Garmin® GTU™ sekretessregler

Dessa sekretessregler beskriver Garmins regler och rutiner när det gäller användningen av Garmins GTU-produkter och -tjänster ("tjänsterna") för platsspårning. Dessa sekretessregler utgör ett komplement och ett tillägg till de sekretessregler som finns på https://my.garmin.com ("webbplatsen för myGarmin™"), som beskriver Garmins sekretessregler och -rutiner när det gäller användningen av webbplatsen myGarmin.

Information som Garmin samlar in för att tillhandahålla tjänsterna

Efter det att du har köpt en GTU-produkt från Garmin måste du besöka webbplatsen för myGarmin för att aktivera enheten och tjänsterna. Du ombeds uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalkortsinformation åt Garmin (om tillämpligt) för att aktivera tjänsterna. Insamling, användning, lagring och tillgängliggörande av sådan information regleras i sekretessreglerna för myGarmin som finns här www.garmin.com/product/privacy.

När tjänsterna används samlar Garmin periodvis in GPS-koordinater som visar var GTU-enheten befinner sig ("platsinformation").

Så här använder Garmin platsinformation

Garmin kan använda eller lämna ut platsinformation som samlats in genom tjänsterna för att tillhandahålla tjänsterna åt dig, för att följa gällande lagar, för att skydda Garmins eller andras rättigheter och egendom, för att skydda en persons säkerhet; för att förhindra missbruk, som bevis vid juridiska förfaranden, för att samarbeta med godkända polisutredningar och som svar på stämningar från tredje part.

Avbryta insamling och delning av platsinformation

Insamlingen av platsinformation kan avbrytas när som helst genom att du stänger av GTU-enheten.

Lagring av platsinformation

Garmin lagrar endast platsinformation på sina servrar så länge som det behövs i syfte att kunna tillhandahålla tjänsterna åt dig, eller så länge som det är tillåtet eller krävs enligt gällande lag.