{lv_bg-BG_google} Декларация за поверителност | Garmin | {lv_bg-BG_locale}

Декларация за поверителност

Последно актуализирана: 18 юни 2013 г.

Вашата поверителност е важна за Garmin. Изготвихме тази Декларация за поверителност, за да се знае как ние събираме, използваме, разкриваме предаваме и съхраняваме вашите данни. Моля, прочетете тази Декларация за поверителност, за да се запознаете с нашите практики по отношение на поверителността. Ако имате въпроси, споделете с нас вашето мнение, като ни изпратите имейл на адрес webmaster@garmin.com или писмо на адреса, посочен в края на тази Декларация за поверителност.

Тази Декларация за поверителност описва начина на обработка на информацията, събирана от Garmin в уеб сайтовете, на които се публикува тази Декларация за поверителност, както и от някои от нашите продукти и приложения. Някои от уеб сайтовете на Garmin или на някои от нашите филиали може да се подчиняват на правила за поверителност, които се различават от изложените по-долу. Съветваме ви да преглеждате тази декларация за поверителност във всеки посещаван от вас уеб сайт на Garmin. Освен това, на потребителите на някои от нашите продукти и приложения се предоставят декларации за поверителност, които се отнасят за конкретните продукти и приложения.— В тези случаи декларациите за поверителност допълват и трябва да се имат предвид съвместно с тази Декларация за поверителност.

За лица, които предоставят информация онлайн на нашите филиали в Европейското икономическо пространство ("EИП"), филиалите ни могат да споделят такава информация с Garmin International, Inc. в САЩ. U.S. Garmin International, Inc. съблюдава рамките от мероприятия за безопасна работа между САЩ и ЕС, както и между САЩ и Швейцария, зададени от Министерството на търговията на САЩ, по отношение на събирането, използването и запазването на данни от страните-членки на Европейския съюз и Швейцария. Garmin International, Inc. декларира, че се придържа към принципите на рамката от мероприятия за безопасна работа с поверителни данни по отношение на уведомяването, избора, предаването на лични данни на трета страна, защитата, целостта на данните, достъпа и прилагането. За допълнителна информация във връзка с програмата за мероприятия за безопасна работа с поверителни данни и за преглед на сертификатите на Garmin вж. Министерство на търговията на САЩ.

На Garmin е присъден знакът за одобрение на TRUSTe, което означава, че правилата и практиките за поверителност са били прегледани от TRUSTe за съответствие с изискванията на програмата на TRUSTe, вкл. прозрачност, отчетност и избор във връзка със събирането и използването на лични данни. Знакът за одобрение на TRUSTe се отнася за информация, събрана чрез нашите уеб сайтове - www.garmin.com, garmin.blogs.com и connect.garmin.com, но може да не се отнася за информация, събрана чрез други уеб сайтове или чрез софтуер за изтегляне или на някои от нашите приложения или продукти. Мисията на TRUSTe, като независима трета страна, е да ускори изграждането на онлайн доверие между потребителите и организациите в глобален мащаб чрез своята водеща марка за доверие в областта на поверителността и иновативните си решения за доверие. Ако имате въпроси или оплаквания във връзка с нашите правила и практики за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес webmaster@garmin.com. Ако не сте доволни от нашия отговор, можете да се свържете с TRUSTe.

1. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

A. Лични данни

Личните данни са данни, които ви идентифицират като конкретно лице. Когато създавате акаунт в уеб сайта на Garmin, регистрирате вашите продукти, закупувате актуализация на карта или продукт на уеб сайта на Garmin, абонирате се за бюлетин, участвате в дейности по промоции или влизате в контакт с нашия персонал за продуктова поддръжка, ние може да събираме множество лични данни, които, в зависимост от условията, може да включват името ви, пощенският ви адрес, телефонният ви номер, имейл адресът ви и данни за картата, с която извършвате плащания. Ние можем да използваме личните ви данни за следните цели:

 1. Съобщения Ние можем да ви изпращаме съобщения, напр. във връзка с предоставянето на исканите от вас продукти и услуги, във връзка с вашия акаунт или транзакциите ви с нас, както и да ви предоставяме важна информация за нашите приложения или продукти и (в съответствие с действащото законодателство и наличните за вас опции за избор, описани в Параграф 6 по-долу) да ви изпращаме оферти и промоции за нашите продукти и приложения.
 2. Поддръжка на клиенти Когато вие взаимодействате с нашите представители за поддръжка на клиенти чрез имейл, по телефона или лично, ние можем да събираме лични данни, свързани с конкретната ситуация, като напр. името ви, пощенският ви адрес, телефонният ви номер, имейл адресът ви и предпочитанията ви за контакт; информация за притежаваните от вас продукти на Garmin, като напр. серийните им номера, дата на закупуване и (ако е приложимо) регистри на събитията, които са от полза при диагностицирането на проблеми, свързани с работата на приложението или продукта, както и информация, свързана с въпроси на поддръжката и сервиза. Ние използваме тази информация, за да ви предоставим клиентска и продуктова поддръжка.
 3. Покупки Ако предоставите данни за картата, с която извършвате плащания, на уеб сайт на Garmin или направо от вашия продукт на Garmin, Garmin ще използва данните за картата и свързаната с плащането и акаунта ви информация, както и името и пощенския ви адрес, ако е приложимо, за целите на реализирането на покупките ви или за събиране на периодични такси, ако е приложимо.
 4. Промоции Ако участвате в залагания, състезания или други подобни промоционални мероприятия, ние можем да използваме предоставената от вас информация за администриране на тези промоции. До степента, в която правилата и условията на такива промоции по отношение на третирането на личните ви данни противоречат на тази Декларация за поверителност, правилата и условията на промоцията ще се прилагат приоритетно.
 5. Информация, публикувана от посетители Garmin може да ви осигури тези възможности чрез услугите на някои от нашите сайтове (напр., чат стаи, форуми, функционалности за чат и блогове и другите услуги) за публикуване на информация и материали. Моля, имайте предвид, че информацията, която разкривате чрез такива услуги или по други начини в нашите сайтове, може да стане публична и да бъде на разположение на посетителите на сайтовете и на широката общественост. Настоятелно ви приканваме да бъдете дискретни и предпазливи, когато вземате решения за разкриване на лични данни и друга информация в нашите сайтове. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ВИЕ ДОБРОВОЛНО РАЗКРИВАТЕ ЧРЕЗ ТЕЗИ САЙТОВЕ.

B. Друга информация

Друга информация е всяка информация, която не разкрива вашата самоличност или не е свързана директно с конкретно лице, като напр. информация за браузъра и устройството, данни за използването на приложенията, информация, събрана чрез бисквитки, пикселни тагове и други технологии, демографска и друга информация, предоставена от вас, и обобщена информация. Моля, имайте предвид, че ние можем да използваме и разкриваме Друга информация за каквито и да било цели, с изключение на случаите, когато действащото законодателство изисква от нас друго. Ако от нас се изисква да третираме Друга информация като лични данни по силата на действащото законодателство, тогава ние можем да я използваме както е описано в раздела за лични данни” по-горе, както и за всички цели, за които използваме и разкриваме лични данни. В някои случаи можем да комбинираме Друга информация с лични данни. Ако комбинираме Друга информация с лични данни, комбинираната информация ще се третира от нас като лични данни в комбинирания си вид.

 1. Информация за местоположение Ако решите да използвате услуги, базирани на местоположение, например метеорологични данни, кино прожекции, данни за трафик, карти, цени на горива и информация за местни събития, на вашето приложение или устройство Garmin, тогава ще бъдат събирани данни за физическото местоположение на устройството ви с оглед на предоставянето на услугите, базирани на местоположение. Тези данни за местоположение се събират анонимно под форма, която не дава възможност да бъдете лично идентифицирани. Ако вие предоставяте вашето съгласие при използването на устройство за навигация или приложения на Garmin, Garmin ще събира и изтегля от вашето устройство данни за местоположение, скорост и посока. Тези данни ще бъдат обобщени с данни от устройства на други, дали съгласието си, потребители, за подобряване на качеството на данните за трафик и другото съдържание, предоставено от Garmin или от доставчици на съдържание. Ако дадете своето съгласие, Garmin също така може да споделя или продава тези данни на трети страни. Тези данни ще бъдат споделяни и продавани анонимно под форма, която не дава възможност да бъдете лично идентифицирани.
 2. Обратна връзка за интересни места Ние насърчаваме потребителите да осигуряват обратна връзка за интересни места, като например ресторанти, голф игрища, летища, големи магазини, бензиностанции и много други, която се зарежда предварително в нашите продукти, така че за в бъдеще на вас и на други потребители да се осигурява по-точна информация за интересни места. Всяка обратна връзка за интересни места се предоставя от вас на напълно доброволни начала и се събира анонимно под форма, която не дава възможност да бъдете лично идентифицирани. Вие можете също така да се възползвате от възможността да създавате нови интересни места на вашето устройство Garmin, да качвате снимки и друга информация, свързана с интересни места, както и да споделяте съществуващи и новосъздадени интересни места с други лица. Съдържанието, създадено от вас, се предоставя на напълно доброволни начала и не би трябвало да имате очаквания, че Garmin ще запази обратната връзка за което и да било интересно място лична или конфиденциална. Това съдържание се събира анонимно под форма, която не дава възможност да бъдете лично идентифицирани.
 3. Регистри на събития, свързани с реклама Ако изберете да използвате приложения, като напр. данни за трафик и друго съдържание, което съдържа рекламни съобщения, ние можем да събираме информация от типа на: кои реклами са били прегледани, колко често е щраквано върху тях, колко често са извършвани определени действия, като напр. съхраняване на купон или позвъняване или насочване към местоположение, съответстващо на дадено рекламно съобщение, така че доставчиците на реклама да могат да ви предоставят съдържание и рекламни съобщения, които може да представляват особен интерес за вас . Тази информация се събира и се споделя със съответните наши партньори анонимно под форма, която не дава възможност да бъдете лично идентифицирани.
 4. Дейности Някои уеб сайтове на Garmin ви позволяват да качвате дейности по ваше желание (напр. кросове, ходене, плуване, туризъм, ситуационни игри, приключения и др.) от вашето устройство Garmin. Чрез управление на настройките за поверителност на сайтовете вие можете да управлявате кой да има достъп до тези уеб сайтове.
 5. Информация за регистъра на сървъра Ние и нашите доставчици на услуги използваме информация за регистъра на сървъра за цели като изчисляване на нивата на използване на сайта, диагностициране на проблеми със сървърите на Garmin’ и администриране на уеб сайтовете на Garmin’. Тези записи в регистъра на сървъра може да включват информация като напр. вашите Интернет (IP) адреси, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви, час(ове) на посещението(та) ви и посетените от вас уеб страници. Събирането на IP адреси е стандартна практика в Интернет и се върши автоматично от множество уеб сайтове. Моля, имайте предвид, че ние третираме IP адресите, файловете с регистри на сървъра и свързаната с тях информация като друга информация, с изключение на случаите, когато действащото законодателство изисква от нас друго.
 6. Бисквитки и други технологии Ние можем да използваме бисквитки, пикселни тагове, уеб маяци, ясни GIF изображения или други подобни инструменти в нашите уеб сайтове или в имейл съобщенията ни. Тези технологии помагат на Garmin да проследява движенията в своите сайтове, да измерва ефективността на рекламните съобщения и да събира обединени статистики за използването на сайта и скоростта на отговор. Те също така ви помагат да навигирате безпроблемно из нашите уеб сайтове. В допълнение на това, за много от своите сайтове Garmin използва Google Analytics като метод за проследяване на статистиките на сайтовете и поведението на потребителите. Ние можем също така да ангажираме една или повече трети страни-доставчици на услуги за обслужване на онлайн реклами от наше име. Те може да използват пикселни тагове за събиране на анонимна информация за вашите посещения на дадени сайтове и да използват тази информация за насочени реклами за стоки и услуги. Тази информация се събира анонимно по начин, който не дава възможност да бъдете лично идентифицирани. За повече информация във връзка с тази практика и за отписване от събирането и използването на такава информация от трети страни-наши доставчици на услуги вж. Networkadvertising.org.

  Ако не искате да бъде събирана информация чрез използване на тези технологии, в повечето браузъри е налична една проста процедура, която ви позволява да отклонявате автоматично много от тези технологии или ви дава възможност да избирате дали да ги приемете или отхвърлите. Освен това, ако пребивавате в юрисдикция, която изисква от нас да получим вашето съгласие за използване на тези технологии в сайтовете ни, ще имате възможност да управлявате предпочитанията си за бисквитки, с изключение на случаите, при които някои бисквитки са необходими за активиране на основна функционалност на даден сайт и вие не можете да изберете да ги деактивирате.

  Ние използваме локално съхранени обекти, познати също като "флаш" бисквитки, в някои ситуации, в които използваме Adobe Flash Player за предоставяне на специално съдържание, като напр. видео записи или видео клипове. Flash използва тази технология за запаметяване на настройки, предпочитания и данни за ползването, подобно на бисквитки в браузера, но "флаш" бисквитките не се управляват чрез вашия уеб браузър. Научете как да управлявате настройките за поверителност и за съхранение за "флаш" бисквитки.

 7. Функции и изпълними модули на социални медии Някои от нашите сайтове може да включват функции на социални медии, като напр. бутона "Харесва ми" и изпълними модули на Facebook (интерактивни мини-програми, които се изпълняват в сайтовете). Тези функционалности може да извършват събиране на IP адреси, както и на данни относно кои страници на нашия сайт сте посетили, и може да поставят бисквитки, с които функциите да се активират за правилно функциониране. Функциите и изпълнимите модули на социални медии се хостват или от трети страни, или директно от нашите сайтове. Взаимодействията ви с тези функции се подчиняват на правилата за поверителност на компанията, която предоставя съответната функция. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за правилата и практиките на събиране, използване и разкриване (вкл. практиките за защита на данните) на други организации, като напр. Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM или други приложения, платформи за социални медии или доставчици на безжични услуги.
 8. Кадри Някои от нашите уеб страници може да използват кадри и/или техники за маскиране за обслужване на съдържание от нашите партньори при запазване на външния вид и функционалностите на нашите сайтове.
 9. Използване на приложения Когато изтегляте и използвате приложения, ние и нашите доставчици на услуги може да проследяваме и да събираме данни за използването, като напр. дата и час на достъпа от вашето устройство до сървърите ни, както и какви данни и файлове са били изтеглени в приложението, въз основа на номера на устройството ви.

2. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

A. Филиали

Ние можем да споделяме информация, предоставена от вас на Garmin, с нашите филиали по света за целите, посочени в тази Декларация за поверителност. Можете да имате достъп до списък с нашите филиали в нашия последен годишен отчет по Формуляр 10-K на адрес www.sec.gov. Нашите филиали са задължени да осигурят защита на личните ви данни в съответствие с изложеното в тази Декларация за поверителност. Garmin International, Inc. носи отговорността за управление на съвместно използваните лични данни.

B. Доставчици на услуги

Ние можем да използваме трети страни-доставчици на услуги за помощ във връзка с функционирането на нашия бизнес и уеб сайтове или администрирането на дейности от наше име, като напр. реализиране на покупки, обработка на плащания с карта и изпращане на продукти. Ние можем да споделяме ваши лични данни, вкл. информация за картата за плащания, с тези трети страни, за да може те да извършват услугите.

C. Разкриване в други случаи

Ние можем да разкриваме ваши лични данни на други страни, ако имаме съгласието ви да го направим във формата, която се изисква от действащото законодателство (ако е приложимо). Ние можем също така да разкриваме ваши лични данни на други страни в случаите, когато смятаме това за необходимо или подходящо: (a) по силата на действащото законодателство или нормативна уредба, вкл. закони и нормативни разпоредби извън страната ви на пребиваване; (б) за съблюдаване на съдебна процедура; (в) за отговор на искания от страна на публичните власти и законоохранителните органи, вкл. официални представители извън страната ви на пребиваване; (г) за съдействие или подкрепа на разследвания за кражби, вкл. на продукти или собственост на Garmin; (д) за налагане на нашите правила и условия; (е) за защита на работните ни операции или на тези на които и да било от нашите филиали и подразделения; (ж) за защита на правата, поверителността, безопасността или собствеността на Garmin, филиалите и подразделенията на Garmin, вашата или на други лица или (з) за да ни се позволи да търсим възможни решения или да ограничим евентуални загуби, които можем да претърпим.

D. Прехвърляне

Ние можем да прехвърляме информация към филиал, подразделение или трета страна в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно бизнес начинание, прехвърляне или други действия с бизнеса, активите и акциите на Garmin, изцяло или отчасти, включително и без ограничения, във връзка с обявяване на банкрут или подобни процедури.

3. ДОБРОВОЛНО СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВАШЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ДРУГИ ЛИЦА

Вие можете да имате възможността да избирате дали да използвате приложение на Garmin или на трета страна на вашето устройство, което да ви позволява да каните трети страни да преглеждат вашето местоположение на друго устройство на Garmin и/или в уеб сайт. Ако изберете да използвате такова приложение, би трябвало да бъдете предпазливи, когато решавате на кого да предоставите информация за вашето местоположение. Ако изберете да публикувате покана за преглед на информация за вашето местоположение в социални мрежи на трети страни, е възможно, в зависимост от практиките за поверителност на тези социални мрежи, и други лица, освен тези, които възнамерявате да поканите да видят информацията, да имат достъп до тези данни. Съответно, би трябвало да бъдете предпазливи, когато отправяте такива покани чрез социални мрежи на трети страни, и внимателно трябва да преглеждате практиките за поверителност на такива социални мрежи. Ако използвате приложение или продукт на Garmin за покана към трети страни за преглед на вашето местоположение, Garmin ще ви предостави и декларация за поверителност, свързана конкретно с това приложение или продукт и която допълва тази Декларация за поверителност.

4. ВРЪЗКИ, ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ПРАКТИКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Нашите уеб сайтове, приложения и продукти може да съдържат връзки към други сайтове, които не се управляват от Garmin, или продуктът ви може да съдържа приложения, които можете да изтеглите от трети страни. Тези сайтове, услуги и приложения с връзки не са под контрола на Garmin и ние не носим отговорност за практиките на поверителност или съдържанието на който и да било сайт, услуга и приложение с връзки. Ако предоставяте лични данни чрез сайтове, услуги и приложения на трети страни, вашата транзакция ще се извърши съответно в сайта, услугата и/или приложението на третата страна и предоставената от вас информация ще бъде събирана и подчинена на правилата за поверителност на тази трета страна. GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРАКТИКИТЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБ САЙТОВЕТЕ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. Препоръчваме ви да преглеждате правилата за поверителност на всички трети страни.

5. СИГУРНОСТ

Garmin взема разумни мерки за сигурност, за да осигури вашата защита от загуби, злоупотреби, неразрешен достъп и неразрешено разкриване или промяна на лични данни, които са под наш контрол. Ако имате причина да смятате, че взаимодействието ви с нас вече не е сигурно (например, ако смятате, че сигурността на ваш акаунт при нас е компрометирана), моля, уведомете ни незабавно за проблема, като се свържете с нас в съответствие с описаното в Параграф 10 по-долу.

6. ВАШИЯТ ИЗБОР ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Ние няма да споделяме вашите лични данни с трети страни (различни от филиалите ни) за маркетингови цели на трети страни, освен в случаите, когато вие изберете това, ако и когато ние ви предоставим такава възможност. Ние и нашите филиали можем да използваме личните ви данни, за да ви изпращаме маркетингова кореспонденция (вкл. имейли), свързана с приложенията или продуктите на Garmin, освен ако вие изберете да не получавате такива. За да изберете да не получавате свързана с маркетинга кореспонденция от Garmin и нашите филиали или да оттеглите предварително даденото ни от вас съгласие да споделяме ваши лични данни с трети страни за техни маркетингови цели, моля, изпратете ни имейл на адрес webmaster@garmin.com. Моля, съобщете ни дали избирате да не получавате свързана с маркетинга кореспонденция от Garmin и нашите филиали и/или оттегляте предварително даденото ни от вас съгласие да споделяме ваши лични данни с трети страни за техни маркетингови цели.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТОВЕ, ПРОДУКТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ДЕЦА

Нашите продукти и приложения не са предназначени за ползване от лица под 13 години и нашето изискване е лицата под 13 години да не предоставят лични данни на Garmin чрез който и да било уеб сайт на Garmin или чрез нашите продукти и приложения. Ако узнаем, че сме събрали лични данни на дете под 13 години, ще предприемем необходимите мерки да изтрием тази информация възможно най-бързо.

8. АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние можем да променяме тази Декларация за поверителност от време на време, като прибавяме нови продукти и приложения и подобряваме нашите текущи оферти, както и вследствие на промени в технологиите и законодателството. Можете да научите кога тази Декларация за поверителност е била актуализирана за последен път, като прегледате легендата "ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ" в горната част на тази страница. Всички промени влизат в сила при публикуването на актуализираната ни Декларация за поверителност в съответните уеб сайтове. Ние ще ви изпратим известие, ако тези промени са по същество, и ще изчакаме да получим вашето съгласие, когато това се изисква от нас по силата на действащото законодателство. Това известие може да бъде изпратено по имейл, чрез публикация на съобщение за промените в съответните уеб сайтове или по друг начин, съответстващ на действащото законодателство.

9. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме вашите лични данни в течение на периода, необходим за реализиране на целите, посочени в тази Декларация за поверителност, освен ако законодателството изисква или позволява по-дълъг период на съхранение.

10. ПРЕГЛЕЖДАНЕ/КОРИГИРАНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ/ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; ЦЯЛОСТ НА ДАННИТЕ

Garmin взема разумни мерки да гарантира, че личните данни, които събираме от вас, са точни, пълни и актуални. Вие можете да изискате достъп и актуализация на грешни или неточни лични данни. Вие можете също така да изискате личните ви данни да бъдат изтрити. В съответствие с действащото законодателство, Garmin ще отговори в кратък срок на вашите искания. С оглед на вашата защита, ние можем да изпълняваме само искания по отношение на лични данни, свързани с конкретен имейл адрес, използван от вас за изпращане на вашето искане, и може да се наложи да удостоверим вашата самоличност, преди да изпълним искането. Ние можем да откажем обработка на искания, които създават рискове за поверителността на останалите, както и на такива, които са изключително трудно изпълними или биха ни принудили да предприемем действие, което не е разрешено по силата на действащото законодателство. Моля, имайте предвид, че може да се наложи да съхраняваме информация за деловодни цели и че също така в нашите бази данни може да има наличие на остатъчна информация и други записи, които няма да бъдат премахнати.

Искания за достъп, корекция или изтриване могат да се предявят както следва:

Ел. поща: webmaster@garmin.com

Поща: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.

{lv_bg-BG_ad_tracking}