Skip navigation links
FIRMA
Socialt ansvar

Socialt ansvar

Vores forretningspraksis og politikker afspejler vores forpligtelse til at beskytte vores planet og styrke mennesker og lokalsamfund.

Produktdesign
Garmin forpligter sig til at skabe miljøvenlige produkter med minimal miljøbelastning gennem hele deres livscyklus. Som led i vores produktansvar og sikkerhed på arbejdspladsen leverer vi på anmodning sikkerhedsdata for batterier og andre genstande, der sælges med et produkt.

Genanvendelse
Garmin støtter genindvinding og -anvendelse af værdifulde materialer og fremmer sikker håndtering af farlige komponenter.

Menneskerettigheder
Garmin tager sit ansvar for det globale fællesskab alvorligt. Ligeledes forventer vi, at vores leverandører handler med integritet og holder sig til de strengeste etiske, sociale og miljømæssige forretningsgange.