SIST OPPDATERT: 30. april 2009

Personvernerklæring for Garmin®s produkter og
programmer

Garmin er opptatt av problemer innenfor personvern og ønsker at du skal bli kjent med hvordan vi innhenter, bruker og publiserer personlig identifiserbar informasjon når du bruker våre produkter eller programmer.

Personvernerklæringen ("Personvernerklæring") beskriver våre rutiner i forbindelse med informasjon som vi innhenter via våre produkter og programmer, ved hjelp av en brukerkonto som er registrert på myGarmin.com ("myGarmin.com"), eller ved samhandling med vårt supportpersonell. Vi ber deg om ditt samtykke i den grad endringene påvirker informasjon som krever samtykke iht. gjeldende lover. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Andre Garmin-webområder eller bestemte aktiviteter på andre webområder som gjelder for Garmin, styres av andre rutiner for personvern enn de som er nedfelt nedenfor. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen for hvert Garmin-webområde du besøker. Du finner mer informasjon om våre generelle online-rutiner på http://www8.garmin.com/privacy/.

Vi er forpliktet til å håndtere informasjon som vi mottar fra det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Sveits i hht. retningslinjene for Safe Harbor. Garmin International, Inc. som har hovedkontor i Kansas, USA, har godkjent retningslinjene for EU/US Safe Harbor. Du finner Safe Harbor-sertifiseringen på: http://web.ita.doc.gov/safeharbor/SHList.nsf/f6cff20f4d3b8a3185256966006f7cde/6a6aad8419dfee44852571e1007a9275?OpenDocument&Highlight=2,garmin. Du finner mer informasjon om Safe Harbor-programmet på webområdet til USAs handelsdepartement på: http://www.export.gov/safeharbor.

1. HVA SLAGS INFORMASJON INNHENTES AV GARMIN?

Vi innhenter to standardtyper av informasjon: "Personlig identifiserbar informasjon" ("PII") og "Ikke-personlig identifiserbar informasjon" ("Ikke-PII").

A. Personlig identifiserbar informasjon: Vi innhenter PII som brukes sammen med myGarmin.com-kontoen eller i forbindelse med at du kontakter kundeservicesenteret vårt: f.eks. navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse eller kontoinformasjon. Vi kan kombinere informasjonen som du sender fra kontoen, med informasjon som vi innhenter om våre produkter eller programmer, eller som vi mottar fra tredjepart, slik at vi kan gi deg programmer og tjenester og forbedre kvaliteten på produktene og programmene våre. Vi kan også innhente PII hvis du bruker våre produkter eller programmer eller aktiverer bestemte funksjoner på ett av produktene våre, f.eks. nüvifone™ eller en personlig navigasjonsenhet. Slik PII kan inneholde posisjonsinformasjon som er innhentet fra trådløse enheter eller mobiltårn. Du kan også velge å angi PII når du gir tilbakemelding om punkter av interesse, gjennomganger av eller kommentarer til innholdet i Garmins lisensinnhold.

B. Ikke-personlig identifiserbar informasjon: Garmin innhenter også Ikke-PII fra personlige navigasjonsenheter og nüvifones. Hvis en enhet ikke er registrert på myGarmin.com, blir ikke innhentet informasjon assosiert med noen bestemt bruker og er derfor Ikke-PII. Garmin kan f.eks. innhente informasjon i forhold til hvor ofte en enhet er slått på, eller i forhold til varighet eller hyppighet for bruk av bestemte programmer og funksjoner til produktet eller tjenesten. Garmin kan også innhente informasjon i forhold til hvilke annonser som har blitt vist, hvor ofte de har blitt klikket på, og hvor ofte bestemte handlinger som f.eks. å lagre en kupong eller ringe til eller opprette en rute til en posisjon som har forbindelse til en annonse, har blitt utført.

Når du bruker Garmins produkter og programmer eller får tilgang til kontoen på myGarmin.com, registreres logginformasjonen automatisk. Disse serverloggene kan inneholde informasjon av typen Internett-protokolladresse (IP), nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk og websiden(e) du har besøkt. Denne logginformasjonen kan anses som PII innenfor bestemte lover.

2. GARMINS BRUK AV INFORMASJON

A. Personlig identifiserbar informasjon: Vi kan bruke din PII til formålene nedenfor. Hvis vi har tenkt å bruke din PII til et formål som ikke er kompatibelt med disse formålene, eller hvis vi har tenkt å publisere din PII til en type tredjepart som ikke tidligere har blitt identifisert i denne personvernerklæringen, vil vi gi deg beskjed, slik at du kan avvise slik bruk og/eller publisering.

(i) Generelt. Vi og våre tjenesteleverandører bruker PII slik at du kan motta trafikkinformasjon og bruke Ciao!™, programmet for å finne venner, og oppdatere programvaren på enheten eller besvare en forespørsel om kundeservice. Vi kan også bruke din PII til interne forretningsmessige formål, f.eks. måle kundetilfredshet og forbedre våre produkter og tjenester.

(ii) Posisjonsinformasjon. Din fysiske posisjon innhentes ved hjelp av signaler fra satellitter og mobiltårn, slik at du får tilgang til bestemte posisjonsbaserte tjenester, inkl. vær, kinotider, trafikkinformasjon, bensinpriser og informasjon om lokale hendelser, og slik at vi kan forbedre våre produkter og programmer. Garmins navigasjonsprogrammer og produkter innhenter og laster opp informasjon, f.eks. din posisjon, hastighet og retning for å kunne forbedre produktene og programmene våre og produktene og programmene til våre strategiske partnere og markedsføringspartnere, gi trafikkinformasjon, beregne forventede ankomsttider mer nøyaktig og forbedre kartfunksjonene. Hvis du registrerer deg på Ciao!, tjenesten for å finne venner, vil posisjonsinformasjonen bli publisert for andre brukere som du har valgt som mottakere av den informasjonen.

(iii) Tilbakemelding om punkter av interesse. Vi oppfordrer brukerne til å gi tilbakemelding om punkter av interesse – f.eks. restauranter, golfbaner, flyplasser, kjøpesentre, bensinstasjoner og mye mer – som er forhåndslastet til våre produkter, slik at du og andre brukere kan få mer nøyaktig informasjon om punkter av interesse i fremtiden. All tilbakemelding som du gir i forbindelse med et punkt av interesse, gis på frivillig basis.

(iv) Annonsehendelseslogger. Når det gjelder programmer som inneholder annonser, f.eks. trafikkdata og Ciao!, programmet for å finne venner, innhenter vi informasjon, f.eks. hvilke annonser som har blitt vist, hvor ofte de har blitt klikket på, og hvor ofte bestemte handliger som f.eks. å lagre en kupong eller ringe til eller opprette rute til en posisjon med forbindelse til en annonse har blitt utført, slik at annonseringspartnerne til noen av våre tredjepartsprogramleverandører kan gi deg innhold og annonsering som kan være av spesiell interesse for deg.

(v) Spore logger. Når du kobler enheten til datamaskinen via en USB-port, laster du opp bestemt historisk informasjon fra enheten til Garmin, inkl. posisjonsinformasjon og annonsehendelseslogger som er lagret på enheten, noe som vi, tredjepartsprogrammet og innholdsleverandørene våre kan bruke til å forbedre våre og deres produkter og programmer.

(vi) Kommunikasjon. Vi kan bruke din PII for å sende deg informasjon om Garmins programmer, invitere deg til å delta på spesielle programmer, kontakte deg på nytt hvis vi ikke har hørt fra deg på en stund, og fra tid til annen sende deg annonse-/kampanjemateriell vedrørende Garmin og valgte partnerprodukter og programmer. Du kan avvise å motta bestemt markedsføringsinformasjon eller kampanjeinformasjon (se Del 8 (Avvisning/valg) nedenfor). Garmin må likevel sende deg e-poster av og til av hensyn til administrasjon eller transaksjoner (f.eks. for å gi deg viktig informasjon om myGarmin.com, et produkt eller en tjeneste, eller endringer i bruksbetingelsene og retningslinjene våre). Fordi denne informasjonen kan være viktig for bruken av myGarmin.com eller våre produkter og programmer, kan du ikke avvise slik informasjon.

(vii) Kundesupport. Når du samhandler med våre kundeservicerepresentanter via e-post, telefon, eller ansikt til ansikt, kan vi innhente personlig informasjon om deg som er relevant for situasjonen, f.eks. navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og hvordan du vil bli kontaktet; informasjon om Garmin-produkter som du eier, f.eks. serienumre og kjøpsdato, og informasjon i forbindelse med et support- eller serviceproblem.

(viii) Samsvar med gjeldende lov. Vi kan innhente og beholde din PII, slik at vi kan følge gjeldende lover og besvare forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert offentlige myndigheter utenfor ditt bostedsland.

B Ikke-personlig identifiserbar informasjon: Siden Ikke-PII ikke identifiserer deg personlig, kan vi bruke slik informasjon til hvilket som helst formål. Garmin innhenter Ikke-PII fra enheter som ikke er registrert på myGarmin.com, og som derfor ikke har forbindelse med PII. Vi kan bruke denne informasjonen til å oppdage omfattende demografiske trender, og til å forbedre våre produkter eller programmer på andre måter. Vi forbeholder oss retten til å dele slik Ikke-PII som ikke identifiserer deg direkte, med tredjeparter, og til hvilket som helst formål.

I noen tilfeller kan vi kombinere Ikke-PII med PII (navnet ditt kan f.eks. kombineres med postnummeret ditt). Hvis vi kombinerer Ikke-PII med PII, blir den kombinerte informasjonen behandlet som PII så lenge den kombineres.

C. Serverloggiformasjon: Vi og våre tjenesteleverandører bruker serverlogginformasjon inkludert IP-adresser til formål som f.eks. å beregne bruksnivåer for webområder, hjelpe til med å diagnostisere problemer med myGarmin.coms servere, administrere myGarmin.com samt til andre formål som er nedfelt i Del II(A), og vi kan også publisere IP-adresser slik det er nedfelt i Del III nedenfor. Innhenting av IP-adresser er en standardrutine på Internett og utføres automatisk på mange webområder. Vær oppmerksom på at vi behandler IP-adresser, serverloggfiler og relatert informasjon som Ikke-PII, dersom ikke annet fremgår av gjeldende lover.

3. PUBLISERE INFORMASJON

Garmin kan dele PII, inkludert informasjon som du legger ut på myGarmin.com eller informasjon som innhentes via våre produkter eller tjenester, med tredjeparter som kan befinne seg rundt omkring i verden.

A. Tilknyttede enheter: Vi kan dele informasjon, inkludert PII som du legger ut på myGarmin.com eller gir via våre produkter eller tjenester, med våre datterselskaper og tilknyttede selskaper rundt om i verden, til formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner en liste over våre datterselskaper og tilknyttede selskaper i vår siste Årsrapport på Skjema 10-K som du finner på http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-idea?company=&match=&CIK=grmn&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany. Våre datterselskaper og tilknyttede selskaper må beskytte din PII på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen. Garmin International, Inc er ansvarlig for å administrere felles PII.

B Strategiske partnere og webområder med felles merkevare: Av og til kan vi inngå et spesielt samarbeidsforhold med et annet selskap som ikke eies av eller er tilknyttet Garmin, for å kunne legge ut ekstra funksjoner på myGarmin.com eller spesielle produkter og programmer (for eksempel ASUSTek Computer, Inc., som vi har inngått en forbindelse med når det gjelder bestemte nüvifone-modeller, eller din trådløse operatør). Disse spesielle samarbeidsforholdene kan inneholde "webområder med felles merkevare". All informasjon, inkl. PII, som du gir i forbindelse med ett av disse programmene eller produktene, og/eller én av disse sidene med felles merkevare, blir delt med disse tredjepartsselskapene. Når du velger et program eller legger ut informasjon på disse sidene med felles merkevare ved hjelp av en nüvifone med felles merkevare eller ved å registrere deg for et program, samtykker du også til at vi gir din PII til disse tredjepartene. Vær oppmerksom på at tredjepartene vanligvis bruker din PII i henhold til egne rutiner for personvern. Du bør kontrollere webområdene til disse tredjepartene for å få informasjon om deres rutiner for personvern. DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ANGIR IKKE PERSONVERN- ELLER INFORMASJONSRUTINER FOR TREDJEPARTER. Hvis du ikke ønsker at din PII skal deles med slike tredjeparter, bør du ikke angi PII i forbindelse med programmene eller produktene som leveres av tredjeparter og/eller sider som har felles merkevare med tredjeparter.

(i) Posisjonsinformasjon: Når du registrerer deg for bestemte programmer, blir den fysiske posisjonen din innhentet fra mobiltårn og satellitter og delt med våre strategiske partnere. Garmin deler informasjon i forbindelse med din posisjon, hastighet og retning med tredjeparten som leverer trafikkinformasjonen, for å kunne forbedre programmet, gi nøyaktig trafikkinformasjon og beregne mer nøyaktige ankomsttider. Denne informasjonen blir gitt på samlet grunnlag.

(ii) Ciao!: Når du aktiverer funksjonen for å finne venner, Ciao!, kan tredjeparts nettverksleverandører innhente geografisk posisjonsinformasjon i sanntid. Du kontrollerer når og til hvem posisjonen skal publiseres ved å administrere innstillingene i Ciao!- programmet og på programmene til tredjeparts nettverksleverandørene

(iii) Markedsføringspartnere: Annonser vises på noen av programmene og produktene våre. Vi vil dele posisjonsinformasjon og informasjon om hvilke annonser som du viste, med våre markedsføringspartnere, slik at de kan gi deg et innhold som er mer relevant og studere effektiviteten ved annonseringskampanjene. Denne informasjonen blir delt ved hjelp av en unik ID som ikke inneholder registreringsinformasjon. Annonser og kampanjer kan tilpasses for deg uten å publisere informasjonen som ble gitt da du registrerte produktet eller programmet.

Vi kan dele ditt navn, din e-postadresse og ditt postnummer med slike strategiske tredjepartspartnere til markedsføringsformål, men vi kan likevel gi deg muligheten til å avvise slik deling, eller be om ditt samtykke der det fremgår av lov. Fordi disse tredjepartene bruker din PII i henhold til sine egne rutiner for personvern, bør du kontrollere webområdene deres for å finne informasjon om deres rutiner for personvern. DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ANGIR IKKE PERSONVERN- ELLER INFORMASJONSRUTINER FOR TREDJEPARTER.

C. Tjenesteleverandører: Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med driften av vår virksomhet og myGarmin.com, eller med å administrere aktiviteter på vegne av oss. Vi kan dele din PII med disse tredjepartene til disse begrensede formålene. Disse tjenesteleverandørene får tilgang til PII som de trenger for å få utført funksjonene sine, men de har begrenset rett til å bruke PII til andre formål enn å utføre tjenester for oss. Vi krever at våre tjenesteleverandører med tilgang til PII som de har mottatt fra EØS, enten abonnerer på retningslinjene for Safe Harbor eller underlegges EUs personverndirektiv eller annen adekvat kjennelse, eller inngår en egnet skriftlig avtale med oss.

D. Politiet; tilordning: Vi forbeholder oss retten til å publisere din PII til andre, i forhold til det vi mener er relevant: (a) under gjeldende lov eller forskrift, inkludert lover eller forskrifter utenfor ditt bostedsland; (b) for å samsvare med rettslige skritt; (c) for å besvare forespørsler fra offentlige myndigheter og politiet, inkludert offentlige myndigheter og politi utenfor ditt bostedsland; (d) for å håndheve våre vilkår og betingelser; (e) for å beskytte våre enheter eller enhetene som tilhører våre tilknyttede selskaper og datterselskaper; (f) for å beskytte rettigheter, personvern, sikkerhet eller åndsverk som tilhører Garmin, Garmins tilknyttede selskaper og datterselskaper, deg, eller andre; og (g) for å gi oss tillatelse til å fremskaffe tilgjengelig rettshjelp eller begrense skadene som vi kan utsettes for.

Vi forbeholder oss også retten til å overføre deler av eller all informasjon som vi innhenter fra brukerne, til et tilknyttet selskap, et datterselskap, eller en tredjepart i forbindelse med reorganisering, fusjon, salg, joint venture, tilordning, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller lager (inkludert, men ikke begrenset til forbindelse med konkurs eller lignende hendelse.

4. KOBLINGER, TREDJEPARTSPROGRAMMER OG TREDJEPARTERS RUTINER FOR PERSONVERN

myGarmin.com, samt våre programmer og produkter, kan inneholde koblinger til andre webområder som ikke drives av Garmin, eller produktet kan inneholde programmer som du kan laste ned fra tredjeparter. Disse koblede webområdene, tjenestene og programmene (som uten begrensning inkluderer webområdene til strategiske partnere) er ikke underlagt Garmins kontroll, og vi er ikke ansvarlige for rutinene for personvern eller innholdet i slike koblede webområder, tjenester og programmer eller koblinger som befinner seg på koblede webområder, tjenester og programmer. Vi tilbyr slike koblinger eller programmer utelukkende som en praktisk ordning, og hvis en kobling inkluderes på myGarmin.com eller i programmet, utføres det ingen tilslutning av de koblede webområdene, tjenestene, og/eller programmet av Garmin eller Garmins tilknyttede selskaper eller datterselskaper. Hvis du skaffer PII via slike webområder for tredjeparter, tjenester eller programmer, vises transaksjonen på webområdet, tjenesten og/eller programmet til tredjeparten (ikke myGarmin.com eller Garmin), og PII som du skaffer, innhentes og kontrolleres deretter iht. retningslinjene for personvern for den tredjeparten. GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR RUTINENE FOR PERSONVERN ELLER INNHOLDET PÅ WEBOMRÅDER FOR TREDJEPARTER. Garmin anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for personvern for tredjeparter.

5. ANDRE PUBLISERINGER

Bestemte funksjoner (f.eks. kamera- og e-postfunksjonene på nüvifone-enheten) gjør det mulig å kode posisjonsinformasjon og dele den informasjonen med tredjeparter. Du bør være forsiktig når du bruker disse funksjonene, og når du deler posisjonsinformasjon med tredjeparter. Hvis du velger å bruke disse funksjonene, kan ikke Garmin innhente eller få tilgang til posisjonsinformasjonen, men leverandøren av tredjepartprogrammet har tilgang. Du bør lese gjennom rutinene for personvern til programleverandøren før du bruker disse funksjonene.

6. SIKKERHET

Garmin iverksetter rimelige sikkerhetstiltak som beskyttelse mot tap, misbruk, uautorisert tilang, uautorisert publisering eller endring av PII innenfor Garmins kontroll. Det er dessverre ingen garanti for at dataoverføring via Internett eller datalagringssystemet er 100 % sikkert. Selv om vi er opptatt av å beskytte din PII, kan vi ikke kontrollere sikkerheten til informasjonen som du overfører til oss via eller i forbindelse med myGarmin.com eller andre programmer, eller som lagres av oss. Hvis du har en grunn til å tro at samhandlingen med oss ikke lenger er sikker (hvis du f.eks. føler at en konto du har hos oss, ikke lenger er sikker), må du straks melde fra om problemet ved å kontakte oss iht. Del 12 (Kontakter Garmin) nedenfor (vær oppmerksom på at varsling via fysisk e-post vil føre til at det tar ekstra tid før vi kan begynne å løse problemet).

7. JURIDISKE PROBLEMER

myGarmin.com kontrolleres og drives av Garmin fra USA, og Garmin er ikke underlagt lover eller jurisdiksjon i andre stater, land eller territorier enn USA. De som velger å gå inn på myGarmin.com, gjør det på eget initiativ og har ansvar for å overholde alle lokale lover, regler og forskrifter. Vi kan helt eller delvis begrense tilgjengeligheten til myGarmin.com for personer, geografiske områder eller jurisdiksjoner, når som helst og etter egen vurdering.

8. AVVISNING/VALG

A. Avvisning. Hvis du ikke vil motta markedsføringsrelaterte e-poster fra oss, eller hvis du foretrekker at vi ikke deler din PII med tredjeparter til slike markedsføringsformål for tredjeparter, kan du avvvise slike markedsføringsrelaterte e-poster eller avvise slik deling ved å sende en e-post til webmaster@garmin.com. Angi tydelig hvilke av de følgende valgene du avviser:

(i) Motta markedsføringsrelaterte e-poster fra Garmin; og/eller

(ii) La Garmin dele din PII med tredjeparter til markedsføringsformål.

Vi vil behandle forespørselen din så snart det er praktisk mulig. Vær oppmerksom på at hvis du foretar avvisning iht. beskrivelsen overfor, kan vi ikke fjerne din PII fra databasene til tredjeparter som vi allerede har delt din PII med (dvs. tredjeparter som allerede har fått din PII før datoen da vi skal implementere din forespørsel om avvisning). Hvis du ikke lenger vil motta markedsføringsrelaterte e-poster fra slike tredjeparter, kan du kontakte disse tredjepartene direkte eller bruke avvisningsmekanismer som er nedfelt i de respektive retningslinjene for personvern eller de markedsføringsrelaterte e-postene.

Spesiell varsling for beboere i California – dine personvernrettigheter. Individuelle kunder som bor i California og har gitt Garmin personlig informasjon, kan be om informasjon om Garmins publiseringer av bestemte kategorier av personlig informasjon til tredjeparter i forbindelse med direkte markedsføring. Slike forespørsler må sendes til oss på adressen som er oppført i Del 12 nedenfor. Denne forespørselen kan bare utføres én gang per kalenderår.

9. BARNS BRUK AV VÅRE PRODUKTER OG PROGRAMMER

Våre produkter og programmer er ikke beregnet på personer under atten (18) år, og vi ber om at slike personer ikke legger ut informasjon via myGarmin.com eller via våre produkter og programmer.

10. OPPDATERINGER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen av og til, etter hvert som vi legger til nye produkter og programmer, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologien endrer seg. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble revidert, ved å se tegnforklaringen SIST OPPDATERT øverst på denne siden. Endringene trer i kraft når den reviderte personvernerklæringen er lagt ut på myGarmin.com. Hvis vi foretar materielle eller betydelige endringer i vår behandling av personlig identifiserbar informasjon, vil vi gi deg beskjed om dette ved å legge ut en klar og tydelig melding om disse endringene på myGarmin.com. Vi ber om ditt samtykke i den grad endringene påvirker informasjon som krever samtykke iht. gjeldende lover.

11. LESE GJENNOM / KORRIGERE/OPPDATERE INFORMASJON, DATAINTEGRITET

Garmin iverksetter rimelige tiltak for å sikre at all PII er relevant for og pålitelig for tiltenkt bruk. Vi vil også sørge for at informasjonen er nøyaktig, fullstendig og aktuell. Du kan be om tilgang, og be om at feilaktig eller unøyaktig PII som vi har om deg, blir korrigert eller inndratt. Du har flere muligheter til å lese gjennom, korrigere, oppdatere eller på andre måter endre din PII:

Du kan sende e-post til:

Du kan sende post til:

Garmin International Inc.
Webmaster
1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062
USA

Vi gjør oppmerksom på at vi av hensyn til din sikkerhet må kontrollere identiteten din før vi foretar endringer i din PII. Informasjonen som skal endres, må angis tydelig, eller du må tydelig angi at du ønsker å få din PII fjernet fra vår aktive database. Vær oppmerksom på at endringene ikke får umiddelbar virkning. Vær også oppmerksom på at vi ikke kan beholde all informasjon for arkivering, og at ekstra informasjon kan bli liggende igjen i databasene våre og i andre registre. Vi er ikke ansvarlige for å fjerne informasjon fra databasene til tredjeparter, eller for å oppdatere informasjon i disse databasene, selv om vi allerede har delt din PII med dem.

12. KONTAKTE GARMIN

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller rutinene for personvern, kan du kontakte:

Garmin International, Inc.
1200 E. 151st Street
Olathe,KS 66062
USA

Telefon: 913-397-8200
Faks: 913-397-8282
E-post: webmaster@garmin.com