Som en del av vår produktomsorg och arbetsmiljösäkerhet tillhandahåller vi på begäran blad med säkerhetsföreskrifter för batterier och andra artiklar som säljs med en produkt.

För Garmin är säkerhet en prioritet Som en del av vår produktomsorg och arbetsmiljösäkerhet tillhandahåller vi blad med säkerhetsföreskrifter för batterier och andra artiklar som säljs med en produkt.

De här bladen används ofta för att informera om kemikalier samt kemiska föreningar och blandningar. Personal och utryckningspersonal använder den här informationen för att säkerställa att de hanterar och arbetar med ämnen på ett säkert sätt och här inkluderas sådan information som fysiska data (smältpunkt, kokpunkt, användningstemperatur, mm.), toxicitet, skadliga effekter på hälsan, första hjälpen, reaktivitet, förvaring, kassering, skyddsutrustning och hantering av överblivna produkter.

Blad med säkerhetsföreskrifter

På begäran tillhandahåller Garmin blad med säkerhetsföreskrifter för batterier och andra artiklar som medföljer en produkt. När du beställer ska du inkludera artikelnummer för hela enheten och för delen.

OBS! Blad med säkerhetsföreskrifter varierar i enlighet med lokala bestämmelser.