{lv_th-TH_google} ประกาศความเป็นส่วนตัว | Garmin | {lv_th-TH_locale}

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ใบรับรอง TRUSTe European Safe Harbor

ปรับปรุงล่าสุด: 2 ต.ค. 2013

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ Garmin เราจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้คุณทราบวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จนจบเพื่อทำความคุ้นเคยกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หากคุณมีข้อสงสัย โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งอีเมล์มาถึงเราที่ webmaster@garmin.com หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงการจัดการข้อมูลที่ Garmin รวบรวมจากเว็บไซต์ที่แจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ไว้ และจากผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของเรา เว็บไซต์ของ Garmin หรือบริษัทในเครืออาจอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ Garmin แต่ละไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของเราจะได้รับแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันเหล่านั้นโดยเฉพาะด้วย ในกรณีดังกล่าว คุณควรอ่านเอกสารเพิ่มเติมของประกาศความเป็นส่วนตัวประกอบกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สำหรับผู้ที่นำเสนอข้อมูลทางออนไลน์ให้กับบริษัทในเครือในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") บริษัทในเครือของเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับ Garmin International, Inc ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Garmin International, Inc. จะปฏิบัติตาม Safe Harbor Framework ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และ Safe Harbor Framework ของสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริการะบุไว้เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ Garmin International, Inc. รับรองว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักการ Safe Harbor Principles ในการแจ้งประกาศ การเลือก การถ่ายโอน การรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Safe Harbor และใบรับรองของ Garmin กรุณาดู กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา

Garmin ผ่านการรับรองจากระบบรับรองความเป็นส่วนตัว Privacy Seal ของ TRUSTe ซึ่งแสดงว่าประกาศความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัตินี้ผ่านการพิจารณาจาก TRUSTe ว่าสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของโครงการ TRUSTe อันได้แก่ ความโปร่งใส ความเชื่อถือได้ และทางเลือกในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ TRUSTe Seal ครอบคลุมข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ของเราอันได้แก่ www.garmin.com, garmin.blogs.com และ connect.garmin.com แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่อาจรวบรวมจากเว็บไซต์อื่นๆ หรือจากซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ หรือแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรา เป้าหมายของ TRUSTe ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ดำเนินงานอย่างอิสระ คือการเสริมสร้างความไว้วางใจบนระบบออนไลน์ในหมู่ผู้บริโภคและองค์กรทั่วโลก โดยใช้เครื่องหมายแสดงความไว้วางใจในความเป็นส่วนตัวและนวัตกรรมโซลูชันการสร้างความไว้วางใจ หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติ โปรดติดต่อเราที่ webmaster@garmin.com หากคุณไม่พอใจในคำตอบของเรา คุณสามารถติดต่อ TRUSTe ได้

1. การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

A. ข้อมูลส่วนตัว

“ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณ เมื่อคุณสร้างแอคเคาท์ในเว็บไซต์ของ Garmin, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, ซื้อการปรับปรุงแผนที่หรือผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของ Garmin, ลงทะเบียนเพื่อขอรับจดหมายข่าว, เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือติดต่อเจ้าฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวต่างๆ โดยอาจรวบรวมชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลบัตรการชำระเงินของคุณในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้:

 1. การติดต่อสื่อสาร เราอาจติดต่อกับคุณ เช่น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอ เพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับแอคเคาท์ของคุณหรือการทำรายการกับเรา เพื่อให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันของคุณ และ (เป็นไปตามกฎหมายและทางเลือกของคุณตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 6 ด้านล่างนี้) ส่งข้อเสนอและการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของเราให้กับคุณ
 2. ผ่านบริการลูกค้า เมื่อคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือโดยการพบกัน เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับสถานการณ์นั้น เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และวิธีการติดต่อกลับที่คุณต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Garmin ที่คุณเป็นเจ้าของ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ วันที่ซื้อ และ (ถ้ามี) ล็อกบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชัน และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการให้บริการลูกค้าและการบริการผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
 3. การสั่งซื้อ หากคุณให้ข้อมูลบัตรการชำระเงินไว้ที่เว็บไซต์ของ Garmin หรือที่ผลิตภัณฑ์ของ Garmin โดยตรง Garmin จะใช้ข้อมูลบัตรการชำระเงินของคุณ และข้อมูลการชำระเงินและแอคเคาท์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ ถ้ามี เพื่อวัตถุประสงค์ในการกรอกใบสั่งซื้อของคุณ หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบประจำ ถ้ามี
 4. การส่งเสริมการขาย หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค การแข่งขัน และการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกันนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อบริหารการส่งเสริมการขายเหล่านี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณขัดแย้งกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการส่งเสริมการขายเป็นหลัก
 5. ข้อมูลที่ประกาศโดยผู้เข้าชม Garmin อาจจัดเตรียมบริการของไซต์ (เช่น บอร์ดข้อความ ฟอรัม ฟังก์ชันการสนทนา และบล็อก และบริการอื่นๆ) ซึ่งคุณสามารถประกาศข้อมูลและเอกสารต่างๆ โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยผ่านบริการหรือบนไซต์อาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และอาจปรากฏต่อผู้เข้าชมไซต์และบุคคลทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวังในการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลอื่นใดบนไซต์ของเรา เราไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยผ่านไซต์โดยสมัครใจ

B. ข้อมูลอื่น

“ข้อมูลอื่น” คือข้อมูลใดๆ ที่ไม่เปิดเผยตัวคุณหรือไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลโดยตรง เช่น ข้อมูลเบราเซอร์และอุปกรณ์, ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน, ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้, พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่นๆ, ข้อมูลประชากร และข้อมูลอื่นที่คุณให้ไว้ และข้อมูลรวม โปรดทราบว่าเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ยกเว้นต้องดำเนินการเป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย หากเราต้องจัดการข้อมูลอื่นในฐานะข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมาย เราอาจใช้ข้อมูลนี้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน “ข้อมูลส่วนตัว” ด้านบน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดสำหรับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ในบางกรณี เราอาจรวมข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลส่วนตัว หากเรารวมข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมกันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวตราบเท่าที่มีการรวมกันอยู่

 1. ข้อมูลตำแหน่ง หากคุณเลือกใช้บริการตามตำแหน่ง เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ตารางเวลาภาพยนตร์ ข้อมูลการจราจร ราคาน้ำมัน และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในพื้นที่ในแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของ Garmin เราจะรวบรวมตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้บริการตามตำแหน่งดังกล่าวกับคุณ ข้อมูลตำแหน่งนี้จะถูกรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตน ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ หากคุณให้ความยินยอมเมื่อใช้อุปกรณ์นำทาง Garmin หรือแอปพลิเคชัน Garmin จะรวบรวมและอัปโหลดข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ เช่น ตำแหน่ง ความเร็ว และทิศทาง ข้อมูลนี้จะถูกรวมกับข้อมูลจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ยินยอมคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลการจราจร และเนื้อหาอื่นๆ จาก Garmin หรือผู้ให้บริการเนื้อหา หากคุณให้ความยินยอม Garmin อาจใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันหรือขายข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สาม เนื้อหานี้จะถูกใช้ร่วมกันและขายโดยไม่ระบุชื่อ ในลักษณะที่จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้
 2. ผลตอบรับเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ส่งผลตอบรับเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจ เช่น ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สนามบิน ชอปปิ้งมอลล์ สถานีบริการน้ำมัน และอื่นๆ ซึ่งโหลดไว้ในผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เพื่อให้คุณและผู้ใช้คนอื่นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจที่แม่นยำมากขึ้นในอนาคต การส่งผลตอบรับเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจของคุณเป็นไปตามความสมัครใจและจะถูกรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อ ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ นอกจากนี้ คุณอาจมีโอกาสสร้างจุดที่น่าสนใจใหม่ในอุปกรณ์ Garmin ของคุณได้ เพื่ออัปโหลดภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจุดที่น่าสนใจและเพื่อใช้จุดที่น่าสนใจที่มีอยู่และที่สร้างใหม่ร่วมกับบุคคลที่สาม เนื้อหาใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นจะถูกนำเสนอโดยความสมัครใจเท่านั้น และคุณไม่ควรคาดหวังว่า Garmin จะเก็บผลตอบรับเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจเป็นข้อมูลส่วนตัวและเป็นความลับ เนื้อหานี้จะถูกรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อ ในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้
 3. ล็อกไฟล์กิจกรรมโฆษณา หากคุณเลือกใช้แอปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลการจราจรและเนื้อหาอื่นๆ ที่มีโฆษณา เราอาจรวบรวมข้อมูล เช่น โฆษณาที่ดู จำนวนครั้งที่คลิกโฆษณานั้น และความถี่ของการดำเนินการ เช่น การบันทึกคูปอง หรือการโทรหรือนำทางไปยังตำแหน่งที่ปรากฏในโฆษณา เพื่อให้คู่ค้าที่ลงโฆษณาสามารถให้ข้อมูลและโฆษณาที่คุณสนใจได้ ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมและใช้ร่วมกับคู่ค้าโดยไม่ระบุชื่อ ในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้
 4. กิจกรรม บางเว็บไซต์ของ Garmin ให้คุณเลือกอัปโหลดกิจกรรมได้ (เช่น การเดิน, วิ่ง, ว่ายน้ำ, ปีนเขา, Geocache, ผจญภัย ฯลฯ) จากอุปกรณ์ Garmin ในเว็บไซต์เหล่านี้จะให้คุณควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยการจัดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์
 5. ข้อมูลล็อกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เราและผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลล็อกไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อวัตถุประสงค์เช่น การคำนวณระดับการใช้งานไซต์ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ของ Garmin และการดูแลเว็บไซต์ของ Garmin ล็อกไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจรวมข้อมูล เช่น อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) แอดเดรส ประเภทเบราเซอร์ ภาษาของเบราเซอร์ วันที่และเวลาของการร้องขอ จำนวนครั้งที่คุณเยี่ยมชม และเว็บเพจที่เคยเยี่ยมชมแล้ว การรวบรวม IP เป็นแนวทางมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยเว็บไซต์ต่างๆ โปรดทราบว่าเราจะดำเนินการกับ IP แอดเดรส ล็อกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเหมือนเป็นข้อมูลอื่น ยกเว้นต้องดำเนินการเป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมาย
 6. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เราอาจใช้คุกกี้, พิกเซลแท็ก, เว็บบีคอน, เคลียร์ GIF หรือเครื่องมืออื่นที่คล้ายกันในเว็บไซต์ของเราหรือในข้อความอีเมล์ของคุณ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วย Garmin ในการติดตามความเคลื่อนไหวของคุณภายในไซต์ ตรวจวัดประสิทธิภาพของโฆษณา และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้ไซต์และอัตราการตอบสนอง นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณไปยังส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Garmin ยังใช้ Google Analytics เป็นวิธีติดตามสถิติของไซต์และพฤติกรรมผู้ใช้ในหลายเว็บไซต์ของเรา เราอาจให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรายหนึ่งหรือมากกว่านั้นมีส่วนร่วมในการโฆษณาทางออนไลน์ในนามของเราด้วย ผู้ให้บริหารเหล่านี้อาจใช้พิกเซลแท็กเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณเยี่ยมชมไซต์โดยไม่ระบุชื่อของคุณ และอาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการ ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อ ในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องนี้และการยกเลิกการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และการใช้ข้อมูลนี้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โปรดดูที่ Networkadvertising.org

  หากคุณไม่ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ มีขั้นตอนง่ายๆ ในเบราเซอร์ส่วนใหญ่ให้คุณปฏิเสธเทคโนโลยีนี้ได้โดยอัตโนมัติ หรือมีตัวเลือกการปฏิเสธหรือยอมรับเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่กำหนดให้เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บนเครื่องของคุณ คุณจะมีโอกาสจัดการตั้งค่าคุกกี้ในไซต์ได้ ยกเว้นแต่บางคุกกี้ที่จำเป็นต่อการเปิดใช้ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของไซต์ซึ่งคุณไม่สามารถเลือกปิดใช้งาน

  เราใช้ออบเจกต์ที่เก็บไว้ในเครื่อง หรือที่เรียกว่าคุกกี้ของ Flash ในสถานการณ์ที่เราใช้ Adobe Flash Player เพื่อนำเสนอเนื้อหาพิเศษ เช่น วิดีโอหรือวิดีโอคลิป Flash ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อจดจำการตั้งค่า ค่าที่ต้องการ และการใช้งาน ซึ่งคล้ายกับคุกกี้ในเบราเซอร์ แต่แฟลชคุกกี้จะไม่ถูกจัดการผ่านทางเว็บเบราเซอร์ของคุณ เรียนรู้วิธีจัดการ ความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าการจัดเก็บคุกกี้ของ Flash

 7. คุณสมบัติและ Widget สำหรับสื่อสังคม บางเว็บไซต์ของเราอาจมีคุณสมบัติสำหรับสื่อสังคม เช่น ปุ่ม Like ของ Facebook และ Widget (โปรแกรมโต้ตอบขนาดเล็กที่ทำงานบนไซต์) คุณสมบัติเหล่านี้อาจรวบรวม IP แอดเดรสของคุณ หน้าที่คุณเยี่ยมชมในไซต์ และอาจกำหนดคุกกี้เพื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้เพื่อการทำงานอย่างถูกต้อง คุณสมบัติและ Widget สำหรับสื่อสังคมจะจัดโดยบุคคลที่สามหรืออยู่ในไซต์ของเราโดยตรง การโต้ตอบระหว่างคุณกับคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดหาคุณสมบัตินี้ โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล (รวมถึงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล) ขององค์กรอื่น เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มสื่อสังคมหรือผู้ให้บริการไร้สายอื่นๆ
 8. เฟรม บางเว็บเพจของเราอาจใช้เฟรมและ/หรือเทคนิคการทำมาส์กเพื่อให้บริการข้อมูลจากคู่ค้าและรักษารูปลักษณ์และลักษณะของไซต์ของเราไว้
 9. การใช้แอปพลิเคชัน เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชัน เราและผู้ให้บริการอาจติดตามและรวบรวมข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน เช่น วันที่และเวลาที่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา รวมทั้งข้อมูลและไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดไปยังแอปพลิเคชันตามหมายเลขอุปกรณ์ของคุณด้วย
 10. ลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่บางส่วนของไซต์ของเราได้โดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ เช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการ Open ID บริการเหล่านี้จะตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้คุณมีตัวเลือกในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเช่น เช่น ชื่อและอีเมล์แอดเดรสของคุณเพื่อป้อนล่วงหน้าในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือล็อกอิน บริการ เช่น Facebook Connect ให้คุณมีตัวเลือกในการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในบางส่วนของไซต์ของเราลงในหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแบ่งปันกับคนอื่นๆ ภายในเครือข่ายของคุณ

2. การเปิดเผยข้อมูล

A. บริษัทในเครือ

เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้กับ Garmin ร่วมกับบริษัทในเครือของเราทั่วโลก ตามจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถเข้าถึงรายชื่อบริษัทในเครือในรายงานประจำปีล่าสุดได้ในเอกสาร Form 10-K ของเราซึ่งอยู่ที่ www.sec.gov บริษัทในเครือจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ Garmin International, Inc. เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกัน

B. ผู้ให้บริการ

เราอาจให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามช่วยเราดำเนินธุรกิจและดูแลเว็บไซต์หรือกิจกรรมของผู้ดูแลระบบในนามของเรา เช่น ดำเนินการสั่งซื้อ ประมวลผลการชำระเงินตามบัตรการชำระเงิน และจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลบัตรการชำระเงิน ร่วมกับบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อให้สามารถให้บริการได้

C. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณให้บุคคลอื่นทราบ หากเราได้รับความยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าวตามหนังสือยินยอม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณให้กับบุคคลอื่นเมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (a) ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่อยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ด้วย (b) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (c) ปฏิบัติตามการร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานทางกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานที่อยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ด้วย (d) เพื่อช่วยหรือสนับสนุนการตรวจสอบการขโมยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ Garmin (e) บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายของเรา (f) ปกป้องการดำเนินงานของเราหรือของบริษัทในเครือและบริษัทสาขา (g) ปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของ Garmin บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา รวมทั้งของคุณและของผู้อื่น หรือ (h) เพื่อให้เราสามารถค้นหาวิธีแก้ไขหรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจต้องรับ

D. การโอนสิทธิ์

เราอาจโอนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง ควบกิจการ ขายกิจการ ลงทุนร่วม โอนสิทธิ์ โอน หรือการจำหน่ายอื่นๆ ของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของ Garmin บางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน เป็นต้น

3. การเลือกเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งของคุณให้แก่บุคคลอื่น

คุณอาจมีโอกาสเลือกใช้แอปพลิเคชันของ Garmin หรือบุคคลที่สามบนอุปกรณ์ ที่อนุญาตให้คุณเชิญบุคคลที่สามเข้ามาดูตำแหน่งของคุณบนอุปกรณ์ Garmin เครื่องอื่นและ/หรือบนเว็บไซต์ได้ หากคุณเลือกใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว คุณควรระมัดระวังเมื่อระบุว่าใครบ้างที่คุณอนุญาตให้เห็นข้อมูลตำแหน่งของคุณได้ หากคุณเลือกโพสต์คำเชิญให้ดูข้อมูลตำแหน่งของคุณบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เป็นไปได้ที่บุคคลอื่นนอกจากผู้ที่คุณตั้งใจเชิญให้มาดูข้อมูลตำแหน่งของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมเหล่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ คุณจึงควรระมัดระวังเมื่อส่งคำเชิญผ่านทางเครือข่ายบุคคลที่สาม และคุณควรอ่านแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมนั้นโดยละเอียดด้วย หากคุณใช้แอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ Garmin เชิญบุคคลที่สามให้มาดูข้อมูลตำแหน่งของคุณ Garmin จะจัดหาประกาศความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์นั้นโดยเฉพาะมาให้คุณด้วย รวมถึงเอกสารประกอบประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. ลิงค์ แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม\n

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดย Garmin หรือผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีแอปพลิเคชันบางตัวที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากบุคคลที่สาม ไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันที่ลิงค์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Garmin และเราไม่รับผิดชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันที่ลิงค์ หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านไซต์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม การทำธุรกรรมของคุณจะเกิดขึ้นในไซต์ บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และข้อมูลที่คุณให้จะถูกรวบรวมและควบคุมโดยประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม GARMIN ไม่รับผิดชอบสำหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณตรวจดูประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

5. ความปลอดภัย

Garmin มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ภายใต้การควบคุม ในบางส่วนของไซต์ของเรา คุณสามารถสร้างแอคเคาท์เพื่อเข้าร่วมหรือรักษาผลประโยชน์เพิ่มเติม การส่งข้อมูลที่คุณให้แก่ Garmin ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนจะถูกเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการติดต่อของเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้สึกว่าแอคเคาท์ที่คุณมีกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป) โปรดแจ้งปัญหาให้เราทราบทันทีโดยติดต่อเราตามย่อหน้าที่ 10 ด้านล่างนี้

6. ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการติดต่อทางการตลาด\n

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับบุคคลที่สาม (นอกเหนือจากบริษัทในเครือ) เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดของบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะสมัครใช้บริการหากและเมื่อเราเสนอโอกาสนั้นให้กับคุณ เราและบริษัทในเครืออาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งการติดต่อทางการตลาด (รวมถึงอีเมล์) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันของ Garmin ไปให้คุณ เว้นแต่คุณจะยกเลิกการรับการติดต่อเหล่านี้ เมื่อต้องการยกเลิกการรับการติดต่อทางการตลาดจาก Garmin และบริษัทในเครือ หรือเพิกถอนคำยินยอมที่คุณเคยให้ไว้กับเราเพื่ออนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สาม โปรดส่งอีเมล์ถึงเราที่ webmaster@garmin.com โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณจะยกเลิกการรับการติดต่อทางการตลาดจาก Garmin และบริษัทในเครือ และ/หรือเพิกถอนคำยินยอมที่คุณเคยให้ไว้เพื่ออนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สาม

7. การใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และแอปพลิเคชันโดยผู้เยาว์\n

ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของเราไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราร้องขอไม่ให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปีให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Garmin ผ่านเว็บไซต์ของ Garmin หรือผ่านผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันของเรา หากเราทราบว่า เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการตามขั้นตอนในการลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยเร็วที่สุด

8. การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้\n

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวได้ทุกเวลา เนื่องเราเพิ่มผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันใหม่ ปรับปรุงข้อเสนอปัจจุบันของเรา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎหมาย คุณสามารถดูเวลาล่าสุดที่แก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โดยดูที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราติดประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสาระสำคัญ และหากจำเป็นตามกฎหมาย เราจะขอความยินยอมจากคุณ ประกาศนี้จะแจ้งทางอีเมล์ โดยการโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา หรือวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

9. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว\n

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวในระยะเวลาหนึ่งตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นเสียแต่ว่ามีกฎหมายที่กำหนดหรืออนุญาตระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่ยาวนานกว่า

10. การตรวจสอบ/การแก้ไข/การปรับปรุง/การลบข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล\n

Garmin ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมจากคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นข้อมูลล่าสุด คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือร้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวที่ผิดหรือไม่ถูกต้องได้ นอกจากนี้ คุณอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ Garmin จะตอบสนองต่อคำร้องขอของคุณทันทีและในทุกกรณีภายใน 30 วัน โดยเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องคุณ เราอาจปฏิบัติตามคำขอเรื่องข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับอีเมล์แอดเดรสที่คุณใช้ส่งคำขอให้เราเท่านั้น และเราอาจต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนดำเนินการตามคำขอ เราอาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอที่เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถทำได้อย่างยิ่ง หรืออาจทำให้เราต้องดำเนินการที่กฎหมายไม่อนุญาต โปรดทราบว่าเราอาจต้องเก็บข้อมูลบางอย่างไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูล และอาจมีข้อมูลตกค้างเหลืออยู่ภายในฐานข้อมูลของเราและข้อมูลบันทึกอื่นๆ ที่จะไม่ถูกลบออก

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวได้ดังนี้:

อีเมล์: webmaster@garmin.com

จดหมาย: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.

{lv_th-TH_ad_tracking}