Garmin har flere forskjellige topografiske kart man kan velge mellom. Topo Premium er det beste vi kan tilby med en oppløsning på hele 1:20.000 og ferdig innlagte eiendomsgrenser.

Topo Premium
Topo Premium baserer seg på de beste landsdekkende kartdata som finnes i Norge. Man finner nå alt av bygninger, detaljert arealinformasjon for parker, golfbaner, grustak og rasteplasser, samt en mengde bygg og anlegg. I tillegg inkluderer kartene som tidligere skog, fjell, jorder, myr, vann, bekker osv, men nå i mye mer detaljert form. Det er også introdusert en rekke nye geografiske elementer som gjør det enklere å kjenne seg igjen; brygger, skiheiser, gjerder, tanker, master m.m. Søkbare stedsnavn, vann, fjell, øyer m.m er også utvidet til over 800.000. Nytt er det også at man får tilgang på alle gatenavn i kartene. Topo Premium inneholder et nytt sammenhengende sti- og veinettverk, som egner seg for bruk med autoruting på fotturer og til sykling.

Topo Premium leveres klar til bruk på microSD/SD-adapter kort, og kan settes direkte i modeller med kartfunksjonalitet. Slik unngår man å overføre store datamengder fra datamaskin til GPS’en. Kartene kan i tillegg benyttes i Garmin´s gratis planlegningsverktøy for PC og Mac; BaseCamp. Dette verktøyet har 3D visning i tillegg til de vanlige funksjonene som man kjenner fra MapSource verktøyet.

For oversikt for Norge, se kartutsnitt i pdf versjon

Topo Premium fakta
1:20.000 – 1:50.000 kartdata • 800.000 stedsnavn på vann, øyer, fjell m.m • Eiendomsgrenser og vernegrenser • 4 mill. hus, hytter og bygg med byggtype • 10 meters høydekurver, og 25m terrengmodell • 10 mill. + geografiske detaljer • 50 kategorier av vann- og landareal • 30.000 fiskeplasser med artstyper • 15.000 badeplasser, båthavner, golfbaner og campingplasser • Alle kartlagte stier, gang-/sykkelveier, skogsbil-/traktorvei og veier med gatenavn, turistforeningshytter, alpin, ski- og turløyer m.m

Her kan du finne de enkelte Topo Premium kartene:
TOPO Norge Premium 01 Stavanger
TOPO Norge Premium 02 Kristiansand
TOPO Norge Premium 03 Oslo
TOPO Norge Premium 04 Bergen
TOPO Norge Premium 05 Hardangervidda
TOPO Norge Premium 06 Hamar
TOPO Norge Premium 07 Jotunheimen
TOPO Norge Premium 08 Østerdalen
TOPO Norge Premium 09 Ålesund
TOPO Norge Premium 10 Trondheim
TOPO Norge Premium 11 Steinkjer
TOPO Norge Premium 12 Brønnøysund
TOPO Norge Premium 13 Mo i Rana
TOPO Norge Premium 14 Bodø
TOPO Norge Premium 15 Harstad
TOPO Norge Premium 16 Tromsø
TOPO Norge Premium 17 Kautokeino
TOPO Norge Premium 18 Alta
TOPO Norge Premium 19 Nordkapp
TOPO Norge Premium 20 Kirkenes