Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 28. Júla 2015

Vaše súkromie je pre spoločnosť Garmin dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vytvorili, aby ste vedeli, ako zhromažďujeme, používame, šírime, prenášame a ukladáme vaše údaje. Prečítajte si toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa zoznámili s našimi praktikami ochrany osobných údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje zaobchádzanie spoločnosti Garmin s informáciami, ktoré zhromažďuje z lokalít, na ktorých je toto vyhlásenie uverejnené a z niektorých našich produktov a aplikácií. Niektoré lokality spoločnosti Garmin alebo jej sesterských spoločností môžu uplatňovať iné praktiky ochrany osobných údajov ako sú opísané v tomto vyhlásení. Odporúčame vám, aby ste si naštudovali vyhlásenie o ochrane osobných údajov každej lokality spoločnosti Garmin, ktorú navštívite. Používateľom niektorých konkrétnych produktov a aplikácií našej spoločnosti bude navyše poskytnuté vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa špecificky týka týchto produktov a aplikácií – v takomto prípade sa tieto vyhlásenia považujú za doplnenie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a obe sú platné.

Pre používateľov, ktorí poskytujú informácie online našim sesterským spoločnostiam v európskom hospodárskom priestore („EHP“) platí, že naše sesterské spoločnosti môžu tieto informácie zdieľať so spoločnosťou Garmin International, Inc. v rámci USA. Spoločnosť Garmin International, Inc. dodržiava pravidlá rámca Safe Harbor pre USA a EÚ a rámca Safe Harbor pre USA – Švajčiarsko, ktoré pre zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných údajov z členských štátov Európskej únie a Švajčiarska určuje Ministerstvo obchodu USA. Spoločnosť Garmin International, Inc. získala certifikát pre Zásady ochrany súkromia Safe Harbor o upozornení, výbere, ďalšom presune, bezpečnosti, integrite údajov, prístupe a uplatnení týchto zásad. Ďalšie informácie o programe Safe Harbor a certifikát spoločnosti Garmin nájdete na lokalite Ministerstva obchodu USA.

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho dodržiavania ochrany osobných údajov podľa zásad Safe Harbor, kontaktujte nás na adrese webmaster@garmin.com. Ak nebudete s našou odpoveďou spokojní, môžete podať oprávnenú sprostredkovanú sťažnosť Safe Harbor spoločnosti JAMS International, ktorá bude sprostredkovaná podľa medzinárodných Pravidiel sprostredkovania spoločnosti JAMS International.

1. ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV

A. Osobné údaje

„Osobné údaje“ sú údaje, ktoré vás identifikujú ako konkrétneho jednotlivca. Keď si na lokalite Garmin vytvoríte účet, zaregistrujete svoj produkt, kúpite si alebo inak získate aktualizáciu mapy alebo produktu, prihlásite sa na odoberanie noviniek, zapojíte sa do propagačných aktivít alebo budete kontaktovať zamestnanca produktovej podpory, môžeme zhromažďovať rôzne osobné údaje, ktoré podľa daných okolností môžu obsahovať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a informácie na platbu kartou. Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 1. Komunikácia Môžeme s vami komunikovať, aby sme vám poskytli vyžiadané produkty a služby, ako aj o vašom účte a transakciách s našou spoločnosťou, aby sme vám poskytli dôležité informácie o produktoch a aplikáciách a (v súlade s príslušnými zákonmi a výberom, ktorý vám je k dispozícií podľa Odseku 6 nižšie) posielať vám ponuky a propagačné materiály súvisiace s našimi produktmi a aplikáciami.
 2. Zákaznícka podpora Pri komunikácii s našimi zástupcami pre zákaznícku podporu prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, ktoré sú v danej situácii relevantné, ako napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a preferovaný spôsob kontaktovania, informácie o produktoch spoločnosti Garmin, ktoré vlastníte, ako sériové čísla, dátum zakúpenia a (ak je to relevantné) záznamy o činnosti, ktoré sú užitočné pri diagnostikovaní problémov spojených s činnosťou produktu alebo aplikácie a informácie týkajúce sa podpory alebo služby. Tieto informácie využijeme na to, aby sme vám poskytli zákaznícku a produktovú podporu.
 3. Nákupy Ak na lokalite spoločnosti Garmin uvediete údaje spojené s platbou kartou alebo ich uvediete priamo na vašom produkte značky Garmin, spoločnosť Garmin použije tieto údaje, ako aj údaje spojené s platbou a účtom, vaše meno a adresu, ak je to potrebné, na účel realizovania vašich nákupov alebo inkasovania platby opakovaných poplatkov, ak je to relevantné.
 4. Propagácia Ak sa zapojíte do stávky, súťaže alebo podobnej formy propagácie, môžeme použiť vaše údaje na účely prevádzkovania tejto propagácie. V prípade, že pravidlá a podmienky takejto propagačnej činnosti spojené s používaním vašich osobných údajov budú v konflikte s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, platia pravidlá a podmienky propagačnej činnosti.
 5. Údaje uverejnené návštevníkmi Spoločnosť Garmin môže sprístupniť údaje prostredníctvom konkrétnych služieb našich lokalít (napríklad prostredníctvom správ, fór, funkcie chatu a blogov a iných služieb), na ktorých môžete zverejniť údaje a materiály. Upozorňujeme, že údaje, ktoré na našich lokalitách zverejníte prostredníctvom takýchto služieb alebo iným spôsobom, môžu byť zverejnené a sprístupnené pre návštevníkov týchto lokalít a verejnosť. Snažte sa teda o diskrétnosť a opatrnosť pri rozhodovaní o zverejnení svojich osobných údajov alebo iných údajov na našich lokalitách. NEZODPOVEDÁME ZA POUŽITIE AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ NA NAŠICH LOKALITÁCH DOBROVOĽNE ZVEREJNÍTE.

B. Iné údaje

„Iné údaje“ sú akékoľvek údaje, ktoré neidentifikujú a nedajú sa použiť na spoľahlivú identifikáciu konkrétneho jednotlivca, ako napríklad údaje o prehľadávači a zariadení, údaje o použití aplikácií, informácie zhromaždené pomocou súborov cookie, označení pixlov a iných technológií, demografické informácie, iné údaje, ktoré poskytnete, anonymné a súhrnné informácie. Upozorňujeme, že iné údaje môžeme použiť alebo zverejniť na akékoľvek účely, pokiaľ na základe príslušných zákonov nebudeme mať povinnosť konať inak. Ak budeme mať povinnosť podľa príslušného zákona pristupovať k iným údajom ako k osobným údajom, môžeme tieto údaje používať ako osobné údaje spôsobom, ktorý je popísaný vyššie. V niektorých prípadoch môžeme spojiť iné a osobné údaje. Ak spojíme iné a osobné údaje, k týmto údajom budeme počas ich spojenia pristupovať ako k osobným údajom. Medzi iné údaje patria:

 1. Informácie o polohe Ak budete vo svojej aplikácii alebo zariadení Garmin využívať služby založené na polohe, ako počasie, časy premietania v kine, dopravné informácie, ceny paliva a informácie o miestnych udalostiach, budeme zhromažďovať informácie o fyzickej polohe vášho zariadenia, aby sme vám mohli tieto služby poskytovať. Tieto údaje o polohe sú zhromažďované anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Ak nám poskytnete svoj súhlas, počas používania navigačného zariadenia alebo aplikácie Garmin bude spoločnosť Garmin zhromažďovať a nahrávať údaje z vášho zariadenia, ako je napríklad vaša poloha, rýchlosť a smer. Tieto údaje budú zlúčené s údajmi zo zariadení ďalších používateľov, ktorí poskytli svoj súhlas, s cieľom zlepšenia kvality dopravných údajov a iného obsahu, ktorý poskytuje spoločnosť Garmin alebo poskytovatelia obsahu. Ak nám poskytnete svoj súhlas, spoločnosť Garmin môže tieto údaje zdieľať aj s tretími stranami alebo im ich predávať. Tieto údaje budú zdieľané a predávané anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.
 2. Záznamy o reklamných udalostiach Ak budete využívať aplikácie, napríklad dopravné informácie alebo iný obsah, súčasťou ktorého sú reklamy, môžeme zhromažďovať informácie o tom, aké reklamy ste si prezerali, koľkokrát ste na ne klikli a ako často boli vykonané niektoré činnosti, ako napríklad uloženie kupónu, volanie alebo nasmerovanie na lokalitu zodpovedajúcu reklame, aby vám poskytovatelia reklamy mohli poskytovať obsah a reklamu, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto údaje sú zhromažďované a zdieľané s našimi zainteresovanými partnermi anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.
 3. Aktivity a údaje o aktivitách Niektoré lokality a aplikácie spoločnosti Garmin (napr. Garmin Connect a Garmin Connect Mobile) vám umožňujú dobrovoľne nahrávať z vášho zariadenia Garmin aktivity (napr. beh, prechádzky, plávanie, turistiku, skrýše geocache, dobrodružstvá atď.) a údaje o aktivite (napr. kroky, polohu, vzdialenosť, tempo, dobu trvania aktivity, spálené kalórie, spánok atď.). Na týchto lokalitách a v týchto aplikáciách môžete pomocou správy nastavení ochrany osobných údajov ovládať, kto má k týmto aktivitám a údajom o aktivitách prístup. Spoločnosť Garmin môže nahraté údaje o aktivitách používať ako anonymné a súhrnné informácie, ktoré vás nebudú osobne identifikovať, na účel zlepšenia kvality svojich produktov a aplikácií. Ak nám po požiadaní poskytnete súhlas so zdieľaním anonymných údajov zozbieraných z vášho zariadenia, spoločnosť Garmin môže zdieľať anonymné údaje o aktivitách, ktoré vás nebudú osobne identifikovať, so svojimi strategickými partnermi na účel zlepšenia kvality produktov a aplikácií týchto strategických partnerov. Spoločnosť Garmin nebude prenášať ani predávať vaše údaje o aktivitách tretím stranám bez toho, aby vás najprv upozornila a vyžiadala si váš súhlas.
 4. Informácie z denníka serveraNaša spoločnosť a naši poskytovatelia služieb používajú informácie z denníka servera na účely, ako napríklad vypočítanie úrovní využitia lokalít, pomoc pri diagnostikovaní problémov so servermi spoločnosti Garmin a spravovanie lokalít spoločnosti Garmin. Tieto denníky serverov môžu obsahovať údaje, ako je napr. adresa internetového protokolu (IP), typ prehľadávača, jazyk prehľadávača, dátum a čas vašej požiadavky, časy vašich návštev a navštívené webové stránky. Zhromažďovanie IP adries predstavuje štandardnú prax v rámci internetu a mnohé webové lokality túto činnosť realizujú automaticky. Upozorňujeme, že IP adresy, denníky serverov a sprievodné informácie sa považujú za iné údaje, a to okrem prípadov, keď na základe príslušných zákonov budeme mať povinnosť považovať tieto údaje za osobné údaje.
 5. Súbory cookie a iné technológie Na našich lokalitách alebo v e-mailových správach môžeme použiť súbory cookie, označenie pixlov, webové signály, čisté súbory GIF alebo iné podobné nástroje. Tieto technológie pomáhajú spoločnosti Garmin sledovať váš pohyb na našich lokalitách, merať efektivitu reklamy a vytvárať súhrnné štatistiky o využití stránky a odpovediach. Umožňujú vám aj jednoduchšiu navigáciu na našich lokalitách. Spoločnosť Garmin navyše využíva službu Google Analytics na sledovanie štatistík lokalít a demografických údajov, záujmov a správania používateľov na mnohých našich lokalitách. Pre potreby online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb. Môžu využívať označenie pixlov alebo podobnú technológiu, aby zhromažďovali anonymné informácie o vašich návštevách na lokalitách, a tieto informácie použiť na zacielenie reklamy na výrobky a služby. Tieto údaje sú zhromažďované anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Viac informácií o týchto praktikách a spôsob, ako odmietnuť takéto zhromažďovanie a používanie údajov treťou stranou – našimi poskytovateľmi služieb – nájdete na lokalite Networkadvertising.org.

  Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované pomocou týchto technológií, využite niektorý z jednoduchých spôsobov, ktoré sú súčasťou väčšiny prehľadávačov, a umožňujú vám automaticky odmietnuť mnohé z týchto technológií alebo vám dávajú možnosť odmietnuť či povoliť ich. Navyše, ak sa nachádzate v krajine, ktorej zákony od nás vyžadujú, aby sme pri používaní súborov cookie na našich lokalitách požiadali o váš súhlas, budete mať možnosť spravovať svoje predvoľby súvisiace so súbormi cookie na našich lokalitách, s výnimkou konkrétnych súborov cookie, ktoré nemôžete zakázať, keďže sú nevyhnutné pre základnú funkčnosť lokality.

  Používame lokálne uložené objekty, známe aj ako súbory Flash cookie, a to v prípadoch, keď používame prehrávač Adobe Flash Player, aby sme vám mohli poskytnúť špeciálny obsah vo forme videí alebo videoklipov. Prehrávač Flash využíva tieto technológie, podobne ako súbory cookie prehľadávača, na zapamätanie nastavení, predvolieb a použitia, ale súbory Flash cookie nie sú spravované pomocou webového prehľadávača. Naučte sa spravovať nastavenia ochrany osobných údajov a ukladania informácií pre súbory Flash cookie.

 6. Použitie aplikácií Keď prevezmete a používate aplikácie, naša spoločnosť a naši poskytovatelia služieb môžu sledovať a zhromažďovať údaje o používaní aplikácie, napr. dátum a čas prístupu aplikácie z vášho zariadenia na naše servery a aké informácie a súbory boli aplikáciou prevzaté podľa čísla vášho zariadenia. Spoločnosť Garmin využíva poskytovateľov služieb tretích strán na zhromažďovanie analytických údajov spojených s používaním mobilných aplikácií. Ide napr. o informácie o stave zariadenia, hardvéri a operačnom systéme zariadenia, informácie týkajúce sa funkčnosti aplikácie a fyzickej polohy používateľovho zariadenia v čase jeho zlyhania. Tieto údaje sú zhromažďované a uložené vo forme, ktorá osobne neidentifikuje žiadneho konkrétneho používateľa. Spoločnosť Garmin využíva tieto súhrnné informácie na zlepšenie kvality a funkcií svojich mobilných aplikácií.

2. ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

A. Partnerské spoločnosti

Údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Garmin, môžeme zdieľať s našimi sesterskými spoločnosťami po celom svete na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Zoznam našich sesterských spoločností nájdete v našej najnovšej výročnej správe na tlačive 10-K, ktorá sa nachádza na lokalite www.sec.gov. Od našich sesterských spoločností požadujeme, aby vaše osobné údaje chránili spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Garmin International, Inc. je subjektom zodpovedným za správu spoločne využívaných osobných údajov.

B. Poskytovatelia služieb

Pri výkone podnikateľskej činnosti a prevádzke lokalít môžeme využiť služby tretích strán – poskytovateľov služieb – rovnako aj na vykonávanie činností v našom mene, napr. vybavovanie nákupov, spracovanie platieb kartou a dodávanie produktov. S týmito tretími stranami môžeme zdieľať vaše osobné údaje vrátane údajov spojených s platbou kartou, aby mohli tieto služby vykonávať.

C. Iné formy zverejňovania

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými stranami, ak na to máme váš súhlas vo forme, ktorá je v súlade s príslušnými zákonmi. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť aj iným stranám, ak to uznáme za nevyhnutné a vhodné: (a) podľa príslušného zákona alebo nariadenia vrátane zákonov a nariadení mimo vašej krajiny pobytu; (b) na dosiahnutie súladu s právnym procesom; (c) ako odpoveď na požiadavky verejných orgánov a orgánov pre dohľad nad verejným poriadkom vrátane orgánov mimo vašej krajiny pobytu; (d) aby sme pomohli alebo podporili vyšetrovanie odcudzenia produktov alebo majetku spoločnosti Garmin; (e) na uplatnenie našich podmienok alebo pravidiel; (f) na ochranu činností našej spoločnosti alebo našich sesterských a dcérskych spoločností; (g) na ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti Garmin, jej sesterských a dcérskych spoločností, vás alebo iných osôb; alebo (h) na získanie náhrady alebo obmedzenie škôd, ktoré by sme mohli utrpieť.

D. Prevod

Údaje môžeme presunúť do sesterskej alebo dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, vytvorenia spoločného podniku, prevodu, presunu alebo iného usporiadania celého podnikania spoločnosti Garmin alebo jeho časti, jej aktív alebo akcií vrátane a bez obmedzenia v spojení s bankrotom alebo podobným opatrením.

3. DOBROVOĽNÉ ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ O VAŠEJ POLOHE

Môžete mať možnosť rozhodnúť sa použiť na vašom zariadení aplikáciu spoločnosti Garmin alebo tretej strany, ktorá vám umožní povoliť tretím stranám vidieť vašu polohu na inom zariadení spoločnosti Garmin alebo na lokalite. Ak sa rozhodnete použiť takúto aplikáciu, buďte opatrní pri sprístupňovaní informácií o svojej polohe. Ak sa rozhodnete uverejniť pozvánku na prehliadanie informácií o vašej polohe na sociálnych sieťach tretej strany, je možné, že v závislosti od praktík ochrany osobných údajov daných sociálnych sietí budú mať k týmto informáciám prístup aj ďalšie osoby okrem tých, pre ktorých bola pozvánka určená. Preto by ste mali byť opatrní pri uverejnení takejto pozvánky prostredníctvom sociálnych sieťach tretích strán a mali by ste si podrobne preštudovať praktiky ochrany osobných údajov danej sociálnej siete. Ak na pozvanie tretej strany na prehliadanie informácií o vašej polohe používate aplikáciu alebo produkt spoločnosti Garmin, napríklad LiveTrack, spoločnosť Garmin vám môže poskytnúť vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahuje na konkrétnu aplikáciu alebo produkt a ktoré dopĺňa toto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

4. PREPOJENIA, APLIKÁCIE A PRAKTIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍCH STRÁN

Naše lokality, ako aj naše aplikácie a produkty, môžu obsahovať prepojenia na iné lokality, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Garmin, prípadne naše lokality alebo váš produkt môžu obsahovať aplikácie, ktoré môžete prevziať od tretích strán. Tieto prepojené lokality, služby a aplikácie nie sú pod správou spoločnosti Garmin a nezodpovedáme za praktiky ochrany osobných údajov alebo obsah akýchkoľvek prepojených lokalít, služieb a aplikácií. Ak poskytnete akékoľvek osobné údaje prostredníctvom lokalít, služieb alebo aplikácií tretích strán, k tejto transakcii dôjde v rámci lokality, služby alebo aplikácie tretej strany, pričom uvedené údaje budú zhromažďované a spravované podľa vyhlásenia o ochrane osobných údajov tejto tretej strany. SPOLOČNOSŤ GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA PRAKTIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO ZA OBSAH LOKALÍT ALEBO APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN. Odporúčame vám preštudovať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov tretích strán.

5. BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť Garmin prijíma primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť spravované osobné údaje pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, neautorizovaným zverejnením alebo modifikáciou. Na niektorých našich stránkach si môžete vytvoriť konto a zapojiť sa alebo získať ďalšie výhody. Prenos údajov poskytnutých spoločnosti Garmin počas procesu registrácie je zašifrovaný pomocou technológie SSL. Ak máte dôvod myslieť si, že interakcia s našou spoločnosťou už nie je bezpečná (napr. ak si myslíte, že bezpečnosť ktoréhokoľvek účtu, ktorý u nás máte, bola narušená), okamžite nás o tomto probléme informujte spôsobom uvedeným v Odseku 10 nižšie.

6. VAŠE ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA MARKETINGOVEJ KOREŠPONDENCIE

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami (s výnimkou našich sesterských spoločností) na marketingové účely tretích strán, pokým o to nepožiadate a keď vám poskytneme takúto možnosť. Naša spoločnosť a naše sesterské spoločnosti môžu použiť vaše osobné údaje na zasielanie korešpondencie súvisiacej s marketingom (vrátane e-mailov) a s produktmi alebo aplikáciami spoločnosti Garmin, pokým neodmietnete prijímanie takejto korešpondencie. Ak chcete odmietnuť prijímanie korešpondencie súvisiace s marketingom od spoločnosti Garmin a našich sesterských spoločností alebo zrušiť predtým udelený súhlas na zdieľanie vašich osobných údajov s tretími stranami na marketingové účely tretích strán, pošlite nám e-mail na adresu webmaster@garmin.com. Oznámte nám, že odmietate prijímať korešpondenciu spojenú s marketingom od spoločnosti Garmin a našich sesterských spoločností alebo že rušíte predtým udelený súhlas na zdieľanie svojich osobných údajov s tretími stranami na ich marketingové účely.

7. POUŽÍVANIE LOKALÍT, PRODUKTOV A APLIKÁCIÍ DEŤMI

Naše produkty a aplikácie nie sú určené pre jednotlivcov mladších ako 13 rokov. Žiadame jednotlivcov mladších ako 13 rokov, aby neposkytovali spoločnosti Garmin svoje osobné údaje prostredníctvom lokality Garmin alebo našich produktov a aplikácií. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje detí mladších ako 13 rokov, čo najskôr podnikneme kroky na vymazanie týchto informácií.

8. AKTUALIZÁCIE TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne zmeniť po pridaní nových produktov a aplikácií, po vylepšení našich aktuálnych ponúk a zmenách technológií a zákonov. Poslednú revíziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov možno určiť na základe legendy „POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA“ vo vrchnej časti tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia aktualizovaného vyhlásenia o ochrane osobných údajov na našich príslušných lokalitách. Upozorníme vás, keď budú takéto zmeny zavedené, a ak to bude vyžadovať príslušný zákon, požiadame vás o súhlas. Upozornenie vám môžeme zaslať e-mailom alebo ho uverejníme na našich príslušných lokalitách, alebo iným spôsobom skôr, ako vstúpi do platnosti, podľa príslušných zákonov.

9. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelov opísaných v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov, keď príslušné zákony vyžadujú dlhšiu dobu uchovávania údajov.

10. PREZERANIE/OPRAVA/AKTUALIZÁCIA/VYMAZÁVANIE ÚDAJOV, INTEGRITA ÚDAJOV

Spoločnosť Garmin podnikne primerané kroky, aby sa ubezpečila, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú presné, úplné a aktuálne. Môžete požiadať o sprístupnenie a aktualizáciu chybných alebo nepresných osobných údajov. Môžete takisto požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Spoločnosť Garmin okamžite zareaguje na vašu žiadosť a iné udalosti do 30 dní v súlade s príslušnými zákonmi. Pre vašu ochranu môžeme implementovať len požiadavky týkajúce sa osobných údajov spojených s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú používate na zaslanie požiadavky. Skôr ako vašu požiadavku implementujeme, môžeme vyžadovať overenie vašej identity. Môžeme odmietnuť spracovanie vašich požiadaviek, ktoré ohrozujú súkromie iných alebo sa nedajú zrealizovať, alebo od nás vyžadujú konanie, ktoré je podľa príslušných zákonov neprípustné. Upozorňujeme, že niektoré údaje musíme uchovávať na účely vedenia záznamov a vzhľadom na to môže dochádzať k zachovaniu istých zostatkových informácií v našich databázach a záznamoch, ktoré nebudú vymazané.

Požiadavky na sprístupnenie, opravu alebo vymazanie môžete zaslať:

E-mailom: webmaster@garmin.com

Poštou: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.


Súvisiace prepojenia

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Garmin podľa zásad Safe Harbor
{lv_sk-SK_ad_tracking}