Garmin realiseert zich dat haar producten na afloop van hun nuttige levensduur elektronisch afval worden. Wanneer elektronische producten niet op de juiste wijze worden afgevoerd of hergebruikt, kunnen bepaalde materialen in die producten potentiële problemen voor milieu en gezondheid opleveren. Het recyclen van Garmin-toestellen draagt bij aan een veilige verwerking van gevaarlijke stoffen en bevordert de terugwinning en het hergebruik van kostbare materialen.

Productrecycling wereldwijd

Wij erkennen de noodzaak om de effecten van onze producten op het milieu te beperken. Daarom hebben wij recyclingfaciliteiten in de Verenigde Staten, Japan, Europa, China en andere delen van de wereld gevestigd of zijn wij daarmee bezig.

Garmin is blij met de gelegenheid om bij te dragen aan de bescherming van de volksgezondheid en de milieubewuste recycling en afvoer van elektronisch afval. Garmin streeft ernaar te voldoen aan Richtlijn 2002/96/EG van het Europese Parlement en de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Bovendien organiseert Garmin regelmatig milieuvergaderingen en volgt het de trends in recycling om op de hoogte te blijven van recyclingbehoeften en de regelgeving in andere landen na te kunnen leven.

Aanvraagformulier WEEE-apparatuur

Conform Artikel 11 van de WEEE-richtlijn zal Garmin, op aanvraag, de informatie verstrekken die recyclingcentra en verwerkingsfaciliteiten nodig hebben voor hergebruik, behandeling of recycling van Garmin-producten. Wilt u deze informatie aanvragen, vult u dan dit formulier in.