LAATST BIJGEWERKT OP: 30 april 2009


Privacyverklaring voor Garmin®-producten en -toepassingen

Garmin hecht veel waarde aan privacy en wil dat u op de hoogte bent van de manier waarop persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld, gebruikt en openbaargemaakt tijdens uw gebruik van onze producten of toepassingen.

In deze Privacyverklaring (de ''Privacyverklaring'') staan onze werkwijzen vermeld in verband met informatie die wordt verzameld door gebruik van onze producten en toepassingen, via een gebruikersaccount die is geregistreerd op myGarmin.com (''myGarmin.com'') of wanneer u contact hebt met onze ondersteuningsmedewerkers. Voor zover er gegevens worden verwerkt waarvoor volgens toepasselijke wetgeving uw "opt-in" toestemming is vereist, zullen wij u om uw toestemming vragen. U kunt deze "opt-in" toestemming op elk gewenst moment intrekken. Andere Garmin-sites of bepaalde activiteiten op andere sites die te maken hebben met Garmin zijn onderhevig aan privacywerkwijzen die verschillen van de hieronder vermelde werkwijzen. We raden u aan de privacyverklaring van elke Garmin-site die u bezoekt door te lezen. Op http://www8.garmin.com/privacy/ vindt u meer informatie over onze algemene onlinewerkwijzen.

Wij hebben ons verplicht de informatie die we uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland ontvangen, te verwerken overeenkomstig de Safe Harbor-principes. In het kader van deze verplichting heeft Garmin International, Inc., met een hoofdkwartier in de staat Kansas in de Verenigde Staten zich tot naleving van de Safe Harbor-principes van de EU/VS vastgelegd. U kunt ons Safe Harbor-certificaat bekijken op http://web.ita.doc.gov/safeharbor/SHList.nsf/f6cff20f4d3b8a3185256966006f7cde/6a6aad8419dfee44852571e1007a9275?OpenDocument&Highlight=2,garmin. Aanvullende informatie over het Safe Harbor-programma vindt u op de website van het Amerikaanse Ministerie van Handel: http://www.export.gov/safeharbor.

1. WELKE TYPEN INFORMATIE VERZAMELT GARMIN?

We verzamelen twee typen informatie: ''Persoonlijk Identificeerbare Informatie'' (''PII'') en ''Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie'' (''Niet-PII'').

A. Persoonlijk Identificeerbare Informatie: we verzamelen PII die wordt gebruikt in het kader van uw myGarmin.com-account of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres of accountgegevens. Het is mogelijk dat we de informatie die u voor uw account indient, combineren met informatie die we ontvangen van onze producten of toepassingen of van derde partijen, zodat we u toepassingen en services kunnen verschaffen en de kwaliteit van onze producten en toepassingen kunnen verbeteren. We kunnen ook PII verkrijgen als u onze producten of toepassingen gebruikt of bepaalde functies inschakelt op een van onze producten, zoals de nüvifone™ of een persoonlijk navigatietoestel. Tot dergelijke PII behoren bijvoorbeeld locatiegegevens die zijn verkregen van draadloze toestellen of van telefoniemasten. U kunt ook op vrijwillige basis PII verschaffen wanneer u feedback over nuttige punten, reviews of opmerkingen over door Garmin in licentie verstrekte inhoud verschaft.

B. Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie:Garmin verzamelt bovendien Niet-PII van persoonlijke navigatietoestellen en nüvifones. Als een toestel niet is geregistreerd op myGarmin.com, wordt de verkregen informatie niet aan een bepaalde gebruiker gekoppeld en gaat het dus om Niet-PII. Zo kan Garmin bijvoorbeeld informatie bijhouden over hoe vaak en hoe lang een toestel wordt of is ingeschakeld of hoe vaak bepaalde toepassingen en functies van het product of de service worden gebruikt. Garmin kan ook informatie verkrijgen met betrekking tot advertenties die zijn bekeken, hoe vaak de advertenties zijn aangeklikt en hoe vaak bepaalde handelingen zijn uitgevoerd, zoals het opslaan van een coupon of het oproepen van of navigeren naar een locatie van een advertentie.

Als u Garmin-producten en -toepassingen gebruikt of u aanmeldt bij uw account op myGarmin.com, leggen we automatisch loggegevens vast. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten over uw IP (Internet Protocol)-adres, het type browser, de browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, de tijd(en) van uw bezoek(en) en de webpagina('s) die u hebt bezocht. Onder bepaalde wetten kunnen deze loggegevens worden beschouwd als PII.

2. HOE GEBRUIKT GARMIN DE INFORMATIE?

A. Persoonlijk Identificeerbare Informatie: we kunnen PII over u voor de hieronder vermelde doeleinden gebruiken. Als we PII over u willen gebruiken voor een doel dat niet overeenkomt met deze doelen of als we van plan zijn PII over u te openbaren aan een derde partij die niet eerder geïdentificeerd is in deze Privacyverklaring, stellen we u daarvan op de hoogte en geven we u de kans dit gebruik en/of deze openbaarmaking af te wijzen.

(i) Algemeen. Onze serviceproviders en wij gebruiken PII om u verkeersinformatie te verschaffen, om u in staat te stellen Ciao!™, onze zoekfunctie voor vrienden, te gebruiken en om u de kans te geven de software op uw toestel bij te werken of om te reageren op een klantenserviceverzoek. We kunnen PII over u ook gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals het meten van de klanttevredenheid, en om onze producten en services te verbeteren.

(ii) Locatiegegevens. Uw fysieke locatie wordt vastgesteld aan de hand van satellietsignalen en signalen van mobiele-telefonietorens zodat we op locatie gebaseerde services kunnen verschaffen, zoals het weer, filmtijden, verkeersinformatie, benzineprijzen en informatie over plaatselijke evenementen, en zodat we onze producten en toepassingen kunnen verbeteren. De navigatietoepassingen en -producten van Garmin verzamelen en uploaden informatie, zoals uw locatie, snelheid en richting, om onze producten en toepassingen en die van onze strategische partners en marketingpartners te kunnen verbeteren, om u verkeersinformatie te kunnen geven, uw verwachte aankomsttijd nauwkeuriger te kunnen berekenen en om de kaartfuncties uit te breiden. Als u zich aanmeldt voor Ciao!, onze zoekfunctie voor vrienden, worden uw locatiegegevens doorgegeven aan andere gebruikers die u specifiek hebt geselecteerd voor het ontvangen van dergelijke informatie.

(iii) Feedback over nuttige punten. We moedigen gebruikers aan feedback te verschaffen over vooraf op onze producten geladen nuttige punten, zoals onder andere restaurants, golfbanen, vliegvelden, winkelcentra en benzinestations, zodat we u en andere gebruikers in de toekomst nauwkeuriger informatie over nuttige punten kunnen verstrekken. Alle feedback die u verschaft met betrekking tot een nuttig punt wordt op vrijwillige basis verstrekt.

(iv) Logs voor reclame-evenementen. Voor toepassingen die advertenties bevatten, zoals verkeersgegevens en Ciao!, onze zoekfunctie voor vrienden, verzamelen we bijvoorbeeld de volgende informatie: welke advertenties zijn weergegeven, hoe vaak de advertenties zijn aangeklikt en hoe vaak bepaalde handelingen zijn uitgevoerd, zoals het opslaan van een coupon of het oproepen van of navigeren naar de locatie van een advertentie. De advertentiepartners van bepaalde providers van externe toepassingen kunnen u zo op maat gesneden inhoud en reclames leveren.

(v) Tracklogs. Als u uw toestel via een USB-poort aansluit op uw computer, uploadt u bepaalde historische gegevens van het toestel naar Garmin, zoals locatiegegevens en logs voor reclame-evenementen die op uw toestel zijn opgeslagen. Garmin en externe providers van toepassingen en inhoud gebruiken deze gegevens om onze en hun producten en toepassingen te verbeteren.

(vi) Communicatie. We kunnen wellicht PII over u gebruiken om u informatie over de programma's van Garmin te sturen, om u uit te nodigen voor speciale programma's, opnieuw contact met u op te nemen als we lang niets van u hebben gehoord en u sporadisch elektronisch advertentie- of reclamemateriaal te sturen over de producten en toepassingen van Garmin en geselecteerde partners. U kunt ervoor kiezen bepaalde marketinginformatie of bepaald promotiemateriaal in de toekomst niet te ontvangen (zie Sectie 8 (Opt-Out/Keuze) verderop in dit document). Ongeacht uw opt-outvoorkeuren kan het soms nodig zijn dat Garmin u e-mails stuurt voor administratieve of transactionele redenen (bijvoorbeeld om u belangrijke informatie te verschaffen met betrekking tot myGarmin.com, een product of service, of wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden en beleidsregels). Aangezien deze informatie belangrijk kan zijn voor uw gebruik van myGarmin.com of onze producten en toepassingen, is het niet mogelijk het ontvangen van dergelijke communicatie te weigeren.

(vii) Klantenondersteuning. Als u via e-mail of telefoon of in persoon met medewerkers van onze klantenservice communiceert, verzamelen we wellicht persoonlijke gegevens met betrekking tot de situatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast vergaren we informatie over bijvoorbeeld de serienummers en aankoopdatum van uw Garmin-producten en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem.

(viii) Voldoen aan toepasselijke wetten. Wellicht moeten we PII over u verzamelen en opslaan in het kader van toepasselijke wetten en om te kunnen voldoen aan verzoeken van openbare autoriteiten, waaronder ook openbare autoriteiten buiten het land waarin u gevestigd bent.

B. Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie: aangezien u aan de hand van Niet-PII niet persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, kunnen we dergelijke informatie voor elk gewenst doeleinde gebruiken. Garmin verzamelt Niet-PII van toestellen die niet geregistreerd zijn op myGarmin.com en die dus niet gekoppeld zijn aan bepaalde PII. Aan de hand van deze informatie kunnen we algemene demografische trends vaststellen of op andere wijze proberen onze producten of toepassingen te verbeteren. We behouden ons het recht voor dergelijke Niet-PII, aan de hand waarvan u niet geïdentificeerd kunt worden, voor willekeurige doeleinden te gebruiken.

In sommige gevallen wordt Niet-PII gecombineerd met PII (bijvoorbeeld het koppelen van uw naam aan uw postcode). Als we Niet-PII combineren met PII, behandelen we de gecombineerde informatie als PII gedurende de tijd dat de informatie gecombineerd is.

C. Serverloginformatie: wij en onze serviceproviders gebruiken serverloginformatie, zoals IP-adressen, voor de volgende doeleinden: het berekenen van het gebruik van de sites, het helpen vaststellen van problemen met de servers van myGarmin.com, het beheren van myGarmin.com en voor de andere doeleinden die worden vermeld in Sectie II(A). Ook is het mogelijk dat IP-adressen openbaar worden gemaakt op de manier die wordt beschreven in Sectie III, verderop in dit document. Het is bijzonder gebruikelijk op internet om IP-adressen te verzamelen; vele websites doen dit automatisch. IP-adressen, serverlogbestanden en verwante informatie worden behandeld als Niet-PII, met uitzondering van gevallen waarin we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn anders te handelen.

3. INFORMATIE OPENBAAR MAKEN

Zoals verderop wordt beschreven, kan Garmin PII, inclusief informatie die u op myGarmin.com indient of via onze producten of services verzamelde informatie, uitwisselen met derde partijen die overal ter wereld gevestigd kunnen zijn.

A. Gelieerde entiteiten: het is mogelijk dat we voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden informatie uitwisselen met onze dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen overal ter wereld, het gaat hierbij bijvoorbeeld om door u op myGarmin.com of via onze producten of services verschafte PII. Een lijst met onze dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen staat in ons meest recente Jaarverslag in Form 10-K, te vinden op: http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-idea?company=&match=&CIK=grmn&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany. Onze dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen zijn verplicht de PII over u te beschermen op een manier die compatibel is met deze Privacyverklaring. Garmin International, Inc is verantwoordelijk voor het beheer van gemeenschappelijk gebruikte PII.

B. Strategische partners en co-brandingsites: het is mogelijk dat we soms een speciale samenwerking aangaan met een ander bedrijf dat niet het eigendom is van of dat niet gelieerd is aan Garmin om aanvullende functies te kunnen bieden op myGarmin.com of om speciale producten en toepassingen te kunnen bieden (zoals de samenwerking met ASUSTek Computer, Inc. met betrekking tot bepaalde nüvifone-modellen, of uw draadloze provider). Tot deze speciale samenwerking worden ook sites met co-branding gerekend (''pagina's met co-branding''). Alle informatie, met inbegrip van PII, die u in verband met een van deze toepassingen of producten en/of op een van deze pagina's met co-branding verschaft, wordt uitgewisseld met de desbetreffende externe partners. Als u een toepassing selecteert of informatie verschaft op deze pagina's met co-branding, als u een nüvifone met co-branding gebruikt of u aanmeldt voor een toepassing, stemt u er ook in toe dat wij PII over u doorgeven aan de desbetreffende derde partijen. Aangezien derde partijen de PII over u in het algemeen gebruiken in overeenkomst met hun eigen privacyregels, dient u op de websites van deze derde partijen de informatie over hun privacyregels te raadplegen. DEZE PRIVACYVERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE WERKWIJZEN VAN DERDE PARTIJEN MET BETREKKING TOT PRIVACY OF INFORMATIE. Als u niet wilt dat PII over u wordt uitgewisseld met dergelijke derde partijen, dient u geen PII te verstrekken in verband met de toepassingen of producten die door derde partijen worden verschaft en/of op pagina's met co-branding van derde partijen.

(i) Locatiegegevens: wanneer u zich aanmeldt voor bepaalde toepassingen, wordt uw fysieke locatie bepaald aan de hand van gegevens van mobiele-telefonietorens en satellieten. Deze locatie wordt gedeeld met onze strategische partners. Garmin deelt informatie met betrekking tot uw locatie, snelheid en richting met de derde partij die de verkeersinformatie verschaft. Dit komt de prestaties van de toepassing ten goede, stelt ons in staat nauwkeurige verkeersinformatie te verschaffen en nauwkeurigere aankomsttijden te berekenen. Deze informatie wordt verschaft op totaalbasis.

(ii) Ciao!: Wanneer u onze zoekfunctie voor vrienden, Ciao!, inschakelt, zullen de externe netwerkproviders real-time gegevens over uw geografische locatie verzamelen. U bepaalt wie uw locatie wanneer mag zien via de instellingen binnen de Ciao!-toepassing en in de toepassingen van de externe netwerkproviders.

(iii) Marketingpartners: In sommige van onze toepassingen en producten worden advertenties weergegeven. Wij delen locatiegegevens en gegevens over welke advertenties u hebt bekeken met onze marketingpartners zodat die u kunnen voorzien van relevantere content en de effectiviteit van advertentiecampagnes kunnen bestuderen. Deze gegevens worden gedeeld met behulp van een unieke id die geen registratiegegevens van u bevat. Advertenties en aanbiedingen kunnen voor u worden aangepast zonder de gegevens vrij te geven die u hebt verstrekt bij het registreren van uw product of toepassing.

We kunnen uw naam, e-mailadres en postcode ten behoeve van marketingdoeleinden delen met dergelijke externe strategische partners; wij bieden u echter de gelegenheid om hieraan niet mee te doen (opt-out), of wij vragen u hiervoor om uitdrukkelijke toestemming indien de wet dit vereist. Omdat degelijke externe partijen PII over u zullen gebruiken volgens hun eigen privacyrichtlijnen, verdient het aanbeveling om uzelf te informeren over hun privacybeleid op hun websites. HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE PRIVACYVERKLARING NIET VAN TOEPASSING IS OP DE PRIVACY- OF INFORMATIEBELEID VAN DERDEN.

C. Serviceproviders: Wij kunnen gebruikmaken van externe serviceproviders die ons bij onze bedrijfsvoering en myGarmin.com helpen of activiteiten namens ons beheren. Wij kunnen voor deze beperkte doeleinden PII over u delen met dergelijke externe partijen. Deze serviceproviders krijgen toegang tot PII die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren, maar mogen de PII uitsluitend gebruiken voor het leveren van services aan ons. Wij vereisen dat onze serviceproviders die toegang hebben tot PII die zij van de EAA ontvangen ofwel de Safe Harbor Principles onderschrijven of zijn onderworpen aan de Europese privacyrichtlijn (95/46/EG) of een andere "equacy finding" (bekwaamheidsbevinding), danwel dat zij hierover een schriftelijke overeenkomst met ons afsluiten.

D. Rechtshandhaving; afstand: Wij behouden het recht voor om PII over u aan anderen vrij te geven indien wij van mening zijn dat dit juist is: (a) onder toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wetten of regelgeving buiten het land waar u gevestigd bent; (b) om rechtshandhaving mogelijk te maken (c) om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en rechtshandhavers, met inbegrip van openbare instanties en rechtshandhavers buiten het land waar uw gevestigd bent; (d) om onze bepalingen en voorwaarden toe te passen; (e) om onze activiteiten of die van onze dochterbedrijven of aangesloten bedrijven te beschermen; (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Garmin, haar dochterbedrijven of aangesloten bedrijven, uzelf of anderen te beschermen; en (g) om gebruik te maken van beschikbare middelen om de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

Verder behouden wij het recht voor om een deel of alle gegevens die wij van gebruikers verzamelen over te dragen aan een dochterbedrijf, aangesloten bedrijf, of externe partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een faillissement of soortgelijke procedure).

4. KOPPELINGEN, TOEPASSINGEN VAN DERDEN EN PRIVACYBELEID VAN DERDEN

myGarmin.com en onze toepassingen en producten kunnen koppelingen bevatten naar andere sites die niet worden beheerd door Garmin, of uw product kan toepassingen bevatten die u kunt downloaden bij een externe partij. Deze gekoppelde sites, services en toepassingen (met inbegrip van, zonder enige beperking, de websites van strategische partners) worden niet beheerd door Garmin en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van zulke gekoppelde sites, services en toepassingen, nog voor koppelingen binnen dergelijke gekoppelde sites, services en toepassingen. Wij bieden dergelijke koppelingen of toepassingen alleen aan voor uw gemak; de opname van een koppeling in myGarmin.com of een toepassing houdt geen goedkeuring van de gekoppelde sites, services en/of toepassing in door Garmin of dochterbedrijven en aangesloten bedrijven van Garmin. Als u PII verstrekt via dergelijke externe sites, services of toepassingen, vindt uw transactie plaats binnen de externe site, service en/of toepassing (niet binnen myGarmin.com of Garmin) en wordt de door u verstrekte PII verzameld onder het privacybeleid van die externe partij en is hierop het privacybeleid van die externe partij van toepassing. GARMIN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET PRIVACYBELEID OF DE CONTENT VAN DERGELIJKE WEBSITES EN TOEPASSINGEN VAN DERDEN. Garmin adviseert u om het privacybeleid van derden door te nemen.

5. ANDERE BEKENDMAKINGEN

Bepaalde functies (bijvoorbeeld de camera- en e-mailfuncties op uw nüvifone) geven u de mogelijkheid om locatiegegevens toe te voegen en die gegevens te delen met derden. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functies en bij het delen van locatiegegevens met derden. Als u deze functies gebruikt, zal Garmin deze locatiegegevens niet verzamelen of gebruiken, maar de provider van uw externe toepassing zal dit mogelijk wel doen. U wordt geadviseerd het privacybeleid van uw toepassingsprovider door te nemen voordat u deze functies gebruikt.

6. BEVEILIGING

Garmin neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde PII te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde vrijgave of wijziging. Helaas is geen enkele gegevenstransmissie via internet of gegevensopslagsysteem gegarandeerd 100% veilig. Ofschoon wij trachten PII over u te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die u ons stuurt via of in verband met myGarmin.com of toepassingen, of die door ons is opgeslagen, niet garanderen. Als u van mening bent dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de beveiliging van een account die u bij ons hebt, is gecompromitteerd), dan dient u ons onmiddellijk van het probleem op de hoogte te stellen volgens Sectie 12 (Contact opnemen met Garmin) hieronder (houd er rekening mee dat het bij een melding per post langer duurt voordat wij maatregelen kunnen nemen).

7. JURISDICTIE

myGarmin.com is wordt door Garmin verzorgd en beheerd vanuit de Verenigde Staten; in die hoedanigheid is Garmin niet onderworpen is aan de wetten en jurisdictie van andere staten, landen of gebieden dan de Verenigde Staten. Gebruikers die myGarmin.com gebruiken doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving alle lokale wetten, regels en regelgeving. Wij kunnen de beschikbaarheid van myGarmin.com, op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken, geheel of gedeeltelijk, beperken voor individuele personen, geografische gebieden of rechtsgebieden.

8. OPT-OUT/KEUZE

A. Opt-out. Als u geen marketing-gerelateerde e-mails van ons wilt ontvangen, of als u niet wilt dat wij PII over u delen met derden ten behoeve marketingdoeleinden van zulke externe partijen, kunt u hiervoor kiezen via een "Opt-out" door een e-mail te sturen aan webmaster@garmin.com. Geef duidelijk aan aan welke opties u niet wenst deel te nemen:

(i) Marketing-gerelateerde e-mail ontvangen van Garmin; en/of

(ii) Garmin toestaan om PII over u te delen met derden ten behoeve van hun marketingdoeleinden.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen zodra dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is. Houd er rekening mee dat als u van de hierboven beschreven opt-out gebruikmaakt, wij PII over u niet kunnen verwijderen uit de databases van derden met wie wij PII over u reeds hebben gedeeld (d.w.z. derden aan wie wij al PII over u hebben verstrekt op de datum waarop wij uw verzoek tot opt-out implementeren.) Als u geen marketing-gerelateerde e-mails van dergelijke externe partijen meer wenst te ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met deze externe partijen, of maak gebruikt van de opt-outfuncties zoals beschreven in hun privacybeleid of marketing-gerelateerde e-mails.

Speciale kennisgeving voor inwoners van de staat Californië - uw privacyrechten. Individuele klanten die in Californië gevestigd zijn en persoonlijke gegevens aan Garmin hebben verstrekt, kunnen informatie opvragen over Garmin’s vrijgave van bepaalde categorieën persoonlijke informatie aan derden ten behoeve van de direct-marketingdoeleinden van deze externe partijen. Zulke verzoeken dienen aan ons te worden gericht op het adres dat is vermeld in Sectie 12 hieronder. Een dergelijk verzoek kan maximaal één keer per kalenderjaar worden gedaan.

9. GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN DOOR KINDEREN

Onze producten en toepassingen zijn niet bedoeld voor personen jonger dan achttien (18) jaar, en wij vragen dergelijke personen om geen gegevens te verstrekken via myGarmin.com of via onze producten en toepassingen.

10. AANPASSINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen als wij nieuwe producten en toepassingen toevoegen, onze huidige aanbiedingen verbeteren of technologieën veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding “LAATST BIJGEWERKT” boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste Privacyverklaring door ons op myGarmin.com wordt geplaatst. Als wij belangrijke of wezenlijke wijzingen aanbrengen in de manier waarop wij met Persoonlijk Identificeerbare Informatie omgaan, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke en opvallende kennisgeving van deze wijzigingen te plaatsen op myGarmin.com. Voor zover de wijzigingen betrekking hebben op gegevens waarvoor volgens toepasselijke wetgeving uw "opt-in" toestemming is vereist, zullen wij u om uw toestemming vragen.

11. CONTROLEREN, CORRIGEREN EN BIJWERKEN VAN GEGEVENS; GEGEVENSINTEGRITEIT

Garmin neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle PII relevant en betrouwbaar is voor het gebruik waarvoor deze is bedoeld. Wij trachten er ook voor te zorgen dat de gegevens accuraat, volledig en actueel zijn. U kunt toegang tot uw persoonlijke gegevens vragen en verzoeken om onjuiste of onnauwkeurige PII over u die door ons wordt bewaard, te rectificeren of te verwijderen. U hebt diverse mogelijkheden om PII over uzelf te bekijken, te corrigeren, bij te werken of anderszins te wijzigen:

U kunt een e-mail sturen aan:

U kunt post sturen aan:

Garmin International Inc.
Webmaster
1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062
VS

Houd er rekening mee dat wij, voor uw eigen bescherming, uw identiteit mogelijk dienen te controleren voordat wij enige wijzigingen aanbrengen in PII over u. U moet duidelijk aangeven welke gegevens u gewijzigd wilt hebben, of u moet duidelijk aangeven dat u PII over uzelf wilt laten verwijderen uit onze actieve database. Houd er rekening mee dat wijzigingen mogelijk niet onmiddellijk worden doorgevoerd. Houd er verder ook rekening mee dat wij bepaalde gegevens wellicht moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, en dat er mogelijk ook nog restgegevens zullen achterblijven in onze databases en andere bestanden. Ten slotte zijn wij niet verantwoordelijk voor het verwijderen of bijwerken van gegevens in de databases van externe partijen met wie wij reeds PII over u hebben gedeeld.

12. CONTACT OPNEMEN MET GARMIN

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

Garmin International Inc.
1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062
V.S.

Tel.: 913-397-8200
Fax: 913-397-8282
E-mail: webmaster@garmin.com