Vi tar vårt ansvar gentemot samhället på största allvar och strävar efter att vara en god företagsmedborgare. Vi ställer också samma höga krav på våra leverantörer som på oss själva. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar med integritet och tillämpar de mest etiska, samhälls- och miljöfrämjande affärsmetoderna.

California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657)

Det åligger våra leverantörer att upprätthålla mänskliga rättigheter.

Se även: Konfliktmineraler

Vår Rapport om företagsansvar dokumenterar vårt engagemang för etiska och hållbara metoder för att skydda vår planets miljö och dess medborgare. Den går igenom de åtgärder vi vidtar för att agera på ett ansvarsfullt och öppet sätt och följa nationella och globala standarder.