Skip navigation links

Dynamika jízdy na kole a fyziologické údaje

Aero Testing. Více informací.Sledování klíčových prvků vašeho pokroku při jízdě na kole a zlepšování kondice vám pomůže získat lepší představu o aktuální úrovni vaší výkonnosti a o tom, co musíte udělat pro udržení nebo zlepšení současného stavu. Vybraná zařízení Garmin shromažďují během vaší jízdy data, aby vám mohla tyto metriky jízdy na kole a fyziologické údaje poskytnout. Je nutné poznamenat, že některé z těchto metrik vyžadují další snímače, například výkonu a srdečního tepu. Pokud byste rádi lépe porozuměli statistikám, které vám vaše zařízení ukazuje, pak jste tady správně. K čemu můžete tyto vypočítané údaje použít? To je na vás, rádi vám ale nabídneme několik tipů.

Fyziologické údaje

Stav tréninku

Položka Stav tréninku vám poskytne přehled o vašich dlouhodobějších tréninkových návycích. Nabízí vám tak velice užitečné informace o tom, jak si opravdu vedete.

Obrazovka zařízení Edge zobrazující stav tréninku. Tento výpočet, který je zajišťován společností Firstbeat, využívá několika dimenzí vaší osobní fyziologie. Bere v úvahu změny úrovně kondice (vaší hodnotu VO2 max), dále vaši aktuální krátkodobou (7denní) tréninkovou zátěž a veškeré změny v této tréninkové zátěži a poskytne vám rady pro zlepšení vašich tréninkových rozhodnutí.

Zjednodušeně řešeno – když přestanete trénovat, vaše kondice se zhorší, ale v závislosti na dřívější tréninkové zátěži se také může stát, že přestávka v zaběhnutých tréninkových zvycích povede ke zlepšení kondice. Stejně tak se očekává, že pravidelné náročné tréninky zlepší vaši kondici, dávejte si ale pozor – pokud budou až příliš náročné a příliš časté, začne se vaše kondice vlivem „přetrénování“ zhoršovat.

Abyste si udělali lepší obrázek o tom, jak tento proces funguje, představte si, že řadu týdnů pravidelně trénujete a vaše kondice se navzdory běžným malým zhoršením a zlepšením ze dne na den celkově zlepšuje. Zařízení tento trend automaticky rozpozná a váš stávající tréninkový program bude označen jako „produktivní“. Podobně se může stát, že trénujete velmi intenzivně, ale vaše kondice se začne zhoršovat. V takovém případě bude váš trénink označen jako „nadměrný“ a bude vám doporučena dodatečná regenerace.

Níže jsou uvedeny stavy tréninku, se kterými zařízení pracuje.

Obrazovka zařízení Edge zobrazující definice rozpoznaných stavů tréninku. Stoupající – Jste v ideální kondici pro závod. Snížení tréninkové zátěže, které jste v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Tento vrcholný stav lze udržet pouze po krátkou dobu.

Produktivní – Jen tak dál. Vaše tréninková zátěž posouvá vaši fyzickou kondici správným směrem. Abyste si kondici udrželi, nezapomeňte vkládat do tréninku i období regenerace.

Udržování – Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení, přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.

Regenerace – Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla, která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku. Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase zvýšit.

Neproduktivní – Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni, fyzická kondice vám však klesá. Vaše tělo může mít potíže s regenerací. Zaměřte se na celkové zdraví, například stres, výživu nebo odpočinek.

Podtrénování – Týden nebo déle jste trénovali výrazně méně než obvykle a to se podepisuje na vaší kondici. Pokud chcete vidět zlepšení, zkuste zvýšit tréninkovou zátěž.

Nadměrná – Vaše tréninková zátěž je natolik vysoká, že už se stává kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte si do programu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.

Žádný stav – Abychom mohli určit váš stav tréninku, potřebujeme mít k dispozici jeden až dva týdny záznamů vaší tréninkové historie, včetně posledních aktivit s hodnotami VO2 Max.

VO2 Max

Obrazovka zařízení Edge zobrazující hodnotu VO2 Max. Vaše skóre VO2 Max je důležité pro zjištění a pochopení vaší aktuální kondice – a co je ještě důležitější, také pro práci na ní. Z technického hlediska popisuje toto skóre maximální tempo, jakým jste schopni přivádět do těla kyslík, předávat ho svalům a využívat ho na efektivní vytváření aerobní energie. Z osobního hlediska se jedná o pozoruhodný a flexibilní nástroj, z kterého lze vyvodit řadu závěrů ohledně vašeho zdraví a výkonnosti.

Co se týče pochopení vašeho skóre VO2 Max, jednoduše si zapamatujte, že nízké skóre VO2 Max znamená špatnou kondici, zatímco vyšší skóre VO2 Max znamená lepší schopnost podávat výkon. Stejně jako většina aspektů fyzické výkonnosti, i efektivita, s jakou vaše tělo využívá kyslík – a tedy i rozsah vašeho skóre VO2 Max – závisí do určité míry na genetických předpokladech. Skóre VO2 Max je ale dynamické a reaguje na to, jak žijete a jak trénujete. Se správným přístupem může prakticky každý své skóre VO2 Max zlepšit.

Nejmenší šanci na zlepšení skóre VO2 Max mají špičkoví sportovci, kteří jsou už tak ve vynikající formě. To je skvělá zpráva pro všechny ostatní.

Studie ukazují, že vyšší míra aktivity vám může pomoci k tomu, abyste se cítili šťastnější a žili déle. VO2 Max je základním měřítkem používaným pro zkoumání a ověřování tohoto faktoru z vědeckého hlediska. Pokud se chcete zlepšit, nabízí vám vaše zařízení také nástroje potřebné k tomu, aby se věci pohnuly správným směrem.

Jestliže cílíte na výkon, můžete VO2 Max využít trochu jiným způsobem. Čím více kyslíku dokáže vaše tělo při fyzické aktivitě spotřebovat, tím větší výkon můžete vytvořit a tím rychleji můžete jet.

Pro záznam hodnoty VO2 Max při jízdě na kole jsou potřeba údaje o výkonu a srdečním tepu.

Tipy pro odhady VO2 pro jízdu na kole

Úspěšnost a přesnost výpočtů hodnoty VO2 Max se zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění. Během 20minutové jízdy:

 • Udržujte svůj srdeční tep na úrovni vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
 • Udržujte dostatečně konstantní výkon.
 • Nejezděte ve zvlněném terénu.
 • Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jízdě v závěsu).

Tréninková zátěž

Obrazovka zařízení Edge zobrazující stupnici tréninkové zátěže. Tréninková zátěž je měřítko celkového objemu vašich tréninků za posledních 7 dní. Cyklopočítač Edge® 1030 tuto týdenní tréninkovou zátěž porovná s vaší dlouhodobější tréninkovou zátěží – přičemž vezme v úvahu též úroveň vaší kondice – a ukáže vám, zda je tato zátěž v optimálním rozsahu.

Tréninková zátěž slouží jako indikátor toho, zda máte příliš mnoho, příliš málo nebo správné množství fyzické aktivity.

Dostupné rozsahy tréninkové zátěže zahrnují následující hodnoty:

Vysoká – S ohledem na úroveň vaší fyzické kondice a aktuální tréninkové zvyklosti může být vaše tréninková zátěž příliš vysoká na to, aby měla pozitivní efekt.

Optimální – Toto rozmezí je ideální pro udržení a zlepšení fyzické kondice. Jen tak dál.

Nízká – Vzhledem k vaší fyzické kondici a aktuálním tréninkovým zvyklostem je vaše tréninková zátěž nízká. Pokud zůstanete v tomto rozmezí, pravděpodobně neuvidíte žádné zlepšení.

Doba regenerace

Obrazovka zařízení Edge zobrazující hodnotu VO2 Max. Regenerace je zcela zásadní, ale často přehlížená součást tréninkového procesu. Během regenerace se vaše tělo adaptuje v reakci na trénink a probíhá obnovení důležitých zásob. Nedostatek regenerace může dokonce vést k tomu, že nezaznamenáte vůbec žádné zlepšení kondice ani výkonu. Sledování míry regenerace vám ukáže, kdy bude užitečné absolvovat intenzivní trénink, a zajistí, že bude vaše práce odměněna výsledky, které očekáváte. Získáte schopnost informovaně aktualizovat a optimalizovat své tréninkové programy.

Po každé jízdě vám zařízení ukáže počet hodin, po jejichž uplynutí budete zase zpátky na téměř 100% úrovni a budete moci absolvovat náročnou jízdu. Tento výpočet poskytuje společnost Firstbeat a je přizpůsobený přímo vám na míru, protože se zakládá na jedinečném digitálním modelu vaší fyziologie. Využívá kombinaci skóre Training Effect daného tréninku, úrovně výkonnosti a kondice během tréninku a také počtu hodin regenerace, který vám ještě zbýval při zahájení jízdy.

Doba regenerace je různá a může trvat až 4 dny.

Pro dosažení co nejlepších výsledků je dobré nejprve se zařízením absolvovat několik jízd, aby správně rozpoznalo vaši celkovou kondici. Jakmile ji určí, budou další časy regenerace pravděpodobně přesnější.

Funkční limitní hodnota výkonu (FTP)

Vaše funkční limitní hodnota představuje maximální výkon, který jste schopni udržet po 1 hodinu. Vaše odhadovaná funkční limitní hodnota výkonu (FTP) představuje základ vašich osobních výkonnostních zón a většiny výkonnostních tréninkových plánů.

Cyklopočítač Edge 1030 je schopen určit vaši funkční limitní hodnotu buď prostřednictvím vedeného tréninku, nebo automaticky při normální jízdě. V obou případech po shromáždění údajů o srdečním tepu a výkonu odhadne zařízení vaši limitní hodnotu. Časem zjistíte, že se odhadovaná hodnota FTP zpřesňuje spolu s tím, jak zařízení zjišťuje vaší celkovou fyzickou kondici. Cyklopočítač Edge 1030 rovněž udává vaši hodnotu FTP v jednotkách W/kg v závislosti na vaší hmotnosti a zobrazuje ji na duhové stupnici. Díky tomu můžete velmi rychle porovnat svůj poměr výkonu k hmotnosti s jezdci různého vzrůstu.

Cyklopočítač Edge 1030 je schopen vypočítat vaši hodnotu FTP následujícími 2 způsoby:

Test obsahující pokyny:

 • S využitím dat o srdečním tepu a výkonu vás zařízení Edge provede zahřívací fází následovanou postupným zvyšováním cíleného výkonu ve 3–4minutových přírůstcích během 15–20 minut.
 • Na základě reakce vašeho srdečního tepu na vzrůstající náročnost výkonu zařízení Edge vypočte hodnotu FTP.
 • Tuto hodnotu můžete přijmout, nebo odmítnout. Pokud ji přijmete, vaše výkonnostní zóny se automaticky přepočítají na základě nové hodnoty.
 • Doporučujeme, abyste tento test prováděli na silnici s konstantním sklonem nebo na cyklotrenažéru v uzavřeném prostoru.

Obrazovka zařízení Edge zobrazující automatickou detekci hodnoty FTP. Automatická detekce hodnoty FTP:

 • Pokud nastavíte osobní 20minutový záznam průměrného výkonu a pokud 95 % této hodnoty překročí aktuální odhad vaší hodnoty FTP, zobrazí se výzva k přijetí nové hodnoty FTP.
 • Tuto hodnotu můžete opět přijmout nebo odmítnout.

Training Effect

Vzhledem k tomu, jak naše těla fungují, závisí typ výsledků, které můžete očekávat, a typ výkonů, na které budete v budoucnu dobře připraveni, na typu vašeho tréninku.

Training Effect, tedy tréninkový efekt, je metrika, která vám dává představu o tom, jaký předpokládaný vliv má každý trénink na vaši budoucí kondici. Jedním z nejběžnějších využití této metriky je koordinace a vyvážení tréninků, které udržují a zlepšují aktuální úroveň vaší kondice. Cyklopočítač Edge 1030 zobrazuje následující 2 typy měření tréninkového efektu:

Aerobní Training Effect

Tento typ měří aerobní přínos cvičení, který by měl být přímo úměrný s očekávaným zlepšováním kondice.

Aerobní trénink:

 • Rozvíjí vytváření aerobní energie.
 • Přeměňuje tuk na energii.
 • Buduje vytrvalost a výdrž.
 • Posiluje schopnost podávat výkon delší dobu.

Anaerobní Training Effect

Pro dosažení nejefektivnějšího způsobu, jakým dokáže vaše tělo vyrábět energii spalováním, je vyžadován kyslík, občas ale vaše potřeba energie převýší míru, v jaké je kyslík v daném okamžiku dostupný. Naštěstí má ale vaše tělo připraven záložní proces. Přestože vytváření anaerobní energie není zdaleka tak efektivní, dokáže v pravou chvíli naskočit a udržet vás v pohybu. Špatnou zprávou je to, že se snadno vyčerpá.

Anaerobní trénink:

 • Rozvíjí vytváření anaerobní energie.
 • Zlepšuje schopnost sprintovat.
 • Posiluje odolnost vůči únavě.
 • Zvyšuje schopnost podávat výkon.

Efekt aerobního i anaerobního tréninku je mapován na stupnici 0–5, která udává úroveň vaší kondice a tréninkových návyků.

0 – Žádný, 1 – Malý, 2 – Udržovací, 3 – Zlepšující, 4 – Výrazně zlepšující, 5 – Nadměrný.

Zhodnocení výkonu

Graf zobrazující zhodnocení výkonu při jízdě.

Obrazovka zařízení Edge zobrazující hodnotu VO2 Max. K posouzení vaší současné schopnosti podávat výkony slouží zhodnocení výkonu. Během prvních 6 až 20 minut jízdy analyzuje tato metrika váš výkon, srdeční tep a variabilitu srdečního tepu. Výsledné číslo představuje vyhodnocení odchylky od vašeho základního skóre VO2 Max v reálném čase, přičemž každý bod na stupnici představuje asi 1 % vašeho VO2 Max. Čím vyšší je číslo, tím lepší výkon můžete očekávat. Mějte na paměti, že během prvních několika jízd s novým zařízením se mohou výsledky různit, protože zařízení stále ještě zjišťuje vaši kondici. Postupně se výsledky stabilizují a zhodnocení výkonu se stane spolehlivým každodenním ukazatelem vašich možností.

Kromě upozornění v první části vaší jízdy můžete také přidat zhodnocení výkonu jako datové pole na své tréninkové obrazovky a při jízdě je sledovat. Hodnota se může mírně měnit, když začnete stoupat do kopce nebo třeba začne foukat silný vítr, ale po chvíli náročného výkonu začne klesat a jízda si začne vybírat svou daň. Jedná se o objektivní způsob, jak sledovat, jestli se vaše schopnost podávat výkony postupem času snižuje, nebo ne: informuje vás tak, jestli se vaše tělo při současném výdeji energie při jízdě namáhá víc než obvykle. Proto vám zhodnocení výkonu může poskytnout včasné varování, než padnete vysílením.

Test zátěže VST

Pokud přemýšlíte, jestli je vaše tělo připravené na náročnou jízdu nebo jestli potřebuje jen lehčí trénink, možná je na čase podívat se na hodnotu Stress Score. Pokud jste svěží a zcela odpočinutí, budete schopni lépe zpracovat tréninkový efekt po náročné jízdě. Stejně náročná jízda však může být naopak kontraproduktivní, pokud jste unavení nebo vám hrozí přetrénování. Hodnota Stress Score se vypočítá během tříminutového testu, během kterého se analyzuje variabilita vašeho srdečního tepu (VST). Výsledná hodnota Stress Score se zobrazí jako číslo od 0 do 100, přičemž nižší číslo značí nižší míru stresu. Toto měření vám pomůže posoudit, na jakou míru aktivity je vaše tělo připravené. Přesnější výsledky získáte prováděním testu ve stejnou dobu a za stejných podmínek každý den (doporučujeme test provádět před jízdou, nikoli až po ní). To vám také pomůže vybudovat si cit pro vlastní denní a týdenní změny.

Během testu zátěže VST musíte stát, protože tak dokáže test lépe odhadnout nízké a střední úrovně stresu. Když ležíte, nemusí být nižší úroveň stresu odhalena, ve stoje je ale váš kardiovaskulární systém vystaven mírné zátěži. Tato zátěž způsobí detekovatelný pokles VST, pokud máte nízkou úroveň stresu, a umožní ji tak rozeznat od velmi nízké úrovně.

Dynamika jízdy na kole

Obrázek zařízení Edge 1000 pro cyklistiku s informacemi o dynamice jízdy na obrazovce. Nezáleží na tom, zda zrovna závodíte, poznáváte krajinu nebo jste jen vyrazili na projížďku – technologie Garmin umí zachytit údaje o vaší námaze, nebo vám pomohou při ladění formy, jelikož vybraná zařízení, jako je například náš měřič výkonu Garmin Vector™ se dvěma pedály, poskytují údaje o dynamice jízdy na kole. Dynamikou jízdy na kole označujeme sadu pokročilých metrik, které poskytují komplexní přehled o vašem způsobu jízdy a proměnlivosti vašeho výkonu v závislosti na proměnných, jako je poloha, nastavení jízdního kola, délka jízdy apod. S pomocí údajů o dynamice jízdy mohou cyklisté, trenéři, servisní technici a dokonce i fyzioterapeuti analyzovat jednotlivá data a provádět přesná normativní opatření.

Poloha vsedě/vestoje

Obrázek znázorňující polohu vsedě a vestoje při jízdě na kole. Při jízdě do kopce a při sprintech máte pravděpodobně svou oblíbenou polohu. Zařízení Vector umí porovnáním sil působících na pedály během jízdy zjistit a označit jízdu vsedě nebo vestoje. Kompatibilní cyklopočítač Edge pak zobrazí aktuální polohu a v reálném čase vytvoří souhrn, jak často a jak dlouho jste v této poloze zůstali spolu s údaji o výkonu.

Když jízdu dokončíte, můžete své údaje odeslat do online fitness komunity služby Garmin Connect™. Zde si můžete zobrazit polohu, příslušnou kadenci a rychlost od všech členů komunity a můžete srovnat dobu strávenou vsedě a vestoje. Dokonce můžete zjistit, jak určitá poloha ovlivňuje váš výkon, a analyzovat stoupání a sprinty. Tyto podrobné údaje vám umožňují nahlédnout na svou jízdu v kontextu komunity a mohou vám pomoci určit efektivnost polohy a rozpoznat tendence ke změnám polohy v určitých momentech jízdy.

Silová fáze (SF)

Obrázek znázorňující silovou fázi při sešlápnutí pedálu. Silová fáze poskytuje cenný popis síly, kterou aktuálně vynakládáte při sešlápnutí pedálu. Zařízení Vector zjistí, kde noha při sešlápnutí vytváří kladný točivý moment a kde dochází k jeho největší koncentraci. Kromě toho snímá i počáteční a koncový úhel, ve kterém tyto síly působí, a kde se koncentruje váš výkon. Pokud používáte měřič výkonu Vector se dvěma pedály, můžete provést o stupeň hlubší analýzu a srovnat rozdíly mezi levou a pravou nohou.

Silová fáze se měří jako kombinace stupňů a délky oblouku, přičemž 0 stupňů představuje pozici hodinové ručičky na 12 a 180 stupňů pozici hodinové ručičky na 6. Délka silové fáze se měří podle rozdílu mezi počátečním a koncovým úhlem. Kupříkladu, počáteční úhel silové fáze 5 stupňů a koncový úhel silové fáze 220 stupňů by znamenaly délku oblouku silové fáze 215 stupňů. V případě systému se dvěma pedály máte tuto informaci k dispozici pro levou i pravou nohu. Pomocí metriky špičkové silové fáze (ŠSF) si poté můžete zobrazit, kde vzniká většina výkonu. Výchozí nastavení pro špičkovou silovou fázi představuje 50 % výkonu, nicméně jej můžete podle libosti zvýšit nebo snížit.

Metriky silové fáze si můžete zobrazit v grafické podobě na zařízeních Edge a ve službě Garmin Connect. Díky tomu si budete moci své sešlápnutí pedálu snadněji představit.

Posunutí středu základny (PSZ)

Obrázek znázorňující posunutí středu základny na pedálu. Údaje PSZ se počítají podle rozložení síly na základně pedálu při jeho sešlápnutí. To znamená, že můžete zobrazit a vyhodnotit, kde je vyvinuta síla vzhledem ke středu základny pedálu a jaké je rozložení PSZ v rámci daného časového období. Analýza těchto údajů vám pomůže určit správné nastavení kola a pozici treter. Rovněž může posloužit k prevenci před zraněním a rehabilitací.

PSZ se měří v milimetrech. Kladné hodnoty (například +6 mm) označují zvýšenou sílu směrem ven z pedálu, zatímco záporné hodnoty (například -4 mm) označují zvýšenou sílu směrem dovnitř pedálu. Tyto informace si můžete na zařízení Edge zobrazit v podobě grafu. Červená čára označuje aktuální 10sekundovou průměrnou hodnotu a modrá čára představuje průměr za předchozích 30 sekund.

Vyvážení pravé a levé strany

Obrázek znázorňuje rozdíl ve výkonu mezi levou a pravou nohou. Systém Vector se dvěma pedály neměří pouze váš kombinovaný výkon, ale také umí oddělit výkon levé a pravé nohy, abyste věděli, zda jedna noha nevyvíjí větší výkon než druhá. Jinými slovy – jak moc symetricky šlapete do pedálů?

Studie ukazují, že velká nevyváženost mezi silami, které vyvíjí levá a pravá noha, mohou způsobit předčasnou únavu a dokonce i zvýšit riziko úrazu. Proto je dobré vědět, jestli máte výrazněji narušenou symetrii, abyste mohli pracovat na její nápravě. Symetrie znamená, že obě nohy pracují stejně intenzivně a výsledkem je lepší výkonnost.

Cyklistické funkce pro přehled o situaci

Společnost Garmin nabízí nástroje, které vám pomohou, abyste za jízdy lépe viděli a zároveň byli lépe vidět. Díky tomuto cyklopříslušenství a funkcím pro přehled o situaci si nemusíte dělat starosti.

Funkce GroupTrack a LiveTrack

Obrazovka zařízení Edge zobrazující funkce GroupTrack a LiveTrack. Umožněte členům vaší jízdní skupiny a vašim blízkým doma, aby o vás měli během vaší vyjížďky přehled. Spuštěním jízdy s funkcí LiveTrack nebo GroupTrack umožníte vybraným kontaktům, aby mohli v reálném čase sledovat vaši polohu.

Zasílání zpráv mezi cyklisty

Obrazovka zařízení Edge s ukázkou zasílání zpráv mezi cyklisty. Jezdci se zařízením Edge 1030 nyní mohou odesílat a přijímat předem napsané zprávy. Díky tomu můžete snadno zůstat v kontaktu i tehdy, když se ztratíte z dohledu.

Detekce dopravních událostí

Obrazovka zařízení Edge zobrazující detekovanou dopravní událost. Kompatibilní zařízení Edge nabízejí vestavěnou funkci detekce dopravních událostí. Jakmile je detekována dopravní událost, vaše poloha ze systému GPS se automaticky odešle určeným přátelům a rodině.

Zadní radar Varia™

Obrazovka zařízení Edge zobrazující zadní radar Varia. Zadní radar Varia detekuje vozidla blížící se zezadu na vzdálenost až 140 metrů a zobrazuje je na kompatibilní hlavní jednotce Edge nebo Varia.

Chytrá cyklosvětla Varia

Obrazovka zařízení Edge zobrazující chytrá cyklosvětla Varia. S našimi chytrými cyklosvětly uvidíte a budete viditelní. Když jsou tato cyklosvětla spárována s kompatibilním zařízením Edge, automaticky se přizpůsobují okolnímu osvětlení a rychlosti.

Upozornění na nadcházející ostrou zatáčku

Obrazovka zařízení Edge zobrazující upozornění na ostrou zatáčku. Když jedete na kole, překvapení nejsou vždy příjemná. S výstrahami na nadcházející ostrou zatáčku zobrazovanými na zařízení budete při navigování lépe připraveni na to, co se nachází před vámi.

Výzva komunitě

Cyklistická komunita svým nadšením významně přispěla k vývoji nových inovativních prvků Garmin, jako je aplikace Trendline pro trasování podle oblíbenosti. Jelikož tuto aplikaci stále vylepšujeme, můžete nám pomáhat i nadále. Čím víc toho uděláte pro přesnou kategorizaci svých jízd a tras v aplikaci Garmin Connect, tím užitečnější bude trasování podle oblíbenosti ve všech typech aktivit. Pokračujte v pečlivém rozlišování mezi jízdami na horském kole a cyklistickými vyjížďkami po silnici a celá komunita Garmin Connect tím získá.