Personvernerklæring for Garmin® GTU™

Denne personvernerklæringen beskriver Garmins rutiner og retningslinjer vedrørende din bruk av Garmin GTU™-produkter for posisjonssporing og -tjenester ("Tjenestene"). Denne Personvernerklæringen er et tillegg til Personvernerklæringen på https://my.garmin.com (Webområdet "myGarmin™"), som beskriver Garmins rutiner og retningslinjer for personvern vedrørende din bruk av Webområdet myGarmin™.

Informasjon samles inn av Garmin for å tilby Tjenestene

Når du har kjøpt et Garmin GTU-produkt, kan du gå til Webområdet myGarmin™ for å aktivere enheten og Tjenestene. Du vil bli bedt om å oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om betalingskort (hvis dette er aktuelt) til Garmin for å aktivere Tjenestene. Innsamlingen, bruken, oppbevaringen og videreformidlingen av denne informasjonen reguleres av personvernerklæringen for myGarmin, som finnes her www.garmin.com/product/privacy.

Garmin samler inn GPS-koordinater som viser posisjonen til GTU-enheten ("Posisjonsinformasjon"). Posisjonsinformasjonen blir smalet inn og behandlet av Garmin International, Inc. ("Garmin") i delstaten Kansas i USA for å kunne tilby Tjenestene. Garmin er sterkt forpliktet til å beskytte personvernet til alle som betror oss med sine personopplysninger. For å fremme denne forpliktelsen har Garmin blitt sertifisert av Safe Harbor-rammeverket mellom USA og EU og mellom USA og Sveits.

Du er innforstått med at vilkårene for bruk av Garmin® GTU™ ("Vilkår for bruk") begrenser bruk av enheten til sporing av posisjonen til (i) personlige eiendeler eller (ii) en mindreårig eller annen person som du har juridisk rett til å gi samtykke for. Du må informere enhver person du ønsker å spore posisjonen til i samsvar med Vilkårene for bruk, og du garanterer overfor Garmin at du har juridisk rett til å gi og gir samtykke for slik bruk på vegne av enhver slik person. Du er innforstått med at all bruk av Tjenestene som ikke er godkjent av Vilkårene for bruk, utføres på eget ansvar, og at Garmin ikke kan holdes erstatningsansvarlige for skader, som forklart i Vilkårene for bruk.

Slik bruker Garming Posisjonsinformasjon

Posisjonsinformasjon som er samlet inn gjennom Tjenestene, brukes av Garmin for å tilby deg Tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å bruke og videreformidle Posisjonsinformasjon til andre dersom vi mener det er relevant: (a) under gjeldende lov eller forskrift; (b) for å samsvare med rettslige skritt; eller (c) for å besvare forespørsler fra offentlige myndigheter og politiet.

Trekke seg fra innsamlingen og delingen av Posisjonsinformasjon

Innsamlingen av Posisjonsinformasjon kan når som helst innstilles ved å slå av GTU-enheten.

Oppbevaring av Posisjonsinformasjon

Garmin oppbevarer Posisjonsinformasjon på serverne sine bare så lenge det er nødvendig for å kunne tilby deg Tjenestene, eller så lenge det er tillatt eller nødvendig i henhold til gjeldende lov.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller rutinene for personvern, eller hvis du vil anmode om tilgang til, korrigering av eller sletting av personopplysninger, kan du ta kontakt med:

Garmin International, Inc.

1200 E. 151st Street

Olathe, KS 66062

USA

Telefon: 913 397 8200

E-post: webmaster@garmin.com