I vissa Garmin-produkter används små mängder kvicksilver i LCD-skärmen eller i en invändig lampa för att förbättra ljuseffekten. Dessa komponenter ska endast repareras eller bytas av en Garmin-tekniker.

De här Garmin-produkterna ska kasseras i enlighet med alla tillämpliga lokala och regionala regler.

Hur vet jag om min Garmin GPS innehåller kvicksilver?

Vi måste informera våra kunder om allt kvicksilver som har inkluderats avsiktligt i våra produkter. Kontrollera om Garmin-enhetens användarmanual innehåller följande varning om kvicksilver:

En del manualer är feltryckta med ett uttalande som börjar ”Lamporna i produkten kan innehålla kvicksilver ....” Alla Garmin-produkter där manualen innehåller det här uttalandet innehåller kvicksilver och ska kasseras i enlighet med lokala och nationella regler.

Hur kasserar jag en Garmin-enhet som innehåller kvicksilver på rätt sätt?

Kunder i Connecticut

Eftersom produkter som innehåller kvicksilver kan ses som farligt avfall rekommenderas i Connecticut att dessa produkter lämnas in för elektronisk isärmontering eller till en av delstaten auktoriserad återvinningscentral som tar emot produkter som innehåller kvicksilver. Connecticut upprätthåller en lista över kommersiella återvinningscentraler och försäljare som tar emot lampor som innehåller kvicksilver. Flera av de här företagen tar även emot elektroniska produkter för återvinning. Kunder som har för avsikt att kassera produkter som innehåller kvicksilver från Garmin i Connecticut bör kontakta någon av de anläggningar som är med på listan för att få information om vilka produkter de tar emot och hur de ska levereras.

Övriga delstater

Kontrollera vilka krav som gäller i den stat där du befinner dig för att se om det finns specifika återvinningskrav för produkter som innehåller kvicksilver eller andra elektroniska produkter. Följande webbplatser utgör bra resurser när det gäller att se om det finns några krav i den stat du befinner dig i och kontrollera vilka återvinningscentraler som tar emot kvicksilver i ditt område: