Skip navigation links

NÁŠ ZÁVAZEK

Naši zákazníci se spoléhají na produkty a služby Garmin, když se věnují aktivitám venku, ať už na zemi, na moři nebo ve vzduchu. Abychom tato místa zachovali, zavázali jsme se chránit životní prostředí ve všech aspektech našich obchodních operací. Snažíme se neustále zlepšovat své výsledky stanovením ekologických cílů, které zohledňují dopad našich aktivit na životní prostředí a splňují nebo přesahují naše povinnosti v oblasti dodržování předpisů.

CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

Společnost Garmin se zavázala začlenit do našich provozů ekologické aspekty. Kromě dodržování všech zákonných požadavků jsme obdrželi certifikaci podle mezinárodní normy ISO 14001 pro návrh, výrobu, distribuci a podporu našich produktů.

DALŠÍ INFORMACE
VÝROBKY A BALENÍ

VÝROBKY A BALENÍ

V souladu s ekologickými normami máme zavedeno několik opatření ke snížení množství nebezpečných materiálů používaných v našich výrobcích. Patří mezi ně analýza každé fáze našeho provozu za účelem identifikace materiálů, které by mohly mít potenciálně škodlivý účinek na zdraví a životní prostředí, přijetí vhodných kontrol a ochranných systémů a dokumentace všech přijatých opatření.

Probíhají také iniciativy k omezení ekologických dopadů spojených s obaly. Neustále se snažíme zlepšovat design obalů používáním udržitelnějších materiálů a zmenšováním velikosti obalů. Většina našich produktů je dodávána v kartonových obalech, které jsou z více než 80 procent vyrobeny z recyklovaného materiálu. Rovněž jsme eliminovali používání plastových blistrových balení. V určitých případech, kdy spolupracujeme s výrobci letadel prostřednictvím aplikací výrobců originálního vybavení (OEM), dodáváme naše letecké vybavení hromadně pomocí opakovaně použitelných přepravních kontejnerů. Tyto kontejnery umožňují výrobcům letadel používat naše letecké vybavení podle potřeby a vrátit kontejner prázdný, což eliminuje nutnost přebytečných obalů.

Recyklace

RECYKLACE

Společnost Garmin usiluje o bezpečné nakládání s nebezpečnými komponenty a podporuje recyklaci a opětovné využití hodnotných materiálů. Pořádáme pravidelná setkání v oblasti životního prostředí a monitorujeme recyklační trendy, abychom se udrželi v obraze ohledně recyklačních potřeb a zajistili dodržování předpisů v jiných zemích. Zaměření na recyklaci v našich zařízeních mělo dramatický dopad a snížilo množství odpadu odesílaného na skládky.

V roce 2020 jsme díky našim recyklačním programům ve výrobních podnicích v Olathe, Kansasu, Spojeném království a na Tchaj-wanu shromáždili a recyklovali více než 1950 tun materiálů.

Zavedli jsme také protokoly recyklace zařízení v USA, Japonsku, Evropě, Číně a dalších místech po celém světě.


MATERIÁLY

Abychom snížili svůj dopad na životní prostředí a nabídli našim zákazníkům další záruky zdravotní nezávadnosti výrobků, společnost Garmin omezuje používání nebezpečných materiálů v konstrukci a materiálech našich produktů. Dodržujeme směrnici Evropské unie o omezení používání nebezpečných látek (RoHS), která zakazuje, aby nová elektrická a elektronická zařízení obsahovala více než povolené úrovně nebezpečných látek. Podporujeme cíle nařízení pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), které zlepšuje ochranu zdraví a životního prostředí na základě včasné a dokonalejší identifikace skutečných vlastností chemických látek.

DALŠÍ INFORMACE

KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU

Společnost Garmin dodržuje směrnici EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), která pomáhá podporovat bezpečnou a odpovědnou likvidaci a recyklaci. Globálně neustále hledáme příležitostí, které pomáhají při ochraně životního prostředí a při správné likvidaci a recyklaci produktů, které dosáhly konce svého životního cyklu. Naše úsilí zahrnuje renovaci produktů, opětovné použití komponentů a partnerství s recyklačními společnostmi pro elektroniku, kterou nemůžeme znovu použít.

V roce 2020 jsme recyklovali více než 183 tun elektronického odpadu.

Na požádání rádi poskytneme recyklačním střediskům a centrům pro zpracování odpadu potřebné informace ohledně možností recyklace a opětovného využití našich produktů. Formulář žádosti o informace WEEE

Kromě toho, pokud výrobek obsahuje malá množství rtuti v panelu displeje z tekutých krystalů nebo ve vnitřním zdroji osvětlení, zveřejníme to v uživatelské příručce a doporučíme, aby veškeré servisní zásahy nebo výměny prováděl pouze servisní technik s certifikací Garmin.

V případě dotazů ohledně udržitelnosti
pište e-mail na adresu [email protected]