Kompatibilnost s Bluetooth Smart proizvodima

Je li moj telefon kompatibilan s Garmin Bluetooth Smart proizvodima?

Bluetooth Smart je energetski učinkovita tehnologija integrirana u neke novije pametne telefone koji su danas dostupni na tržištu.

Nekoliko Garmin uređaja koristi Bluetooth Smart tehnologiju za bežično sinkroniziranje pametnih telefona na kojima je pokrenuta aplikacija Garmin Connect Mobile.

Garmin je testirao sljedeće telefone i utvrdio da su kompatibilni s našim Bluetooth Smart uređajima:

Android uređaji (PDF)

Ako vaš Android pametni telefon nije na popisu, moguće je da je unatoč tome kompatibilan ako ispunjava sljedeće preduvjete:

  • Operacijski sustav Android 4.3 i noviji
  • Opremljenost Bluetooth 4.0 tehnologijom

Apple uređaji (PDF)

Na iPhone uređaju mora biti instalirana najnovija dostupna verzija operacijskog sustava

Windows 10 Phone (PDF)

Ako vaš Windows pametni telefon nije na popisu, moguće je da je unatoč tome kompatibilan ako ispunjava sljedeće preduvjete:

  • Operacijski sustav Windows 10 Mobile i noviji
  • Opremljenost Bluetooth 4.0 tehnologijom

Vaš telefon nije na popisu?

Garmin će nastojati ažurirati popis najpopularnijim pametnim telefonima s Bluetooth Smart tehnologijom, no moguće je da postoji neki model uređaja koji radi, ali nije naveden na popisu kompatibilnih uređaja.

Ako niste sigurni ili imate pitanja o specifikacijama svog telefona, obratite se davatelju usluga pristupa bežičnoj mreži ili proizvođaču telefona.