Garmin® GTU™ -yksityisyystiedote

Tässä tietosuojalausunnossa esitellään Garmin GTU -paikannustuotteiden ja -palvelujen (palvelut) käyttöä koskevat käytännöt. Tämä tietosuojalausunto on täydennys ja lisäys osoitteessa https://my.garmin.com (myGarmin™-sivusto) olevaan tietosuojalausuntoon, jossa esitellään Garminin myGarmin-sivuston käyttöä koskevat käytännöt.

Tiedot, joita Garmin kerää palvelujen tarjoamiseksi

Kun olet ostanut Garmin GTU -tuotteen, se ja palvelut on aktivoitava myGarmin-sivustossa. Sinun on ilmoitettava nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja maksukorttitietosi Garminille (jos käytettävissä) palvelujen aktivoimiseksi. Näiden tietojen keruuta, käyttöä, säilytystä ja julkaisemista säätelee myGarmin-tietosuojalausunto, joka on luettavissa täällä: www.garmin.com/product/privacy.

Kun palveluja käytetään, Garmin kerää ajoittain GPS-koordinaatteja, jotka osoittavat GTU-laitteen sijainnin (sijaintitiedot).

Miten Garmin käyttää sijaintietoja

Garmin voi käyttää tai julkaista palvelujen kautta keräämiään tietoja palvelujen tarjoamiseksi käyttäjälle, sovellettavien lakien noudattamiseksi, Garminin tai muiden oikeuksien ja omaisuuden suojaamiseksi, henkilöiden turvallisuuden suojaamiseksi, väärinkäytön estämiseksi, todisteena oikeustoimissa, osallistuessaan asianmukaisesti valtuutettuihin viranomaisten tutkintoihin ja vastatessaan kolmansien osapuolten haasteisiin.

Kieltäytyminen sijaintitietojen keräämisestä ja jakamisesta

Sijaintietojen keräämisen voi keskeyttää milloin tahansa sammuttamalla GTU-laitteen.

Sijaintitietojen säilyttäminen

Garmin säilyttää sijaintitietoja palvelimissaan ainoastaan niin kauan, kuin niitä tarvitaan palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle tai sovellettavien lakien mukaisen ajan.