SENAST UPPDATERAD: 30 april 2009

Produkter och program från Garmin®
Sekretessregler

Garmin värnar om sekretessen och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information när du använder våra produkter och program.

I dessa Sekretessregler (”Sekretessregler”) beskrivs våra rutiner i samband med information som vi samlar in via våra produkter och program, genom ett användarkonto som har registrerats på myGarmin.com (”myGarmin.com”) eller när du kommer i kontakt med vår supportpersonal. I de fall då vi behandlar information som enligt lag kräver ditt medgivande, kommer vi att be dig om ett sådant medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande. Andra Garmin-webbplatser, eller vissa aktiviteter på andra platser som är kopplade till Garmin, lyder under sekretessregler som skiljer sig från de som anges nedan. Vi rekommenderar att du läser sekretessreglerna för varje Garmin-webbplats du besöker. Om du vill läsa om våra allmänna onlinerutiner går du till http://www8.garmin.com/privacy/.

Vi har förbundit oss att hantera information som vi får från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz i enlighet med Safe Harbor-principerna. Som ett tecken på vårt engagemang har Garmin International, Inc., aktiebolag med huvudkontor i delstaten Kansas i USA, intygat att vi följer Safe Harbor-principerna i EU och USA. Vår Safe Harbor-certifiering finns på: http://web.ita.doc.gov/safeharbor/SHList.nsf/f6cff20f4d3b8a3185256966006f7cde/6a6aad8419dfee44852571e1007a9275?OpenDocument&Highlight=2,garmin. Ytterligare information om Safe Harbor-programmet finns på webbsidan för Department of Commerce i USA på http://www.export.gov/safeharbor.

1. VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR GARMIN IN?

Vi samlar in två grundläggande typer av information: ”Personlig information” och ”Opersonlig information”.

S. Personlig information: Vi samlar in Personlig information som används i samband med ditt myGarmin.com-konto eller när du kontaktar vår kundtjänst. Exempel på sådan information är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontodetaljer. Vi kan kombinera informationen som du skickar via ditt konto med information som vi samlar in från dina produkter eller program, eller som vi får från tredje part, i syfte att kunna ge dig program och tjänster och att förbättra kvaliteten på våra produkter och program. Vi kan också samla in Personlig information när du använder våra produkter och program eller aktiverar vissa funktioner i någon av våra produkter, till exempel nüvifone™ eller en personlig navigeringsenhet. Sådan Personlig information kan innefatta platsinformation som har samlats in från trådlösa enheter eller från mobiltelefonimaster. Du kan också frivilligt tillhandahålla Personlig information när du lämnar in synpunkter om intressanta platser, recensioner eller kommentarer om licensierat Garmin-innehåll.

B. Opersonlig information:Garmin samlar också in Opersonlig information från personliga navigeringsenheter och nüvifone-enheter. Om en enhet inte är registrerad på myGarmin.com kopplas inte den insamlade informationen till någon enskild användare och därför är detta Opersonlig information. Garmin kan till exempel samla in information om hur ofta en enhet är påslagen och hur länge eller hur ofta vissa program och funktioner i produkten eller tjänsten används. Garmin kan också samla in information om vilka annonser som har uppmärksammats, hur ofta någon har klickat på dem och hur ofta vissa åtgärder utförs, till exempel att spara en kupong eller uppringningar eller dirigeringar till en plats som en viss annons gäller.

När du använder Garmin-produkter och program eller öppnar ditt konto på myGarmin.com registrerar vi automatiskt logginformation. De här serverloggarna omfattar information som din IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran, tidpunkter för dina besök och vilka webbsidor du besöker. Enligt vissa lagar anses sådana uppgifter vara Personlig information.

2. GARMINS ANVÄNDNING AV INFORMATION

S. Personlig information: Vi kan komma att använda Personlig information om dig för de syften som anges nedan. Om vi avser att använda Personlig information om dig för ett syfte som inte överensstämmer med de nedanstående eller om vi avser att lämna ut Personlig information om dig till en typ av tredje part som inte tidigare har angetts i dessa Sekretessregler kommer vi att meddela dig om detta och ge dig möjlighet att förhindra sådan användning och/eller utlämnande.

(i) Allmänt. Vi och våra tjänsteleverantörer använder Personlig information i syfte att kunna ge dig trafikinformation, ge dig möjlighet att utnyttja Ciao!™, vårt program för att söka efter vänner, och för att ge dig möjlighet att uppdatera programvara på din enhet eller att besvara en förfrågan från kundtjänst. Vi kan också använda Personlig information om dig för vår interna verksamhet, till exempel för att mäta kundtillfredsställelse och förbättra våra produkter och tjänster.

(ii) Platsinformation. Information om din fysiska plats samlas in med hjälp av signaler från satelliter och mobiltelefonimaster så att vi kan erbjuda dig vissa platsbaserade tjänster, till exempel väderleksrapporter, biotider, trafikinformation, bränslepriser och information om lokala evenemang. Sådan information används också till att förbättra våra produkter och program. Garmins navigeringsprogram och -produkter samlar in och överför sådan information som din plats, hastighet och riktning för att vi ska kunna förbättra våra och våra strategiska partners och marknadsföringspartners produkter och program, för att ge dig trafikinformation, göra mer exakta beräkningar av ankomsttid och utöka kartfunktionerna. Om du registrerar dig för Ciao!, vår tjänst för att söka efter vänner, kommer din platsinformation att lämnas ut till andra användare som du specifikt har valt som mottagare av sådan information.

(iii) Synpunkter om intressanta platser. Vi uppmuntrar användarna att lämna synpunkter om intressanta platser, till exempel restauranger, golfbanor, flygplatser, köpcentrum, bensinmackar och mycket annat, som finns inlästa i våra produkter så att alla kan få mer aktuell information om sådana platser i framtiden. Det är helt och hållet frivilligt att lämna in synpunkter om intressanta platser.

(iv) Loggar om annonshändelser. För program som innehåller annonser, till exempel trafikdata och Ciao!, vårt program för att söka efter vänner, samlar vi in information om vilka annonser som har visats, hur ofta någon klickar på dem och hur ofta vissa åtgärder utförs, till exempel att spara en kupong eller uppringningar eller dirigeringar till platser som annonserna gäller. Detta gör vi för att annonspartners till våra tredje parts programleverantörer ska kunna erbjuda dig innehåll och annonser som är särskilt intressanta för dig.

(v) Spårloggar. När du ansluter enheten till en dator via en USB-port överför du viss historikinformation från enheten till Garmin, bland annat platsinformation och loggar om annonshändelser som lagras på din enhet. Vi och våra tredje parts program- och innehållsleverantörer använder sedan den informationen till att förbättra våra och sina produkter och program.

(vi) Kommunikation. Vi kan använda Personlig information om dig för att skicka dig information om Garmins program, bjuda in dig att delta i specialprogram, kontakta dig på nytt om vi inte har hört något från dig på ett tag och, vid vissa tillfällen, på elektronisk väg skicka annons- och reklammaterial om Garmin och produkter och program från utvalda partners. Du kan tacka nej till sådan reklamkommunikation (se avsnitt 8 (Tacka nej/Val) nedan). Oavsett vad du väljer att tacka nej till kan dock Garmin ibland komma att skicka e-postmeddelanden till dig av orsaker som gäller administration och transaktioner (t.ex. för att ge dig viktig information om myGarmin.com eller en produkt eller tjänst, eller för att meddela om ändringar av våra villkor och policys). Eftersom det är viktig att du får sådan information för att kunna använda myGarmin.com eller våra produkter och program går det inte att tacka nej till sådana meddelanden.

(vii) Kundsupport. När du kontaktar våra kundtjänstrepresentanter via e-post, telefon eller personligen kan vi samla in information som är relevant i sammanhanget, till exempel ditt namn och telefonnummer, din e-postadress och kontaktinformation, vilka Garmin-produkter du äger, deras serienummer och inköpsdatum samt information om en support- eller servicefråga.

(viii) Efterlevnad av gällande lagar. Vi kan komma att behöva samla in och behålla Personlig information om dig för att efterleva gällande lagar och besvara frågor från offentliga myndigheter, även offentliga myndigheter utanför ditt hemland.

B. Opersonlig information: Eftersom du inte kan identifieras genom Opersonlig information kan vi använda sådan information för olika syften. Garmin samlar in Opersonlig information från enheter som inte är registrerade på myGarmin.com och som därför inte är associerade med någon Personlig information. Vi kan använda den informationen till att ta reda på demografiska trender i stora drag och för att på andra sätt förbättra våra produkter och program. Vi förbehåller oss rätten att dela med oss av Opersonlig information, som inte identifierar dig personligen, med tredje part, oavsett syfte.

I vissa fall kan vi komma att kombinera Opersonlig information med Personlig information (till exempel kombinera ditt namn med ditt postnummer). Om vi kombinerar någon Opersonlig information med Personlig information kommer vi att behandla den kombinerade informationen som Personlig information under den tid den är kombinerad.

C. Serverlogginformation: Vi och våra tjänsteleverantörer använder serverlogginformation, till exempel IP-adresser för sådana syften som att beräkna utnyttjandenivån för webbplatser, diagnostisera problem med myGarmin.com:s servrar, administrera myGarmin.com och för de övriga syften som fastställs i avsnitt II(A), och vi kan lämna ut IP-adresser enligt vad som fastställs i avsnitt III nedan. Att samla in IP-adresser är ett standardförfarande på Internet och det sker automatiskt på många webbplatser. Observera att vi behandlar IP-adresser, serverloggfiler och relaterad information som Opersonlig information, såvida inte annat krävs av gällande lagar.

3. UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Som beskrivs ovan kan Garmin dela med sig av Personlig information, inbegripet information som du lämnar på myGarmin.com eller information som har samlats in genom våra produkter eller tjänster, med tredje part som kan finnas var som helst i världen.

S. Anknutna organisationer: Vi kan dela med oss av information, inbegripet Personlig information som du lämnar in på myGarmin.com eller genom våra produkter eller tjänster till våra dotterbolag och anknutna organisationer i hela världen, i de syften som beskrivs i dessa Sekretessregler. Du kan se en lista över våra dotterbolag och anknutna organisationer i vår senaste årsrapport på formulär 10-K, som finns på http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-idea?company=&match=&CIK=grmn&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany. Våra dotterbolag och anknutna organisationer måste skydda Personlig information om dig i enlighet med dessa Sekretessregler. Garmin International, Inc är den part som ansvarar för hanteringen av gemensamt använd Personlig information.

B. Webbplatser tillhörande Strategiska partners och Samarbetspartners: I vissa fall kan vi komma att ingå särskilda relationer med andra företag som inte ägs av eller är anknutna till Garmin för att kunna tillhandahålla ytterligare funktioner på myGarmin.com eller speciella produkter och program (t.ex. med ASUSTek Computer, Inc., som vi har ingått en allians med i fråga om vissa nüvifone-modeller, eller med din operatör för trådlösa tjänster). Dessa särskilda relationer kan inbegripa webbplatser tillhörande samarbetspartners (”samarbetspartners sidor”). All information, inbegripet Personlig information, som du tillhandahåller i samband med någon av dessa program eller produkter, och/eller på någon av dessa samarbetspartners sidor, kommer att lämnas ut till dessa tredjepartspartners. Genom att välja ett program eller tillhandahålla din information på dessa samarbetspartners sidor eller genom att registrera dig för ett program ger du ditt samtycke till att lämna ut Personlig information om dig till dessa tredje parter. Observera dock att tredje part i allmänhet använder Personlig information om dig i enlighet med sina egna sekretessregler och att du bör kontrollera dessa tredje parters webbplatser och läsa informationen om deras sekretessregler. OBSERVERA ATT DESSA SEKRETESSREGLER INTE OMFATTAR TREDJE PARTS SEKRETESS- ELLER INFORMATIONSREGLER. Om du inte vill att Personlig information om dig ska lämnas ut till tredje part bör du inte tillhandahålla Personlig information i samband med program eller produkter som tillhandahålls av tredje part och/eller på sidor som tillhör samarbetspartners som är tredje part.

(i) Platsinformation: När du registrerar dig för vissa program kommer din fysiska plats att samlas in från mobiltelefonimaster och satelliter och delas med våra strategiska partners. Garmin kommer att dela med sig av information om din plats, hastighet och riktning till den tredje part som tillhandahåller trafikinformation för att förbättra programmet, tillhandahålla korrekt trafikinformation och beräkna mer exakt ankomsttid. Den här informationen tillhandahålls i aggregerad form.

(ii) Ciao!: När du aktiverar vår funktion för att söka efter vänner, Ciao!, kommer tredje parts nätverksoperatörer att registrera din geografiska platsinformation i realtid. Du bestämmer själv när och till vem din platsinformation lämnas ut genom att göra inställningar i programmet Ciao! och i programmen från tredje parts nätverksoperatörer.

(iii) Marknadsföringspartners: I vissa av våra program och produkter visas annonser. Vi kommer att dela med oss av platsinformation liksom information om vilka annonser du har tittat på till våra marknadsföringspartners så att de kan erbjuda dig innehåll som är mer relevant och undersöka effekterna av annonskampanjerna. Den här informationen lämnas ut med hjälp av ett unikt ID som inte innehåller någon av din registreringsinformation. Annonser och reklam kan anpassas för dig utan att den information du lämnade när du registrerade produkten eller programmet avslöjas.

Vi kan lämna ut ditt namn, din e-postadress och ditt postnummer med sådana tredje parts strategiska partners i marknadsföringssyfte, men vi ger dig möjlighet att tacka nej till detta eller, om det krävs enligt gällande lag, inhämtar vi ditt uttryckliga godkännande. Eftersom dessa tredje parter använder Personlig information om dig i enlighet med sina egna sekretessregler bör du kontrollera deras webbplatser och läsa informationen om deras sekretessregler. OBSERVERA ATT DESSA SEKRETESSREGLER INTE OMFATTAR TREDJE PARTS SEKRETESS- ELLER INFORMATIONSREGLER.

C. Tjänsteleverantörer: Vi kan komma att använda tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva verksamheten och myGarmin.com eller att administrera aktiviteter för din räkning. Vi kan dela med oss av Personlig information om dig till dem i dessa begränsade syften. Dessa tjänsteleverantörer får tillgång till Personlig information som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter, men de får inte använda Personlig information i andra syften än att tillhandahålla tjänster åt oss. Vi kräver att de tjänsteleverantörer som har tillgång till Personlig information som har tagits emot från EEA, antingen ansluter sig till Safe Harbor-principerna eller omfattas av EU-direktivet om integritet eller andra likvärdiga beslut eller ingår lämpligt skriftligt avtal med oss.

D. Lagtillämpning; Överlåtelse: Vi förbehåller oss rätten att lämna ut Personlig information om dig till andra när vi finner det lämpligt: (a) enligt gällande lagar och förordningar, vilket även innefattar lagar och förordningar i andra länder än ditt hemland, (b) för att efterleva rättsordningen, (c) för att besvara frågor från offentliga myndigheter och företrädare för rättsväsendet, vilket även innefattar offentliga myndigheter och företrädare för rättsväsendet i andra länder än ditt hemland, (d) för att verkställa våra villkor, (e) för att skydda vår verksamhet eller verksamheten hos våra anknutna organisationer och dotterbolag, (f) för att skydda rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom som tillhör Garmin, dess anknutna organisationer och dotterbolag, dig eller andra, samt (g) för att vi ska kunna söka gottgörelse eller begränsa skador som kan uppstå.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att överlåta all information som vi samlar in från användare till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse eller annan avyttring av hela eller delar av Garmins verksamhet, tillgångar eller aktier (inbegripet utan begränsning i samband med konkurs eller liknande förfarande.

4. LÄNKAR, PROGRAM FRÅN TREDJE PART OCH TREDJE PARTS SEKRETESSREGLER

myGarmin.com, liksom våra program och produkter, kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av Garmin. Din produkt kan också innehålla program som kan hämtas från tredje part. Sådana länkade webbplatser, tjänster och program (inbegripet, utan begränsning, webbplatser tillhörande strategiska partners) ligger utanför Garmins kontroll, och vi ansvarar inte för sekretessreglerna eller innehållet hos sådana länkade webbplatser, tjänster och program, och inte heller för länkar som ingår i länkade webbplatser, tjänster eller program. Vi tillhandahåller sådana länkar eller program endast som en förmån. Att det finns länkar på myGarmin.com eller i program innebär inte att Garmin eller dess anknutna organisationer eller dotterbolag godkänner eller stöder de länkade webbplatserna, tjänsterna eller programmen. Om du lämnar Personlig information genom någon sådan tredje parts webbplats, tjänst eller program sker transaktionen inom den tredje partens webbplats, tjänst eller program (inte myGarmin.com eller Garmin) och den Personliga information du lämnar kommer att samlas in och styras av den tredje partens sekretessregler. GARMIN ANSVARAR INTE FÖR SEKRETESSREGLER ELLER INNEHÅLL HOS SÅDANA ÖVRIGA WEBBPLATSER OCH PROGRAM SOM TILLHÖR TREDJE PART. Garmin rekommenderar att du granskar tredje parts sekretessregler.

5. ÖVRIGA UTLÄMNANDEN

För vissa funktioner (t.ex. kameran och e-postfunktionerna i din nüvifone) kan du markera platsinformation och dela den informationen med tredje part. Du bör vara mycket försiktigt när du använder de funktionerna och när du delar med dig av platsinformation till tredje part. Om du väljer att använda dessa funktioner kommer inte Garmin att samla in eller få tillgång till platsinformationen, men den tredje part som är programleverantör kanske gör det. Du bör granska programleverantörernas sekretessregler innan du använder sådana funktioner.

6. SÄKERHET

Garmin vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk, obehörig åtkomst och obehörigt utlämnande eller ändring av Personlig information under Garmins kontroll. Tyvärr går det dock inte att garantera hundraprocentig säkerhet för någon dataöverföring över Internet eller något datalagringssystem. Det innebär att vi, även om vi strävar efter att skydda Personlig information om dig, inte kan garantera säkerheten för någon information som du överför till oss via eller i samband med myGarmin.com eller program, eller som lagras av oss. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du känner att säkerheten för något konto du har hos oss har utsatts för fara), måste du omgående meddela oss om problemet genom att kontakta oss i enlighet med avsnitt 12 (Kontakta Garmin) nedan (observera att meddelanden med vanlig post innebär att det tar längre tid för oss att åtgärda problemet).

7. FRÅGOR OM JURISDIKTION

myGarmin.com styrs och drivs av Garmin från USA, och Garmin ska inte bli föremål för rättssak under jurisdiktionen i någon annan stat, något annat land eller något annat territorium än USA. Den som väljer att besöka myGarmin.com gör det på eget initiativ och ansvarar själv för att följa alla lokala lagar, regler och förordningar. Vi kan begränsa tillgängligheten för myGarmin.com, helt eller delvis, för en person, för ett geografiskt område eller en jurisdiktion enligt eget gottfinnande, när som helst.

8. TACKA NEJ/VAL

A. TACKA NEJ. Om du inte vill få marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss, eller om du vill att vi inte lämnar ut Personlig information om dig till tredje part för deras marknadsföring, kan du tacka nej till att ta emot sådana marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden eller sådant utlämnande genom att skicka ett meddelande till webmaster@garmin.com. Ange tydligt vilket av följande val du tackar nej till:

(i) Ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från Garmin och/eller

(ii) Tillåta Garmin att lämna ut Personlig information om dig till tredje part för deras marknadsföring.

Vi bemödar oss om att uppfylla dina önskemål så snart som är praktiskt möjligt. Observera att om du tackar nej enligt beskrivningen ovan kommer vi inte att kunna ta bort Personlig information om dig från databaserna hos tredje part som vi redan har lämnat ut Personlig information om dig till (dvs. tredje part som vi redan har gett Personlig information om dig fram till den dag din begäran om att tacka nej verkställdes). Om du vill slippa marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från sådana tredje parter kontaktar du dem direkt eller använder deras mekanismer för att tacka nej enligt deras respektive sekretessregler eller e-postmeddelanden.

Särskilt meddelande för boende i Kalifornien – Dina sekretessrättigheter. Enskilda kunder som bor i Kalifornien och som har tillhandahållit personlig information till Garmin får begära information om Garmins utlämnande av vissa kategorier av personlig information till tredje part för deras direkta marknadsföring. Sådana begäranden måste skickas till oss på den adress som anges i avsnitt 12 nedan. En sådan begäran får göras högst en gång per kalenderår.

9. BARNS ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH PROGRAM

Våra produkter och program riktar sig inte till enskilda personer under arton (18) år, och vi kräver att de personerna inte lämnar information genom myGarmin.com eller genom våra produkter och program.

10. UPPDATERINGAR AV DESSA SEKRETESSREGLER

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Sekretessregler från tid till annan när vi lägger till nya produkter och program, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när tekniken förändras. Du kan se när dessa Sekretessregler senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”SENAST UPPDATERAD” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av Sekretessreglerna på myGarmin.com. Om vi gör väsentliga ändringar i vår behandling av Personlig information kommer vi att informera dig om detta genom att anslå ett tydligt och väl synligt meddelande om sådana ändringar på myGarmin.com. I de fall då sådana ändringar påverkar information som enligt lag kräver ditt medgivande, kommer vi att be dig om ett sådant medgivande.

11. GRANSKA/KORRIGERA/UPPDATERA INFORMATION; DATAINTEGRITET

Garmin vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att all Personlig information är relevant och tillförlitlig för den avsedda användningen. Vi bemödar oss också om att se till att informationen är riktig, fullständig och aktuell. Du får begära åtkomst till och kräva att felaktig eller oriktig Personlig information om dig som vi har rättas till eller tas bort. Du har ett antal alternativ att granska, korrigera, uppdatera eller på annat sätt ändra Personlig information om dig:

Du kan skicka ett e-postmeddelande till:

Du kan skicka ett brev med vanlig postgång till:

Garmin International Inc.
Webmaster
1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062
USA

Tänk på att vi, för din egen säkerhets skull, kan behöva kontrollera din identitet innan vi ändrar Personlig information om dig. Du måste tydligt ange vilken information som du vill ha ändrad, eller tydligt ange att du vill få Personlig information om dig borttagen från vår aktiva databas. Observera att ändringarna kanske inte träder i kraft omedelbart. Dessutom ber vi dig observera att vi kan behöva behålla viss information för våra register, och det kan också finnas restinformation som blir kvar i våra databaser och andra register. Slutligen vill vi påpeka att vi inte ansvarar för att ta bort information från eller uppdatera information i databaser som tillhör tredje part med vilka vi redan delar Personlig information om dig.

12. KONTAKTA GARMIN

Om du har några frågor om dessa Sekretessregler eller om hur vi hanterar sekretess kan du kontakta:

Garmin International Inc.
1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062
USA

Telefon: +1 913-397-8200
Fax: +1 913-397-8282
E-post: webmaster@garmin.com