Bij Garmin heeft veiligheid prioriteit. Als onderdeel van ons duurzame productieproces en ons beleid voor een veilige werkomgeving produceren wij veiligheidsinformatiebladen (Material Safety Data Sheets - MSDS) voor batterijen en andere artikelen die bij een product worden verkocht.

Deze informatiebladen worden vaak gebruikt om informatie over chemische stoffen en chemische verbindingen en mengsels in kaart te brengen. Werknemers en medewerkers van nooddiensten kunnen deze informatie gebruiken om veilig om te gaan en te werken met dergelijke stoffen. Deze informatiebladen bevatten gegevens zoals fysieke kenmerken (smeltpunt, kookpunt, vlampunt enz.), giftigheid, gevolgen voor de gezondheid, eerste hulp, reactiviteit, opslag, afvoer, beschermende apparatuur en schoonmaakprocedures.

Veiligheidsinformatieblad aanvragen

Op verzoek verstrekt Garmin een informatieblad over materiaalveiligheid voor batterijen en andere bij een product verkochte artikelen. Geef bij een aanvraag het artikelnummer van het toestel en het onderdeel op.

OPMERKING: de indeling van veiligheidsinformatiebladen kan binnen een land van producent tot producent verschillen, afhankelijk van landelijke vereisten.