Garmin® GTU™-erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver Garmins politikker og fremgangsmåder angående brugen af Garmin GTU™ GPS-produkter og tjenester ("Tjenesterne"). Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger supplerer erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på https://my.garmin.com ("myGarmin™-webstedet"), der beskriver Garmins politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og fremgangsmåder angående din brug af myGarmin™-webstedet.

Oplysninger, der indsamles af Garmin for at levere Tjenesterne

Efter du har købt et Garmin GTU-produkt, skal du besøge myGarmin™-webstedet for at aktivere enheden og Tjenesterne. Du skal opgive navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og oplysninger om betalingskort til Garmin (hvis det kræves) for at aktivere Tjenesterne. Indsamling, brug, opbevaring og videregivelse af disse oplysninger er underlagt erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for myGarmin, der findes her www.garmin.com/product/privacy.

Garmin indsamler GPS-koordinater, der viser GTU-enhedens position ("Positionsoplysninger"). Positionsoplysninger indsamles og behandles af Garmin International, Inc. ("Garmin") i staten Kansas i USA for at levere Tjenesterne. Garmin lægger vægt på at opretholde fortroligheden for personer, der overdrager deres personlige oplysninger til os. I videreførelse af vores forpligtelse er Garmin blevet certificeret af Safe Harbor Framework mellem USA og EU, og USA og Schweiz.

Du anerkender, at Garmin® GTU™ Betingelser for brug ("Betingelser for brug") begrænser brugen af enheden til sporing af positionen for (i) personlig ejendom; eller (ii) en mindreårig eller en mindreårig eller en anden person, på hvis vegne du har retshabilitet til at give samtykke. Du skal informere enhver person, hvis position du ønsker at spore, i overensstemmelse med Betingelser for brug, og du garanterer for Garmin, at du lovligt kan give samtykke til en sådan brug på vegne af pågældende person. Du anerkender, at enhver brug af Tjenesterne, der ikke er godkendt i Betingelser for brug, foretages på eget ansvar, og Garmin kan ikke holdes ansvarlige for skader, som forklaret i Betingelser for brug.

Hvordan Garmin anvender positionsoplysninger

positionsoplysninger, der indsamles via Tjenesterne, anvendes af Garmin til at levere Tjenesterne til dig. Vi forbeholder os ret til at anvende og videregive positionsoplysninger til andre, i den udstrækning, vi finder det relevant: (a) under de gældende love og regler; (b) for at overholde juridiske processer; eller (c) som en reaktion på anmodninger fra offentlige myndigheder og politi.

Afvisning af indsamling og deling af positionsoplysninger

Indsamlingen af positionsoplysninger kan til enhver tid annulleres ved at slukke for GTU-enheden.

Opbevaring af positionsoplysninger

Garmin opbevarer kun positionsoplysninger på deres servere, så længe det er nødvendigt i forbindelse med levering af Tjenesterne, eller så længe det er tilladt eller kræves af gældende love.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller til vores praksis i denne forbindelse, eller hvis du ønsker at anmode om adgang til eller rettelse eller sletning af personlige oplysninger, kan du kontakte:

Garmin International, Inc.

1200 E. 151st Street

Olathe, KS 66062

USA

Telefon: 913-397-8200

E-mail: webmaster@garmin.com