Personvernerklæring for Garmin® GTU™

Denne personvernerklæringen beskriver Garmins rutiner og retningslinjer vedrørende din bruk av Garmin GTU-produkter for posisjonssporing og -tjenester ("Tjenestene"). Denne Personvernerklæringen er et tillegg til Personvernerklæringen på https://my.garmin.com (Webområdet "myGarmin™"), som beskriver Garmins rutiner og retningslinjer for personvern vedrørende din bruk av Webområdet myGarmin.

Informasjon samles inn av Garmin for å tilby Tjenestene

Når du har kjøpt et Garmin GTU-produkt, kan du gå til Webområdet myGarmin for å aktivere enheten og Tjenestene. Du vil bli bedt om å oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om betalingskort til Garmin (hvis dette er aktuelt) for å aktivere Tjenestene. Innsamling, bruk, oppbevaring og videreformidling av slik informasjon reguleres av myGarmin-personvernerklæringen, som befinner seg her www.garmin.com/product/privacy.

Når Tjenestene er i bruk, innhenter Garmin jevnlig GPS-koordinater som viser posisjonen til GTU-enheten ("Posisjonsinformasjon").

Hvordan Garmin bruker Posisjonsinformasjon

Garmin kan bruke eller videreformidle Posisjonsinformasjon som er samlet inn gjennom Tjenestene for å levere Tjenestene til deg; for å følge gjeldende lover; for å beskytte rettighetene og eiendommen til Garmin eller andre; for å beskytte en persons sikkerhet; for å forhindre misbruk; som bevis i rettslige prosesser; for å samarbeide med politietterforskning; og som svar på stevning fra tredjeparter.

Trekke seg fra innsamlingen og delingen av Posisjonsinformasjon

Innsamlingen av Posisjonsinformasjon kan når som helst innstilles ved å slå av GTU-enheten.

Oppbevaring av Posisjonsinformasjon

Garmin oppbevarer Posisjonsinformasjon på serverne sine bare så lenge det er nødvendig for å kunne tilby deg Tjenestene, eller så lenge det er tillatt eller nødvendig i henhold til gjeldende lov.