Правила за поверителност за inReach и Garmin Explore

Последна актуализация: 6 юни 2019 г.

Garmin разработи настоящите Правила за поверителност, за да Ви предостави информация за начина, по който ние и нашата дъщерна фирма Garmin Services, Inc., преди inReach, Inc. („Garmin Services“) обработваме Вашите лични данни, когато посещавате уебсайта на Garmin Explore, създавате акаунт в Garmin, регистрирате и използвате устройство inReach, абонирате се и използвате услуги за сателитна комуникация от inReach и използвате приложенията Earthmate и Garmin Explore.

„Лични данни“ означава информация, свързана с физическо лице, което е или може да бъде идентифицирано.

За да преминете към конкретен раздел от тези правила за поверителност, моля, щракнете върху някоя от връзките по-долу:

Категории лични данни, обработвани от Garmin

Лични данни, които се обработват, когато създавате акаунт в Garmin:

Когато създадете акаунт в Garmin, изискваме да предоставите Вашите имейл адрес и име. Ако искате, можете да предоставите само собствено име или прякор вместо пълното си име.

Цели и правни основания:

(a) Garmin Services обработва Вашия имейл адрес, защото за влизане във Вашия акаунт използвате Вашия имейл адрес и парола. Правното основание за обработка на Вашия имейл адрес за тази цел се базира на законния интерес на Garmin да защити сигурността на Вашия акаунт.

(b) Също така Garmin обработва Вашия имейл адрес, за да Ви изпраща важна информация за Вашите устройства, приложения, абонаменти или акаунт, като например важна информация за безопасността или съществени изменения на настоящите Правила за поверителност. Името, което предоставите, се свързва с Вашия акаунт в Garmin. Правното основание за обработка на Вашия имейл адрес за тази цел е законният интерес на Garmin да Ви предоставя важна информация за Вашите устройства, приложения, абонаменти или акаунт.

(c) Ако дадете съгласие за получаване на маркетингова информация от Garmin, Garmin ще обработва Вашия имейл адрес и с цел да Ви изпраща маркетингова информация за продуктите и приложенията на Garmin. Правното основание за обработка на Вашия имейл адрес за тази цел е Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените своите предпочитания във Вашия акаунт в Garmin или чрез връзката за отписване в края на нашите маркетингови имейли. Маркетинговите имейли, които получавате от Garmin, се основават на предпочитанията, които сте посочили в своя акаунт в Garmin, местоположението според Вашия адрес на интернет протокол (IP), видовете устройства на Garmin, които сте добавили в своя акаунт в Garmin, и всички абонаменти, включени във Вашия акаунт в Garmin. Правното основание за обработка на тези данни за тази цел е законният интерес на Garmin да намали броя на маркетинговите имейли до всеки отделен клиент, като избере кои клиенти да получат конкретен маркетингов имейл, вместо да изпраща всички маркетингови имейли до всички клиенти, изразили съгласие да получават маркетингови имейли.

(d) Garmin също така обработва Вашия имейл адрес, за да го свърже с Вашия акаунт в Garmin, когато осъществявате контакт с нашите представители за обслужване на клиенти. Правното основание за тази обработка е законният интерес на Garmin да осигурява качествено обслужване на клиентите.

Лични данни, които се обработват, когато закупувате абонамент за услуги за сателитна комуникация от InReach:

Когато закупувате абонамент за inReach, Garmin Services събира Вашия имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер и данни за връзка с избраните от Вас контакти при спешни случаи. Третата страна WorldPay обработва данните за Вашата разплащателна карта, когато закупувате абонамент за услуги за сателитна комуникация от inReach. Препоръчваме Ви да прегледате внимателно [Правила за поверителност на WorldPay](https://www.worldpay.com/uk/worldpay-privacy-notice „WorldPay Privacy Policy“).

Цел и правно основание:

(a) Garmin Services обработва Вашия имейл адрес, за да го свърже с абонамента за услуги за сателитна комуникация от inReach, който Ви дава възможност за изпращане и получаване на имейли от други потребители на устройства InReach и за да Ви изпраща информация за сметката и друга информация за Вашия абонамент за услуги за сателитна комуникация от inReach. Правното основание за обработка на Вашия имейл адрес за тези цели е изпълнението на договора за абонамент.

(b) Garmin Services обработва Вашия пощенски адрес, тъй като GEOS и Международният координационен център за реагиране при извънредни ситуации на GEOS („IERCC“) използват пощенските адреси на абонатите на inReach, за да определят дали бутонът SOS не е бил натиснат по невнимание от даден абонат в дома му. Правното основание за тази обработка е законният интерес на Garmin Services да сведе до минимум броя на фалшивите сигнали.

(c) Garmin Services обработва Вашия телефонен номер, тъй като той се използва от GEOS и IERCC, за да определят дали абонатът не е натиснал по невнимание бутона SOS в дома си и се използва от Garmin Services за връзка с абонатите по повод информация за техните сметки. Правното основание за тази обработка е законният интерес на Garmin Services да сведе до минимум броя на фалшивите сигнали и да се свързва с абонатите по повод информация за техните сметки.

(d) Garmin Services обработва данните за връзка с избраните от Вас контакти при спешни случаи, за да могат Garmin Services и/или GEOS и IERCC да се свържат с тях, в случай че попаднете в извънредна ситуация. Правното основание за тази обработка е законният интерес на Garmin Services да се свърже с избраните от Вас контакти при спешни случаи, в случай че попаднете в извънредна ситуация.

(e) Garmin Services обработва Вашия имейл адрес, за да Ви изпраща съобщения за запазване на абонати, ако пребивавате в САЩ и не се откажете от получаването на такива съобщения или ако пребивавате извън САЩ и се запишете за получаване на такива съобщения. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време.

Лични данни, които се обработват, когато използвате услуги за сателитна комуникация от inReach:

Продуктите и услугите за сателитна комуникация на inReach са предназначени за използване като средство за съобщаване на необходимостта от реакция при извънредни ситуации на съответните органи. За да могат Garmin Services, нейните филиали и доставчици на услуги да извършват тази услуга, Garmin Services обработва текстови, SMS и електронни съобщения, изпратени до и от Вашето устройство inReach, а Garmin Services обработва местоположението на Вашето устройство inReach, когато то комуникира със спътниците Iridium®.

Цел и правно основание:

Изпълнение на договор.

Лични данни, които се обработват, когато синхронизирате Вашето устройство Garmin inReach:

Когато синхронизирате Вашето устройство Garmin inReach чрез приложението Garmin Explore, приложението Earthmate, Garmin Express или inReach Sync, ние регистрираме данни за прехвърлянето, като например използвания за синхронизирането адрес на интернет протокол (IP), час и дата на синхронизиране, регистри за сривове/диагностика, географско местоположение на устройството, информация за Вашето устройство, информация за мрежата, през която се синхронизира (например Wi-Fi или мобилни данни), и нивото на батерията на устройството.

Цел и правно основание:

Използваме тази информация, за да откриваме проблеми с Вашите устройства. Правното основание за тази обработка е законният интерес на Garmin да подобри стабилността на нашите устройства и да предостави качествен продукт на нашите клиенти.

Лични данни, които се обработват, когато решите да качвате Вашите дейности, местоположение и данни за дейности от приложението Garmin Explore:

Можете да решите да качвате дейности (напр. бягане, ходене, приключения, лов, каране извън пътя и т.н.) и данни за дейности (напр. местоположение, времево клеймо, трасета, надморска височина, скорост, разстояние и т.н.) от Вашето устройство в акаунта Ви в Garmin чрез приложението Garmin Explore. Можете да използвате Вашето устройство, без да качвате Вашите дейности в Garmin. Ако изберете да качвате Вашите дейности в Garmin, Вие контролирате дали Вашите данни за дейности се споделят с други потребители чрез MapShare, социални медии или други средства.

Цел и правно основание:

Garmin обработва Вашите данни за дейности, ако изберете да използвате приложението Garmin Explore и да ги качите в Garmin, за да Ви даде възможност да анализирате Вашите данни за дейности, да видите Вашето местоположение по време на дейността, показателите и, ако желаете, да споделяте Вашите данни за дейности с други. Правното основание за тази обработка е изпълнение на договор.

Лични данни, които се обработват, когато комуникирате с Garmin:

Когато осъществявате контакт с нашите представители за обслужване на клиенти по имейл, телефон, онлайн или лично, ние събираме лични данни, като например Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и предпочитания за връзка, както и информация за продуктите на Garmin, които притежавате, като например техните серийни номера и дати на закупуване, и информация за Вашите абонаменти. Също така може да създаваме регистри на събития, които ни помагат за диагностика на проблеми в работата на продукта или приложението и да получим информация, свързана с проблеми в поддръжката или обслужването. За да подобрим обслужването на клиенти и при спазване на действащото законодателство, можем също да записваме и преглеждаме разговори с нашите представители за обслужване на клиенти и да анализираме всички отзиви, които са ни предоставени чрез доброволни проучвания сред клиентите. Нашите представители за обслужване на клиенти може с Ваше съгласие да влязат в акаунта Ви в Garmin, ако е необходимо, за да открият и разрешат Вашия проблем.

Цел и правно основание:

Използваме тази информация, за да Ви предоставим обслужване на клиентите и поддръжка на продуктите и да следим за качеството и вида на обслужване на клиентите и поддръжка на продуктите, които предоставяме на нашите клиенти. Правното основание за обработката на тази информация за тези цели е законният интерес на Garmin и inReach да осигурява качествена поддръжка на продуктите. Правното основание за влизане във Вашия акаунт в Garmin, ако е необходимо, с цел откриване и решаване на Вашия проблем е съгласието, което можете да оттеглите.

Категории получатели на лични данни

GEOS и IERCC:

Когато използвате услугите за сателитна комуникация и задействате сигнал за извънредна ситуация SOS, Garmin Services ще предостави информация, като Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, съдържанието на съобщението, часа на изпращането му, както и самоличността и местоположението на подателя и получателя на съобщението, на GEOS и Международния координационен център за реагиране при извънредни ситуации на GEOS („IERCC“), а можем също да предоставим тази информация на компетентните органи и спасителните служби, както и на членове на Вашето семейство. GEOS и IERCC също могат да предоставят необходимата информация на спасителните служби.

Органи за издирване и спасяване и спасителни служби:

Когато използвате услугите за сателитна комуникация и задействате сигнал за извънредна ситуация SOS, Garmin Services може също да предостави информация, като Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, съдържанието на съобщението, часа на изпращането му, както и самоличността и местоположението на подателя и получателя на съобщението, на компетентните органи за издирване и спасяване и спасителните служби. GEOS и IERCC могат също да предоставят необходимата информация на компетентните органи за издирване и спасяване и на спасителните служби.

Членове на семейството:

Ако го поискате като част от нашите настройки на абонамента, Garmin Services може също да предостави информация, като например съдържанието на съобщението, часа на изпращане и самоличността и местоположението на подателя и получателя на съобщението, на членове на Вашето семейство, посочени в настройките на Вашия абонамент.

Хора, които поканите да следят местоположението Ви:

Можете да поканите роднини, приятели или други хора да следят напредъка Ви на своите компютри или мобилни устройства чрез уеб портала MapShare. Устройството inReach ще изпраща точки за следене през определени интервали, така че последователите да могат да следят местоположението Ви онлайн. Можете също да поканите роднини, приятели или други хора да използват MapShare за изпращане на сигнали до Вашето устройство inReach, за преглед на Вашето GPS местоположение, за проследяване на движенията Ви и за обмен на съобщения по време на пътуването. Можете също да вградите Вашата страница в MapShare в блог, уеб сайт или в социална медия, ако желаете.

Други доставчици на услуги:

Garmin използва облачни услуги от трети страни, като например Adobe, Emarsys и Mailchimp, за помощ в изпращането на имейли. Тези услуги следят дейностите, свързани с тези имейли, като например дали са отворени, дали е щракнато върху връзките в имейлите и дали са направени покупки след щракване върху тези връзки. Garmin използва тези данни, за да анализира нивото на ангажираност спрямо нейните имейли. Garmin използва трети страни доставчици на услуги, за да ни помогне да разберем по-добре използването на нашите уеб сайтове и приложения, както и за свързани с това цели. Garmin използва също и Pipedrive, за да управлява комуникациите с бизнес клиенти. Препоръчваме Ви да прегледате внимателно [Декларация за поверителност на Mailchimp](https://mailchimp.com/legal/privacy/ „Mailchimp Privacy Policy“) и [Декларация за поверителност на Pipedrive](https://www.pipedrive.com/en/privacy „Pipedrive Privacy Policy“). Garmin Services използва SendGrid, за да изпраща съобщения от устройства Garmin inReach до имейл адреси.

Garmin Services използва Azure Cloud, решение на Microsoft, за да хоства данните и услугите на сървъри, които се намират в САЩ, Австралия и Европа.

Разкриване в други случаи:

Можем да разкрием Ваши лични данни на други: (a) ако имаме Вашето валидно съгласие за това; (b) за да изпълним валидна призовка, правен ред, съдебна заповед, правен процес или друго правно задължение; (c) за да приложим нашите условия или правила; (d) когато е необходимо за правна защита или защита на правни искове, или; (e) когато сметнем за необходимо или уместно с цел да се опитаме да Ви помогнем, в случай че изпаднете в извънредна ситуация.

Също така можем да прехвърлим Вашите лични данни на филиал, дъщерно дружество или трета страна в случай на реорганизация, сливане, продажба, създаване на съвместно предприятие, прехвърляне на правата, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активите или акциите, включително, без ограничение, във връзка с несъстоятелност или подобна процедура, при условие че никое лице, на което прехвърляме лични данни, няма да има право да обработва Вашите лични данни освен тези, описани в настоящите Правила за поверителност, без да Ви уведоми, и ако се изисква от действащото законодателство, без да получи Вашето съгласие.

Прехвърляния на лични данни

Garmin е световна компания. За да предлагаме нашите продукти, приложения и услуги, е възможно да се наложи да прехвърляме Вашите лични данни на други компании на Garmin в други държави. Преглед на компании, притежавани от Garmin. Когато създавате акаунт в Garmin, добавяте лични данни във Вашия профил в акаунта или качвате данни в него, Вашите лични данни ще се събират и съхраняват на сървърите на Garmin International Inc. в Съединените щати. Личните данни на лица, пребиваващи в държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), Обединеното кралство („Обединено кралство“) или в Швейцария, се управляват от Garmin Würzburg GmbH и се обработват от нейно име от Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc. спазват принципите на Privacy Shield в отношенията между ЕС и Съединените щати и между Швейцария и Съединените щати относно събирането, използването, споделянето и задържането на лична информация от ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария, както е описано в нашия сертификат за Privacy Shield в отношенията между ЕС и Съединените щати и сертификат за Privacy Shield в отношенията между Швейцария и Съединените щати. Научете повече за Щита за личните данни.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. и Garmin AT, Inc. подлежат на надзор от Федералната търговска комисия на САЩ и носят отговорност за личните данни, прехвърлени на трети страни, които ги обработват от наше име. Ако имате оплаквания, свързани със спазването на Privacy Shield от наша страна, се свържете с нас на [[email protected]](mailto:[email protected] „Privacy email address“). Можете да изпратите оплакване и до избрания от нас независим орган за решаване на спорове JAMS, а в някои случаи да поискате и арбитраж по процедурата за Щита за личните данни.

От всички компании на Garmin се изисква да спазват практиките на поверителност, изложени в настоящата Декларация за поверителност.

Бисквитки и подобни технологии

Уебсайт:

За да анализираме начина, по който Вие и други посетители разглеждате уебсайта на Garmin Explore, да съберем обобщени статистики за използването на сайта и скоростта на реакция, да помогнем за откриването на всякакви проблеми със сървърите на Garmin и да управляваме уебсайта на Garmin Explore, ние с помощта на доставчици на услуги за анализ от трети страни събираме определена информация, когато посещавате нашия сайт. Тази информация включва IP адрес, географско местоположение на устройството, вид браузър, език на браузъра, дата и час на Вашата заявка, часове на Вашите посещения, прегледани страници и елементи от страниците (напр. връзки), върху които щраквате. Можем да използваме „бисквитки“, пикселни маркери, уебмаяци, прозрачни GIF или други подобни инструменти на нашия сайт или в нашите имейл съобщения, за да ни помогнат да събираме и анализираме тази информация. Използваме тези данни, за да осигурим по-добро и по-подходящо съдържание на нашия сайт, да откриваме и отстраняваме проблеми и да подобрим цялостното Ви изживяване на нашия сайт.

Ако не искате да бъде събирана информация чрез използване на тези технологии, в повечето браузъри е налична една проста процедура, която Ви позволява да отхвърляте автоматично много от тези технологии или Ви дава възможност да избирате дали да ги отхвърлите или приемете.

Ако пребивавате в Европейския съюз или друга юрисдикция, която изисква от нас да получим Вашето съгласие за използване на „бисквитки“ в сайтовете ни, ще имате възможност да управлявате предпочитанията си за „бисквитки“ в сайтовете. Изключение са случаите, при които определени „бисквитки“ са необходими за активиране на основна функционалност на даден сайт и Вие не можете да изберете да ги изключите.

Приложения Garmin Explore, Earthmate и Garmin Express:

Ние също така събираме данни от потребителите за използваните от тях приложения Garmin Explore, Earthmate и Garmin Express. Видовете аналитична информация, която се събира, включва датата и часа на достъп на приложението до нашите сървъри, версията на приложението, местоположението на устройството, езиковата настройка, каква информация и файлове са били изтеглени в приложението, поведението на потребителите (напр. използвани функции, честота на използване), информация за състоянието на устройството, модел на устройството, информация за хардуера и операционната система и информация, свързана с функционирането на приложението. Garmin използва тези данни, за да подобри качеството и функционалността на приложението Garmin Explore, Earthmate, Garmin Express и други приложения на Garmin, да разработва и пуска на пазара продукти и функции, които най-добре обслужват Вас и другите потребители, както и да открива и отстранява проблеми със стабилността на приложенията и други проблеми с възможностите за използване възможно най-бързо.

Правното основание за обработката на тази аналитична информация е нашият законен интерес да разберем как клиентите ни взаимодействат с нашите продукти, приложения и уебсайтове, така че да подобрим потребителското изживяване и функционалността на нашите продукти, приложения и уебсайтове.

Ето някои примери за трети страни доставчици на аналитични и подобни услуги, които ползваме понастоящем:

Услуги за анализ:

Google: Google Analytics се използва за следене на статистиката на сайта и демографските данни, интересите и поведението на потребителите в уебсайтовете. Използваме също Google Search Console, за да разберем как посетителите намират нашия уебсайт и да подобрим нашата оптимизация за търсачки. [Научете повече за това как може да се използва тази информация за анализ](https://tools.google.com/dlpage/gaoptout „Google Analytics“), как да контролирате използването на Вашата информация и как да откажете използването на данните Ви от Google Analytics.

  • Azure Application Insights: Azure Application Insights се използва, за да ни помогне да разберем по-добре използването на Garmin Express, за да подобрим изживяването на потребителите. Azure Application Insights е услуга на Microsoft.
  • New Relic: NewRelic служи за следене на работата и използването на уебсайта, за да можем да осигурим по-добро цялостно изживяване.
  • Loggly: Loggily служи за следене на информацията за грешки, които възникват в уебсайта на Garmin Explore и инфраструктурата за обработка на съобщения на inReach, за да може Garmin да подобри работата на системата.

Деца

Имаме изискване за лицата под 13 години в Съединените щати и под 16 години в останалите държави да не предоставят лични данни на Garmin. Ако узнаем, че сме събрали лични данни на дете под 13 години в Съединените щати или под 16 в останалите държави, ще предприемем необходимите мерки да изтрием тази информация възможно най-бързо.

Актуализации на правилата за поверителност

Ние можем да актуализираме периодично тези правила за поверителност, като прибавяме нови продукти и приложения, като подобряваме нашите текущи оферти, както и вследствие на промени в технологиите и законодателството. Можете да научите кога тези правила за поверителност са били актуализирани за последен път, като направите справка с легендата „Последна актуализация“ в горната част на тази страница. Всички промени влизат в сила след публикуването на актуализираните правила за поверителност.

Ние ще ви изпратим известие, ако тези промени са по същество, и ще изчакаме да получим вашето съгласие, когато това се изисква от нас по силата на действащото законодателство. Това известие се осигурява по имейл или чрез публикуване на известие за измененията на уебсайтовете на Garmin и в приложенията, които са свързани с тези правила за поверителност.

Запазване на лични данни

Запазваме Вашите лични данни, докато акаунтът Ви в Garmin се счита за активен. В допълнение вижте по-долу в раздела „Вашите права“ описание на Вашето право на заличаване.

Администратор на данни и служител по защита на данните

Ако пребивавате в държава от ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, Вашите лични данни, които се събират от Garmin, се администрират от Garmin Würzburg GmbH със седалище на адрес Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Германия. Служителят по защита на данните на фирмата за ЕС се намира на същия адрес и можете да се свържете с него по имейл на [[email protected]](mailto:[email protected] „email address“)

Ако пребивавате извън ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария, личните данни, които се събират от Garmin, се администрират от Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, с която също можете да се свържете по имейл на [[email protected]](mailto:[email protected] „Privacy Email“).

Вашите права

Жители на САЩ:

Ако пребивавате в САЩ като родител или законен настойник, имате право съгласно Правилото за защита на онлайн поверителността на децата (COPPA) на преглед или изтриване на информацията, която Garmin събира от Вашето дете. Можете също така да откажете разрешение за по-нататъшно събиране или използване на информацията. За целта, моля, свържете се с нас, като ни се обадите на 913-397-0872 или изпратите имейл на [email protected].

Допълнителна информация Ако имате някакви конкретни въпроси, моля, свържете се с нас на: Офис за поверителност на Garmin Garmin Ltd. 1200 E. 151st St. Olathe, KS 66062-3426 Имейл адрес: [email protected] Телефон: (913) 397-8200

Жители на ЕС или Обединеното кралство.:

Ако пребивавате в Европейския съюз или Обединеното кралство, съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) или Закона за защита на данните на Обединеното кралство за 2018 г. имате право при спазване на условията да поискате от Garmin достъп, корекция или заличаване на Вашите лични данни, преносимост на данните, ограничаване на обработката на Вашите лични данни, право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни и право да подадете жалба до надзорния орган. За повече информация относно тези права, моля, посетете страницата „Моите права“ на Европейската комисия, отнасяща се до ОРЗД, която може да бъде показана на няколко езика. Ако пребивавате извън Европейския съюз и Обединеното кралство, е възможно да имате подобни права съгласно местното законодателство.

За да поискате достъп, корекция, преносимост или заличаване на Вашите лични данни или за да премахнете своя акаунт в Garmin, посетете Центъра за управление на акаунти.

Ако живеете в Европейския съюз или Обединеното кралство и желаете да упражните правото си на ограничаване на обработката или правото си да възразите срещу обработката, се обърнете към служителя по защита на данните за ЕС в Garmin Würzburg GmbH на Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Германия или чрез имейл на [email protected]. Ако не живеете в Европейския съюз или Обединеното кралство, но смятате, че имате право на ограничаване на обработката или право на възражение срещу обработката съгласно местното законодателство, се свържете с Garmin International, Inc. на [email protected].

  • Всички търговски марки са собственост на съответните им притежатели.*