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine.

(b) Töötleme sinu postiaadressi ja telefoninumbrit, et teha kindlaks, kas tellija on oma elukohas tahtmatult SOS-nupu aktiveerinud. Selle töötlemise juriidiline alus on meie õiguslik huvi valehäirete vähendamiseks.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui oma seadet sünkroonid

Kui sünkroonid oma seadet ühilduva Garmini rakenduse kaudu, registreerime edastamisega seotud andmeid, nagu sünkroonimisel kasutatud IP-aadress, sünkroonimise kellaaeg ja kuupäev, krahhi/diagnostika logid, seadme geograafiline asukoht, teave sinu seadme kohta, teave sünkroonimiseks kasutatud võrgu (nt Wi-Fi või mobiilside) ja seadme aku laetuse taseme kohta.

EESMÄRGID JA JURIIDILISED ALUSED

Töötleme seda teavet süsteemidega ühenduvate seadmete täpseks tuvastamiseks ja oma seadmetega seotud probleemide tõrkeotsinguks. Selle töötlemise juriidiline alus on meie õiguslik huvi oma seadmete stabiilsust parandada ning oma klientidele kvaliteetseid tooteid pakkuda.

Isikuandmed, mida töödeldakse, kui laadid oma asukohapõhiseid andmeid üles Garmini rakenduse kaudu

Võid ühilduva Garmini rakenduse kaudu oma seadmest oma kontole üles laadida oma asukohapõhiseid andmeid, näiteks teekonnapunkte, marsruute, radu, tegevusi (nt jooksud, matkad, seiklused, jahiretked, maastikusõitude marsruudid jne) ja tegevuste andmeid. Tegevuste andmed võivad sisaldada selliseid andmeid nagu asukoht, ajatempel, rajad, kõrgus, kiirus ja vahemaa. Võid oma seadet kasutada ka ilma asukohapõhiseid andmeid meie rakendustesse üles laadimata. Kui otsustad oma asukohapõhised andmed meie rakendustesse üles laadida, saad määrata, kas sinu asukohapõhiseid andmeid jagatakse teiste kasutajatega portaali MapShare, sotsiaalmeedia või muude kanalite kaudu.

EESMÄRGID JA JURIIDILISED ALUSED

a) Kui otsustad oma asukohapõhiseid andmeid oma kontole üles laadida ühilduva Garmini rakenduse kaudu, töötleme neid selleks, et saaksid oma andmeid analüüsida, näha oma asukohta tegevuse ajal või marsruudi, vaadata mõõdikuid ja soovi korral jagada oma andmeid teistega. Sellise töötluse juriidiline alus on teie nõusolek. Võid oma nõusoleku tagasi võtta, muutes oma konto seadeid.

b) Kui otsustad oma kontole laadida või lisada kõnealuseid andmeid, töötleme neid koondandmetena kasutuse ja trendide analüüsimiseks ning funktsioonide ja teenuste arendamiseks või täiustamiseks. Selle töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi pakkuda asjakohaseid kvaliteetseid funktsioone ja teenust.

Isikuandmed, mida töötleme, kui suhtled ettevõttega Garmin:

Kui suhtled meie klienditeenindusega meilitsi, telefonitsi, veebis või personaalselt, siis kogume isikuandmeid, nagu nimi, postiaadress, telefoninumber, meiliaadress ja kontakteerumiseelistus ning su seadmeid Garmin puudutav teave, nagu seerianumber ja ostukuupäev, ning sinu tellimuste teave. Võime ka koostada sündmuste logisid, mis aitavad diagnoosida toote või rakenduse jõudlusega seotud probleeme või talletada klienditoega seotud teavet. Klienditeeninduse parendamiseks võime kohaldatavatest seadustest olenevalt ka salvestada ja kuulata sinu ja klienditoe esindaja vestlust ning analüüsida vabatahtliku kliendiküsitluse käigus esitatud tagasisidet. Sinu nõusolekul võib meie klienditoe töötaja logida sinu Garmini kontole ja aidata sul probleemi tuvastada ja lahendada.

EESMÄRGID JA JURIIDILISED ALUSED

Töötleme seda teavet kliendi- ja tootetoe pakkumiseks, kliendi- ja tootetoe kvaliteedi ja viiside, mida me oma klientidele pakume, jälgimiseks ning seadmete paranduse, tagastamise või vahetamise hõlbustamiseks. Nimetatud teabe töötlemise juriidiline alus nendel eesmärkidel on meie õigustatud huvi kvaliteetse tootetoe pakkumiseks. Juriidiline alus sinu Garmini kontole sisselogimiseks (vajaduse korral) probleemide tuvastamisel ja lahendamisel on sinu nõusolek, mille võid tagasi võtta.

Isikuandmed, mida töödeldakse siis, kui ühendad oma Garmin konto kolmanda osapoole rakendusega

Kui otsustad oma Garmini kontole anda juurdepääsu kontodele, mis sul on teiste rakendusepakkujate juures, nt sinu Facebooki ja Twitteri kontod, hangime lingitud kontodelt sinu kohta teavet, nt kasutajanime või profiilipildi.

EESMÄRGID JA JURIIDILISED ALUSED

Selle teabe edastavad meile need teenused, et saaksime postitada sisu sinu nimel, kui sa seda meilt palud. Sellise töötluse juriidiline alus on teie nõusolek. Nõusoleku mis tahes ajal tühistamiseks ühenda ettevõtte Garmin ja kolmanda osapoole konto lahti Garmin kontos.

Isikuandmete saajate kategooriad

OTSINGU- JA PÄÄSTEASUTUSED NING HÄDAOLUKORDADE LAHENDAJAD

Kui kasutad inReachi satelliitsideteenuseid ja käivitad SOS-hädaabisignaali, võime edastada teavet, nagu sinu nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, sõnumi sisu, saatmise kellaaeg ning sõnumisaatja ja -vastuvõtja isik ja asukoht, pädevatele otsingu- ja päästeasutustele ja hädaabiteenistustele.

PERELIIKMED

Võime edastada teavet, nagu sõnumi sisu, sõnumi saatmise kellaaeg ning sõnumisaatja ja -vastuvõtja isik ja asukoht, sinu pereliikmetele, kelle oled oma tellimissätetesse lisanud.

INIMESED, KEDA KUTSUD OMA ASUKOHTI JÄLGIMA

Võid saata kutse pereliikmetele, sõpradele või teistele inimestele, et nad jälgiksid veebipõhise portaali MapShare kaudu sinu liikumist oma arvutites ja mobiilseadmetes. Seade inReach saadab jälgimispunkte eelmääratud ajaintervallide alusel, et jälgijad saaksid sinu asukohti võrgus jälgida. Võid kutsuda ka pereliikmeid, sõpru või teisi inimesi kasutama portaali MapShare, et pingida sinu seade ja vaadata sinu GPS-asukohta, jälgida sinu liikumist ja vahetada sinu teeloleku ajal sõnumeid. Saad soovi korral lisada oma lehe MapShare oma blogisse, veebisaidile või sotsiaalmeediasse.

TEENUSEPAKKUJAD

Kasutame e-kirjade saatmiseks kolmandate isikute nagu Adobe, SendGrid, teenuse Twilio ja teenuse Mailchimp abi. Nimetatud teenused jälgivad e-kirjadega seotud tegevusi, nt kirjade avamist, kirjas sisalduvate linkide klõpsamist ja ostude sooritamist pärast linkide klõpsamist. Kasutame neid andmeid e-kirjadega seotud aktiivsustaseme analüüsimiseks. Samuti kasutame ettevõtte Pipedrive tarkvara äriklientidega suhtlemise haldamiseks ning võime kasutada kolmandaid isikuid maksevõlglastest kontode võlgnevuste sissenõudmiseks.

Kasutame kolmanda poole, nt ettevõtete Vonage ja Twilio teenuseid, et saata meie kasutajatele või nende kontaktidele SMS-sõnumeid, et toetada selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud funktsioone. Võime jälgida nende sõnumite saatmist adressaadi telefoninumbri ja valitud sisu alusel. Kasutame teatud piirkondades muid SMS-teenusepakkujaid, nt Alibaba Cloud (ainult Mandri-Hiina).

Kasutame kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid, et paremini mõista meie toodete, teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamist ja jõudlust. Lisateavet vt jaotisest „Jälgimine ja analüüs“.

Kui ostad tellimuse, kasutame sinu maksekaardi teabe töötlemiseks kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, nagu Adyen. Lisateavet ettevõtte Adyen kohta leiad siit.

USA-s, Austraalias ja Euroopas asuvates serverites andmete ja teenuste hostimiseks kasutame teenuseid Azure Cloud, mis on ettevõtte Microsoft lahendus, ja Amazon Web Services (AWS).

MUUD AVALIKUSTAMISED

Võime sinu isikuandmeid avalikustada teistele isikutele: (a) kui meil on selleks sinu kehtiv nõusolek; (b) seaduslike kohustuste, näiteks kohtukutse, kohtumääruse või -korralduse või muu kehtiva juriidilise menetluse täitmiseks; (c) oma sätete ja tingimuste või eeskirjade jõustamiseks; (d) vajaduse korral õiguskaitsevahendite rakendamiseks või juriidiliste nõuete eest kaitsmiseks või (e) kui oled hädaolukorras ja peame vajalikuks või kohaseks, et kutsuda sulle abi.

Võime su isikuandmed edastada filiaalile, tütarettevõttele või kolmandale isikule ettevõtte Garmin ümberorganiseerimisel, liitumisel, müümisel, ühisettevõtte moodustamisel või mis tahes osa, vara või inventuuri üleandmisel, ülekandmisel või muul viisil paigutamisel, sh (kuid mitte sellega piiratud) seoses pankroti või sarnase protsessiga, kui isikuandmete saaja ei töötle isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas märgitust erinevalt ilma sind eelnevalt teavitamata ja sinult nõusolekut saamata, kui seda nõuab kehtiv seadus.

Isikuandmete rahvusvaheline ülekandmine

Garmin on ülemaailmne ettevõte. Oma toodete, rakenduste ja teenuste pakkumiseks peame sinu isikuandmed võib-olla muudes riikides asuvatesse Garmini ettevõtetesse edastama. Vaata Garmini ettevõtteid.

Klientidele väljaspool Mandri-Hiinat: Garmini konto loomisel, enda kontoprofiili isikuandmete lisamisel või andmete üleslaadimisel Garmini kontole kogutakse sinu isikuandmeid ning neid säilitatakse USA, Ühendkuningriigi ja/või Austraalia serverites. Klientidele Mandri-Hiinas: Garmini konto loomisel, enda kontoprofiili isikuandmete lisamisel või andmete üleslaadimisel Garmini kontole kogutakse sinu isikuandmeid ning neid säilitatakse ettevõtte Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. serverites Mandri-Hiinas.

Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Ühendkuningriigis (ÜK) või Šveitsis elavate isikute isikuandmeid haldab Garmin Würzburg GmbH ja neid töötlevad Garminile kuuluvad ettevõtted, et pakkuda tuge, taristut, turvalisust ja muid põhifunktsioone. Ettevõte Garmin Würzburg Gmb on võtnud omaks heaks kiidetud näidis-lepingklauslid juhul, kui kõnealused ettevõtted ei asu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või kohalduva andmekaitseseaduse alusel heaks kiidetud jurisdiktsioonis.

Kõik Garmini ettevõtted peavad täitma käesolevas privaatsuspoliitika avalduses esitatud privaatsusnõudeid.

Küpsised ja sarnased tehnoloogilised lahendused

Teavet Garmini küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta meie veebisaitidel leiad jaotisest Küpsiste reeglid.

Jälgimine ja analüüsid

Kogume kasutajate andmeid meie toodete, teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamise kohta. Kogutav analüütiline teave sisaldab serveritele juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, tarkvara või püsivara versiooni, seadme asukohta, keeleseadet, rakenduse allalaaditud andmeid ja faile, kasutaja tegevust (nt kasutatud funktsioonid, kasutussagedus), seadme olekuteavet, seadme mudelit, riistvara ja operatsioonisüsteemi andmeid ning toote, teenuse, veebisaidi või rakenduse tööga seotud andmeid. Kasutame seda teavet toodete, teenuste, veebisaitide või rakenduste kvaliteedi, turvalisuse ja töö täiustamiseks; sinu ja teiste kasutajate ootustele kõige paremini vastavate toodete ja funktsioonide arendamiseks ja turundamiseks; ning stabiilsuse ja muude kasutamisega seotud probleemide võimalikult kiireks tuvastamiseks ja lahendamiseks.

Analüütikateabe töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi mõista, kuidas kliendid meie tooteid, teenuseid, veebisaite ja rakendusi kasutavad, et saaksime täiustada kasutuskogemust ja funktsionaalsust.

Siin mõned näited kolmandatest isikutest, kelle teenuseid me praegu kasutame:

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights, ettevõtte Microsoft teenus, mida kasutatakse kasutuse paremini mõistmiseks ja kasutuskogemuse täiustamiseks.

  • Loggly: Loggly teenust kasutatakse veateabe jälgimiseks, mis kuvatakse inReachi sõnumite töötlemise infrastruktuuris, et saaksime süsteemitalitlust täiustada.

  • Firebase (Crashlytics): Firebase (Crashlytics), ettevõtte Google teenuseid kasutatakse selleks, et aidata meil kasutuskogemust paremini mõista, parandada kasutajakogemust ning tuvastada ja lahendada krahhide või vigade algpõhjusi.

Küpsistest sõltuvate jälgimise ja analüüside tarnijate teabega tutvumiseks vt jaotist „Küpsised ja sarnased tehnoloogiad“.

Lapsed

Palume USA-s asuvatel alla 13 aasta vanustel või muudes riikides asuvatel alla 16 aasta vanustel isikutel Garminile oma isikuandmeid mitte esitada. Kui selgub, et oleme kogunud USA-s alla 13-aastastelt lastelt või mõnes muus riigis alla 16-aastastelt lastelt isikuandmeid, võtame meetmeid, et need andmed kustutada nii kiiresti kui võimalik.

Privaatsuspoliitika uuendused

Uute toodete ja rakenduste lisamisel, kehtivate müügipakkumiste parendamisel ning tehnoloogia ja seaduste muutumisel võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Privaatsuspoliitika viimase muudatuse kuupäeva saad teada, kui vaatad selle lehe ülaosas sissekannet "Viimati uuendatud". Muudatused jõustuvad uuendatud privaatsuspoliitika postitamisel.

Kui tegemist on oluliste muudatustega, siis edastame vastava teate ning piirkondades, kus see on kohaldatava seadusega sätestatud, küsime su nõusolekut. See muudatusi puudutav teade edastatakse e-kirjaga või postitatakse ettevõtte Garmin veebisaitidel ja rakendustes koos privaatsuspoliitika lingiga.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame sinu isikuandmeid seni, kuni sinu Garmini konto on aktiivne või vastavalt kohaldatavale seadusele ja õigusaktidest tulenevatele kohustustele. Kustutamisega seotud õiguste kirjeldust vt allpool olevast punktist "Sinu õigused".

Automatiseeritud töötlusel põhinev otsustamine, sealhulgas profiilimine

Garmin ei tee algoritmidel ega muul automatiseeritud töötlemisel põhinevaid sind oluliselt mõjutavaid otsuseid.

Vastutav andmetöötleja ja andmekaitseametnik

Kui sa elad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), Ühendkuningriigis või Šveitsis, siis haldab sinu isikuandmeid, mida Garmin kogub, ettevõte Garmin Würzburg GmbH, asukohaga Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany. Ettevõtte Euroopa Liidu andmekaitseametniku e-posti aadress on [email protected].

Kui elad Mandri-Hiinas, siis haldab sinu isikuandmeid, mida Garmin kogub, Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd., 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Hiina. Ettevõtte Mandri-Hiina andmekaitseametnik asub samal aadressil ning temaga saab ühendust võtta meiliaadressil [email protected].

Kui elad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, Ühendkuningriiki, Šveitsi või Mandri-Hiinat, siis haldab sinu isikuandmeid, mida Garmin kogub, ettevõte Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, mille e-posti aadress on [email protected]. Ettevõtte Brasiilia andmekaitseametnik asub samal aadressil ning temaga saab ühendust võtta meiliaadressil [email protected]. Ettevõtte Türgi esindaja e-posti aadress on [email protected].

Sinu õigused

Kui elad Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis või Šveitsis, on su õigus isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) või mõne muu kohaldatava seaduse alusel taotleda Garminilt järgmist: oma isikuandmetele juurdepääs ning nende parandamine või kustutamine, andmete teisaldamine, oma isikuandmete töötluse piiramine, oma isikuandmete töötlusest keeldumine ja järelevalvega tegelevale ametiasutusele kaebuse esitamine. Lisateavet nende õiguste kohta leiad Euroopa Komisjoni lehelt „Minu õigused“ isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) jaotisest; teave on esitatud paljudes keeltes. Kui elad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Ühendkuningriiki ja Šveitsi, võivad sul kohalike seaduste järgi olla sarnased õigused.

Enda isikuandmete juurdepääsu, parandamise, teisaldamise või kustutamise taotluse esitamiseks või kogu Garmini konto kustutamiseks ava Kontohalduskeskus.

Kui elad Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis või Šveitsis ja soovid kasutada oma õigust andmetöötlust piirata või keelata, võta ühendust ettevõtte Euroopa Liidu andmekaitseametnikuga aadressil Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Saksamaa, või e-posti aadressil [email protected].

Kui sa elad Mandri-Hiinas ja soovid oma andmekaitseõiguseid kasutada, võta ühendust ettevõttega Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. e-posti aadressil [email protected].

Kui sa ei ela Euroopa Majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis, Šveitsis või Mandri-Hiinas, kuid leiad, et sul on õigus kasutada neid või muid kohalikest seadustest tulenevaid õigusi, võta ühendust ettevõttega Garmin International, Inc. e-posti aadressil [email protected].

Privaatsustavade ja -õiguste teave California elanikele

Kui oled California elanik, võib sul California seaduste kohaselt olla täiendavaid isikuandmetega seotud õigusi. Lisateavet California eraelu puutumatuse õiguste kohta leiad CCPA privaatsusteatisest.

Kõik kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Uusim küpsiste reeglite versioon