Respect voor de omgeving

Meer dan ooit worden wij geconfronteerd met economische en ecologische doelstellingen. Garmin wil op een manier zijn steentje bijdragen via de rijstijl van zijn gebruikers, door het brandstofverbruik terug te schroeven elsook de uitlaatgassen. Het gebruik van ecoRoute™ op uw Garmin nüvi® zal u helpen een overdachte rijstijl aan te nemen.

Economisch en ecologisch

ecoRoute is een gratis functie, reeds beschikbaar op uw GPS* die samen met u een oogjes in het zeil houdt wat betreft. Dankzij z’n nieuwe mogelijkheden, kan u voor uw vertrek de brandstofkosten reeds berekenen, zo volgt u uw uitgaven nauwkeurig op neemt u de juiste beslissing om eens het openbaar vervoer te nemen als dat goedkoper blijkt.

Ontdek ecoRoute

Eco Challenge

Eco Challenge evalueert uw rijstijl en geeft u tips om uw verbruik te verminderen. Terwijl u het stuur in handen hebt, ziet u uw score veranderen, naarmate uw rijstijl evolueert. Het blaadje verandert van kleur : rood voor een weinig economische stijl, groen getuigt van een voorbeeldig rijgedrag.

Trajectkost

Bereken de brandstofkost verbonden aan uw rit.

Brandstofverslag

Krijg gegevens over uw ritten dankzij het Brandstofrapport. Deze berekent automatisch de verbruikskost op basis van de tijd en afgelegde afstand.

Kilometerrapport

Exporteer nauwkeurige gegevens over uw trajecten in een rekentabel. Afgelegde afstand, tijdsduur, verbruikte brandstof en kost, uitgestoten CO2.

De ecoRoute™ functie

De ecoRoute™ functie is aanwezig in de meeste nüvi GPS toestellen en beschikbaar via download voor toestellen die nog niet over de laatste versie beschikken. Voor u dus gebruik maakt van de ecoRoute functie, kijkt u best even na of uw GPS wel over de laatste firmware beschikt :

Nu controleren

Eens deze controle achter de rug is, vindt u de parameters in Extra > ecoRoute.

ecoRoute configureren

Start uw Garmin nüvi en kies « Extra vervolgens ecoRoute. Bij het eerste gebruik, wordt u uitgenodigd een voertuigprofiel in te stellen. (Brandstoftype, prijs brandstof, verbruik binnen en buiten de stadin liter per 100km).