Denne meddelelse kommer for at gøre opmærksom på, at alle nüLink!® tjenester stopper pr 1 Januar 2016.