PÄIVITETTY VIIMEKSI: 30.4.2009

Garminin® tuotteet ja sovellukset
Yksityisyystiedote

Garmin kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä ja haluaa siksi kertoa lisää siitä, miten keräämme, käytämme ja luovutamme tuotteitamme tai sovelluksiamme käyttävien henkilöiden tunnistettavia tietoja.

Tässä yksityisyystiedotteessa (Yksityisyystiedote) kuvataan käytäntöjämme suhteessa tietoihin, joita keräämme tuotteidemme ja sovelluksiemme avulla, myGarmin.com-käyttäjätilien kautta (myGarmin.com) tai kun käyttäjä hyödyntää tukipalvelujamme. Sen mukaan, kun käsittelemme tietoja, joita varten soveltuvat lait edellyttävät käyttäjän nimenomaista lupaa, pyydämme käyttäjältä nimenomaisen luvan tietojen käsittelemiseen. Käyttäjä voi perua nimenomaisen luvan milloin tahansa. Seuraavassa määritetyt yksityisyyskäytännöt eivät koske muita Garminin sivustoja eivätkä tiettyjä Garminiin liittyvien muiden sivustojen toimintoja. Tutustu kaikkien käyttämiesi Garmin-sivustojen yksityisyystiedotteisiin. Lisätietoja yleisistä verkkokäytännöistämme on osoitteessa http://www8.garmin.com/privacy/.

Olemme sitoutuneet käsittelemään ETA-alueelta ja Sveitsistä vastaanottamiamme tietoja Safe Harbor -periaatteiden mukaisesti. Sitoutumisemme merkiksi Garmin International, Inc., jonka pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa Kansasin osavaltiossa, on sertifioinut EU:n/Yhdysvaltain Safe Harbor -periaatteet. Safe Harbor -sertifikaattimme on osoitteessa http://web.ita.doc.gov/safeharbor/SHList.nsf/f6cff20f4d3b8a3185256966006f7cde/6a6aad8419dfee44852571e1007a9275?OpenDocument&Highlight=2,garmin. Lisätietoja Safe Harbor -ohjelmasta on Yhdysvaltain kauppaministeriön sivustossa osoitteessa http://www.export.gov/safeharbor.

1. MINKÄ TYYPPISIÄ TIETOJA GARMIN KERÄÄ

Keräämme kahden tyyppisiä perustietoja: henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja.

A. Henkilötiedot: Keräämme henkilötietoja, joita käytetään myGarmin.com-tilisi yhteydessä tai kun otat yhteyden asiakaspalvelukeskukseemme. Tietoja ovat käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai tilitiedot. Saatamme yhdistää tililtäsi lähettämiäsi tietoja ja tuotteistamme tai sovelluksistamme keräämiämme tai kolmansilta osapuolilta saamiamme tietoja sovellusten ja palvelujen tarjoamiseksi ja niiden laadun parantamiseksi. Saatamme kerätä henkilötietoja myös kun käyttäjä käyttää tuotteitamme tai sovelluksiamme tai ottavat käyttöön tiettyjä tuotteidemme ominaisuuksia, kuten nüvifone™ tai henkilökohtainen navigaattori. Nämä henkilötiedot saattavat sisältää langattomista laitteista tai matkapuhelinverkon tukiasemista kerättyjä sijaintitietoja. Saatat lähettää henkilötietoja myös vapaaehtoisesti, kun lähetät palautetta kohdepisteistä tai arvosteluja tai kommentteja Garminin lisensoidusta sisällöstä.

B. Muut kuin henkilötiedot: Garmin kerää myös muita kuin henkilötietoja henkilökohtaisista navigaattoreista ja nüvifone-laitteista. Jos laitetta ei ole rekisteröity osoitteessa myGarmin.com, kerättyjä tietoja ei liitetä mihinkään yksittäiseen käyttäjään, ja siten tiedot ovat muita kuin henkilötietoja. Garmin saattaa kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miten usein laite käynnistetään ja tiettyjä laitteen tai palvelun sovelluksia ja ominaisuuksia käytetään. Lisäksi Garmin saattaa kerätä tietoja katsotuista mainoksista, niiden napsautustiheydestä ja siitä, miten usein käyttäjä on tehnyt tiettyjä toimia, kuten tallentanut etusetelin tai soittanut tai muodostanut reitin mainosta vastaavaan paikkaan.

Kun käyttäjä käyttää Garminin tuotteita ja sovelluksia tai myGarmin.com-tiliään, lokitiedot tallennetaan automaattisesti. Nämä palvelinlokit saattavat sisältää tietoja, kuten IP-osoite, selaimen tyyppi, selaimen kieli, pyynnön päiväys ja kellonaika, sivuston käyttämisen kellonajat ja katsotut web-sivut. Tiettyjen lakien mukaan nämä lokitiedot tulkitaan henkilötiedoiksi.

2. MITEN GARMIN KÄYTTÄÄ TIETOJA

A. Henkilötiedot: voimme käyttää käyttäjän henkilötietoja seuraavilla tavoilla. Jos aiomme käyttää käyttäjän henkilötietoja näistä käyttötarkoituksista poikkeavaan tarkoitukseen, tai luovuttaa käyttäjän henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, jota ei ole aiemmin määritetty tässä yksityisyystiedotteessa, ilmoitamme käyttäjälle ja tarjoamme hänelle mahdollisuuden kieltää tällainen käyttö ja/tai tietojen luovuttaminen.

(i) Yleistä. Me ja palveluntarjoajamme käytämme henkilötietoja, jotta voimme tarjota käyttäjälle liikennetietoja, jotta käyttäjä voi käyttää Ciao!™-kaverihakusovellusta ja jotta käyttäjä voi päivittää laitteen ohjelmiston tai jotta voimme vastata asiakaspalvelupyyntöön. Lisäksi saatamme käyttää käyttäjän henkilötietoja sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin, kuten asiakastyytyväisyyden mittaamiseen sekä tuotteidemme ja palvelujemme parantamiseen.

(ii) Sijaintitiedot. Käyttäjän fyysinen sijainti selvitetään satelliitti- ja tukiasemasignaalien avulla, jotta voimme tarjota käyttäjälle tiettyjä paikkakohtaisia palveluja, kuten sää-, elokuva-, liikenne-, polttoaine- ja tapahtumatietoja, sekä kehittääksemme tuotteitamme ja sovelluksiamme. Garminin navigointisovellukset ja -tuotteet keräävät ja lataavat tietoja esimerkiksi käyttäjän sijainnista, nopeudesta ja suunnasta Garminin ja sen strategisten kumppanien ja markkinointikumppanien tuotteiden ja sovellusten parantamiseksi, liikennepalvelujen tarjoamiseksi käyttäjille, arvioitujen saapumisaikojen tarkentamiseksi sekä karttatoimintojen parantamiseksi. Jos käyttäjä kirjautuu Ciao!-kaverihakupalvelumme käyttäjäksi, hänen sijaintitietonsa ilmoitetaan toisille käyttäjille, jotka kyseinen käyttäjä on nimenomaisesti valinnut tietojen vastaanottajiksi.

(iii) Palaute kohdepisteistä. Rohkaisemme käyttäjiä antamaan palautetta kohdepisteistä - kuten ravintolat, golfkentät, lentokentät, ostoskeskukset ja huoltoasemat - joita on ladattu valmiiksi tuotteisiimme, jotta voimme tarjota käyttäjille tulevaisuudessa entistä tarkempia tietoja kohdepisteistä. Palautteen antaminen kohdepisteistä on täysin vapaaehtoista.

(iv) Mainostapahtumalokit. Kun sovellus sisältää mainoksia (esimerkiksi liikennetiedot ja Ciao!-kaverihakusovelluksemme), keräämme tietoja esimerkiksi katsotuista mainoksista, niiden napsautustiheydestä ja siitä, miten usein käyttäjä on tehnyt tiettyjä toimia, kuten tallentanut etusetelin tai soittanut tai muodostanut reitin mainosta vastaavaan paikkaan, jotta tiettyjen kolmansien osapuolten sovellustarjoajien mainontakumppanit voivat tarjota käyttäjille heitä kiinnostavaa sisältöä ja mainoksia.

(v) Jälkilokit. Kun käyttäjä liittää laitteen tietokoneen USB-porttiin, hän lataa laitteestaan Garminille tiettyjä historiatietoja, kuten laitteeseen tallennetut sijaintitiedot ja mainostapahtumalokit, joiden avulla me ja kolmansien osapuolten sovellus- ja sisällöntarjoajat voimme parantaa tuotteitamme ja sovelluksiamme.

(vi) Viestintä. Käyttäjän henkilötietojen avulla voimme lähettää käyttäjälle tietoja Garminin ohjelmista, kutsua käyttäjiä osallistumaan erityisohjelmiin, ottaa yhteyttä käyttäjään, jos emme ole kuulleet hänestä vähään aikaan, ja silloin tällöin lähettää käyttäjälle sähköisesti mainos- tai markkinointimateriaalia Garminin ja tiettyjen kumppanien tuotteista ja sovelluksista. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta tiettyjä tulevia markkinointitietoja tai mainosviestejä (katso osaa 8 (Kieltäytyminen/Valinnaisuus) jäljempänä). Käyttäjän mahdollisesta kieltäytymisestä huolimatta Garminin on silti ajoittain lähetettävä sähköpostia hallinnollisista tai tapahtumiin liittyvistä syistä (kuten lähettääkseen tärkeitä tietoja myGarmin.com-sivustosta, tuotteesta tai palvelusta taikka käyttöehtojen tai käytäntöjen muutoksista). Koska nämä tiedot voivat olla tärkeitä myGarmin.com-sivuston, tuotteidemme tai sovellustemme käyttämisen kannalta, käyttäjä ei voi kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä.

(vii) Asiakastuki. Kun käyttäjä on yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti, saatamme kerätä tilanteeseen liittyviä henkilötietoja, kuten käyttäjän nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja toivomus yhteydenottotavasta, tietoja käyttäjän omistamista Garmin-tuotteista, kuten niiden sarjanumerot ja ostopäivät, sekä tietoja tuki- tai palveluongelmasta.

(viii) Sovellettavan lain noudattaminen. Meidän on ehkä kerättävä ja säilytettävä käyttäjän henkilötietoja sovellettavien lakien noudattamiseksi ja voidaksemme vastata julkishallinnon pyyntöihin myös käyttäjän asuinmaan ulkopuolelta.

B. Muut kuin henkilötiedot: koska käyttäjää ei voi tunnistaa muista kuin henkilötiedoista, voimme käyttää näitä tietoja mihin tahansa tarkoituksiin. Garmin kerää muita kuin henkilötietoja laitteista, joita ei ole rekisteröity osoitteessa myGarmin.com ja jotka siten eivät liity mihinkään henkilötietoihin. Näiden tietojen avulla voimme tunnistaa laaja-alaisia demografisia trendejä ja kehittää muutoin tuotteitamme tai sovelluksiamme. Pidätämme oikeuden jakaa muita kuin henkilötietoja, joista käyttäjää ei voi tunnistaa, kolmansien osapuolten kanssa mihin tahansa tarkoitukseen.

Joissakin tapauksissa saatamme yhdistää muita kuin henkilötietoja ja henkilötietoja (kuten käyttäjän nimen ja postinumeron). Jos yhdistämme muita kuin henkilötietoja henkilötietoihin, käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina niin kauan, kuin tiedot ovat yhdistettyinä.

C. Palvelinlokitiedot: Me ja palveluntarjoajamme käytämme palvelinlokitietoja, kuten IP-osoitteita, esimerkiksi sivustojen käyttötason laskemiseen, myGarmin.com-palvelinten vianmääritykseen, myGarmin.com-sivuston hallintaan ja muihin osassa II(A) määritettyihin tarkoituksiin, ja voimme luovuttaa IP-osoitteita osassa III määritetyillä tavoilla. IP-osoitteiden kerääminen on perustoimintaa internetissä, ja monissa sivustoissa se tapahtuu automaattisesti. Huomioi, että käsittelemme IP-osoitteita, palvelinlokitiedostoja ja niihin liittyviä tietoja muina kuin henkilötietoine, ellei sovellettava laki toisin velvoita.

3. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Garmin voi jakaa jäljempänä kuvatulla tavalla henkilötietoja, mukaan lukien käyttäjän myGarmin.com-sivustossa jakamat tiedot tai tuotteidemme tai palvelujemme kautta kerätyt tiedot, sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka voivat sijaita missä tahansa maailmassa.

A. Liittyvät toimijat: Voimme jakaa tietoja, kuten henkilötietoja, joita käyttäjä on antanut myGarmin.com-sivustossa tai tuotteidemme tai palvelujemme kautta, kansainvälisten tytäryhtiöidemme kanssa tässä yksityisyystiedotteessa määritettyihin tarkoituksiin. Tytäryhtiömme ovat nähtävissä viimeisimmässä vuosiraportissamme lomakkeessa 10-K, joka on nähtävissä osoitteessa http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-idea?company=&match=&CIK=grmn&filenum=&State=&Country=&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany. Tytäryhtiöidemme on suojattava käyttäjien henkilötiedot tämän yksityisyystiedotteen mukaisesti. Garmin International, Inc vastaa yhteiskäytössä olevien henkilötietojen hallinnasta.

B. Strategiset kumppanit ja sivustot, joissa on oma ja kumppanin tavaramerkki: Ajoittain käytämme myGarmin.com-sivustossa tai erityistuotteissa tai -sovelluksissa lisätoimintoja, joiden toimittaja ei ole Garminin omistaja eikä liity Garminiin (esimerkiksi ASUSTek Computer, Inc., jonka kanssa teemme yhteistyötä liittyen tiettyihin nüvifone-malleihin, tai langattoman yhteyden operaattori). Näihin erityiskumppanuuksiin saattaa liittyä sivustoja, joissa on sekä oma että kumppanin tavaramerkki (molempien tavaramerkin sisältävät sivut). Kaikki tiedot, kuten henkilötiedot, jotka käyttäjä on ilmoittanut näiden sovellusten tai tuotteiden yhteydessä ja/tai jollakin näistä molempien tavaramerkin sisältävistä sivuista, ilmoitetaan näille kolmansien osapuolten kumppaneille. Valitsemalla sovelluksen tai ilmoittamalla tietonsa jollakin näistä molempien tavaramerkin sisältävistä sivuista, käyttämällä nüvifonea, jossa on molempien tavaramerkki, tai kirjautumalla sovellukseen käyttäjä lisäksi antaa meille oikeuden ilmoittaa käyttäjän henkilötietoja kyseisille kolmansille osapuolille. Koska kolmannet osapuolet kuitenkin tavallisesti käyttävät käyttäjän henkilötietoja omien yksityisyyskäytäntöjensä mukaisesti, käyttäjien on tarkistettava osapuolten yksityisyyskäytännöt kunkin osapuolen sivustosta. TÄSSÄ YKSITYISYYSTIEDOTTEESSA EI KÄSITELLÄ MINKÄÄN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN YKSITYISYYS- TAI TIEDONKÄSITTELYKÄYTÄNTÖJÄ. Jos käyttäjä ei halua, että hänen henkilötietojaan ilmoitetaan kolmansille osapuolille, hänen on jätettävä henkilötietonsa ilmoittamatta kolmansien osapuolten sovellusten tai tuotteiden ja/tai molempien tavaramerkin sisältävien sivujen yhteydessä.

(i) Sijaintitiedot: Kun käyttäjä kirjautuu tiettyjen sovellusten käyttäjäksi, hänen fyysinen sijaintinsa kerätään matkapuhelinverkon tukiasemista ja satelliiteista ja ilmoitetaan strategisille kumppaneillemme. Garmin ilmoittaa käyttäjän sijaintiin, nopeuteen ja suuntaan liittyvät tiedot kolmannelle osapuolelle, joka toimittaa liikennetiedot, sovelluksen parantamiseksi sekä liikennetietojen ja arvioitujen saapumisaikojen tarkentamiseksi. Tiedot ilmoitetaan koontimuodossa.

(ii) Ciao!: Kun käyttäjä ottaa käyttöön Ciao!-kaverihakupalvelumme, kolmannen osapuolen verkkopalveluntarjoaja kerää reaaliaikaisesti tietoja käyttäjän maantieteellisestä sijainnista. Käyttäjä määrittää, milloin ja kenelle hänen sijaintinsa ilmoitetaan, Ciao!-sovelluksen asetuksilla ja kolmannen osapuolen verkkopalveluntarjoajan sovelluksen asetuksilla.

(iii) Markkinointikumppanit: Joissakin sovelluksissamme ja tuotteissamme näkyy mainoksia. Jaamme sijaintitietoja sekä tietoja käyttäjän katsomista markkinointikumppaniemme mainoksista, jotta kumppanit voivat toimittaa käyttäjälle relevantteja tietoja ja tutkia mainoskampanjoiden tehokkuutta. Tiedot jaetaan käyttämällä yksilöivää tunnista, joka ei sisällä käyttäjän rekisteröitymistietoja. Mainoksia ja tarjouksia voi mukauttaa käyttäjää varten luovuttamatta tietoja, joita käyttäjä ilmoitti rekisteröidessään tuotteen tai sovelluksen.

Saatamme ilmoittaa käyttäjän nimen, sähköpostiosoitteen ja postinumeron näille kolmannen osapuolen strategisille kumppaneille markkinointitarkoitusta varten. Käyttäjä voi kuitenkin kieltää tietojen luovuttamisen, tai jos laki sitä vaatii, pyydämme käyttäjän nimenomaisen luvan. Koska nämä kolmannet osapuolet käyttävät käyttäjän henkilötietoja omien yksityisyyskäytäntöjensä mukaisesti, käyttäjien on tarkistettava osapuolten yksityisyyskäytännöt kunkin osapuolen sivustosta. TÄSSÄ YKSITYISYYSTIEDOTTEESSA EI KÄSITELLÄ MINKÄÄN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN YKSITYISYYS- TAI TIEDONKÄSITTELYKÄYTÄNTÖJÄ.

C. Palveluntarjoajat: Kolmansien osapuolten palveluntarjoajat saattavat osallistua liiketoimintaamme ja myGarmin.com-sivuston toimintaan tai toimintojen hallintaan puolestamme. Saatamme ilmoittaa käyttäjän henkilötietoja näille kolmansille osapuolille näihin rajoitettuihin tarkoituksiin. Näillä palveluntarjoajilla on oikeus käyttää henkilötietoja, joita ne tarvitsevat toimintaansa, mutta niillä ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja muuhun kuin palvelujensa tarjoamiseen meille. Edellytämme, että ETA-alueelta vastaanotettuja henkilötietoja käyttävät palveluntarjoajat noudattavat Safe Harbor -periaatteita tai toimivat EU:n yksityisyysdirektiivin tai muun soveltuvan säädöksen mukaan, tai tekevät asianmukaisen kirjallisen sopimuksen kanssamme.

D. Viranomaiset, siirrettävyys: Pidätämme oikeuden ilmoittaa käyttäjän henkilötietoja muille sen mukaan, miten katsomme sen tarpeelliseksi: (a) sovellettavan lain tai säädöksen mukaan, mukaan lukien käyttäjän asuinmaan ulkopuoliset lait tai säädökset, (b) lakien noudattamiseksi, (c) vastaamiseksi julkishallinnon ja viranomaisten pyyntöihin, mukaan lukien muiden kuin käyttäjän asuinmaan julkishallinto ja viranomaiset, (d) käyttöehtojemme toteuttamiseksi, (e) suojataksemme omaa tai tytäryhtiöidemme toimintaa, (f) suojataksemme Garminin, sen tytäryhtiöiden, käyttäjän tai muiden oikeuksia, yksityisyyttä, turvallisuutta tai omaisuutta, ja (g) voidaksemme hankkia saatavilla olevia hyvityksiä tai rajoittaa meille koituvia vahinkoja.

Lisäksi pidätämme oikeuden siirtää kaikkia käyttäjiltä keräämiämme tietoja tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle Garminin liiketoiminnan tai sen osien, omaisuuden tai osakkeiden uudelleenorganisoinnissa, fuusiossa, myynnissä, yhteisyrityksessä, siirrossa tai muussa luovutuksessa (mukaan lukien muun muassa konkurssi tai vastaava tilanne).

4. LINKIT, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSET JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN YKSITYISYYSKÄYTÄNNÖT

myGarmin.com sekä sovelluksemme ja tuotteemme saattavat sisältää linkkejä muihin sivustoihin, jotka eivät ole Garminin hallinnassa, tai tuote saattaa sisältää sovelluksia, joita käyttäjä voi ladata kolmansilta osapuolilta. Nämä linkitetyt sivustot, palvelut ja sovellukset (mukaan lukien muun muassa strategisten kumppanien sivustot) eivät ole Garminin hallinnassa. Emme ole vastuussa tällaisten linkitettyjen sivustojen, palvelujen ja sovellusten yksityisyyskäytännöistä tai sisällöstä tai linkitettyjen sivustojen, palvelujen ja sovellusten sisältämistä linkeistä. Toimitamme tällaiset linkit tai sovellukset ainoastaan mukavuuden edistämiseksi, ja linkin sisällyttäminen myGarmin.com-sivustoon tai sovellukseen ei merkitse sitä, että Garmin, sen kumppanit tai tytäryhtiöt hyväksyisivät linkitetyt sivustot, palvelut ja/tai sovellukset. Jos käyttäjä ilmoittaa henkilötietoja tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen, palvelujen tai sovellusten kautta, tapahtuma sijaitsee kolmannen osapuolen sivustossa, palvelussa ja/tai sovelluksessa (ei myGarmin.com tai Garmin), ja käyttäjän ilmoittamat henkilötiedot kerää ja niitä hallitsee kyseisen kolmannen osapuolen yksityisyyskäytäntö. GARMIN EI OLE VASTUUSSA TÄLLAISTEN MUIDEN SIVUSTOJEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUSTEN YKSITYISYYSKÄYTÄNNÖISTÄ TAI SISÄLLÖSTÄ. Garmin suosittelee, että käyttäjä tutustuu kolmansien osapuolten yksityisyyskäytäntöihin.

5. MUU LUOVUTUS

Tietyillä toiminnoilla (kuten nüvifone-laitteen kamera- ja sähköpostitoiminnot) käyttäjä voi merkitä sijaintitietoja ja jakaa niitä kolmansien osapuolten kanssa. Käyttäjän on oltava varovainen käyttäessään näitä ominaisuuksia ja jakaessaan sijaintitietoja kolmansien osapuolten kanssa. Jos käyttäjä käyttää näitä toimintoja, Garmin ei kerää sijaintitietoja eikä voi käyttää niitä, mutta kolmannen osapuolen sovelluksentarjoaja saattaa. Käyttäjän on tutustuttava sovelluksentarjoajan yksityisyyskäytäntöihin ennen näiden toimintojen käyttämistä.

6. SUOJAUS

Garmin suojaa hallussaan olevia henkilötietoja kohtuullisessa määrin katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä ja luvattomalta luovuttamiselta. Valitettavasti mikään internetin kautta tehty tiedonsiirto ei voi olla 100-prosenttisen turvallista. Siksi emme voi taata, että kaikki käyttäjän myGarmin.com-sivustossa tai sovelluksissa ilmoittamat tai meidän tallentamamme henkilötiedot olisivat turvassa, vaikka pyrimmekin suojaamaan niitä. Jos käyttäjällä on syytä epäillä, että hänen yhteytensä meihin ei enää ole suojattu (jos hänen mielestään hänen tilinsä turvallisuus on heikentynyt), käyttäjän on heti ilmoitettava ongelmasta meille ottamalla yhteys jäljempänä olevan osan 12 (Yhteydenotto Garminiin) mukaisesti (ongelman selvittämiseen kuluu enemmän aikaa, jos saamme ilmoituksen postitse).

7. LAINKÄYTTÖALUEESEEN LIITTYVÄT ONGELMAT

Garmin hallinnoi ja ylläpitää myGarmin.com-sivustoa Yhdysvalloista Yhdysvaltain lainsäädännön ja toimivallan mukaisesti, vaikka sivustoa käytettäisiin muussa osavaltiossa, maassa tai muulla alueella. Käyttäjät käyttävät myGarmin.com-sivustoa oma-aloitteisesti ja vastaavat siitä, että noudattavat kaikkia paikallisia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä. Saatamme rajoittaa myGarmin.com-sivuston saatavuutta kokonaan tai osittain henkilöstä, maantieteellisestä alueesta tai lainkäyttöalueesta riippumatta milloin tahansa harkintamme mukaan.

8. KIELTÄYTYMINEN/VALINNAISUUS

A. Kieltäytyminen. Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa meiltä markkinointiin liittyvää sähköpostia tai ei halua, että jaamme hänen henkilötietojaan kolmansien osapuolten kanssa kyseisten kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksia varten, käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta kyseistä markkinointisähköpostia tai kieltää tietojen jakamisen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen webmaster@garmin.com. Hänen on ilmaistava selkeästi, mistä seuraavista hän kieltäytyy:

(i) Markkinointiin liittyvän sähköpostin vastaanottaminen Garminilta ja/tai

(ii) Luvan antaminen Garminille henkilötietojen jakamiseen kolmansille osapuolille niiden markkinointitarkoituksiin.

Pyrimme toteuttamaan käyttäjän pyynnön mahdollisimman pian. Jos käyttäjä kieltää edellä mainitut, emme voi poistaa hänen henkilötietojaan niiden kolmansien osapuolten tietokannoista, joiden kanssa olemme jo jakaneet hänen henkilötietojaan (kolmannet osapuolet, joille olemme jo luovuttaneet käyttäjän henkilötietoja ennen sitä päivää, jolloin toteutamme käyttäjän kieltäytymispyynnön). Jos käyttäjä ei halua enää saada markkinointisähköpostia näiltä kolmansilta osapuolilta, hänen on otettava yhteys niihin suoraan tai käytettävä kieltäytymismekanismeja, jotka on määritetty niiden yksityisyyskäytännöissä tai markkinointisähköpostissa.

Erityinen ilmoitus Kaliforniassa asuville käyttäjille – tietoturvaoikeudet. Kaliforniassa asuvat henkilöasiakkaat, jotka ovat ilmoittaneet henkilötietoja Garminille, voivat pyytää tietoja siitä, miten Garmin on ilmoittanut tiettyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille niiden markkinointitarkoituksiin. Nämä pyynnöt on lähetettävä meille jäljempänä olevassa osassa 12 ilmoitettuun osoitteeseen. Tämän pyynnön voi tehdä enintään kerran kunkin kalenterivuoden aikana.

9. TUOTTEIDEMME JA SOVELLUSTEMME KÄYTTÄMINEN JA LAPSET

Tuotteitamme ja sovelluksiamme ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille, ja pyydämmekin, että sitä nuoremmat henkilöt eivät lähettäisi tietoja myGarmin.com-sivuston tai tuotteidemme tai sovellustemme kautta.

10. TÄMÄN YKSITYISYYSTIEDOTTEEN PÄIVITYKSET

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä yksityisyystiedotetta ajoittain uusien tuotteiden ja sovellusten lisäämisen, nykyisen valikoimamme kehittämisen ja tekniikoiden muuttumisen vuoksi. Käyttäjä voi tarkistaa tämän yksityisyystiedotteen viimeisen muutospäivän sivun yläreunan kohdasta PÄIVITETTY VIIMEKSI. Kaikki muutokset tulevat voimaan, kun päivitämme muokatun yksityisyystiedotteen myGarmin.com-sivustoon. Jos teemme merkittäviä muutoksia henkilötietojen käsittelytapoihimme, ilmoitamme siitä lisäämällä myGarmin.com-sivustoon selkeän ja helposti huomattavan ilmoituksen. Sen mukaan, kun muutokset vaikuttavat tietoihin, joita varten soveltuvat lait edellyttävät käyttäjän nimenomaista lupaa, pyydämme käyttäjältä nimenomaisen luvan tietojen käsittelemiseen.

11. TIETOJEN TARKISTAMINEN/KORJAAMINEN/PÄIVITTÄMINEN, TIETOJEN EHEYS

Garmin pyrkii kohtuullisessa määrin takaamaan, että kaikki henkilötiedot ovat relevantteja ja luotettavia niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Lisäksi pyrimme takaamaan, että tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia. Käyttäjä voi pyytää tietojen käyttöoikeutta ja pyytää virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Käyttäjällä on useita vaihtoehtoisia tapoja tarkistaa, korjata, päivittää tai muutoin muokata henkilötietojaan:

Hän voi lähettää sähköpostia osoitteeseen

Hän voi lähettää postia osoitteeseen

Garmin International Inc.
Webmaster
1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062
USA

Käyttäjien suojaamiseksi joudumme ehkä tarkistamaan hänen henkilöllisyytensä, ennen kuin voimme muuttaa hänen henkilötietojaan. Käyttäjän on ilmaistava selkeästi, mihin tietoihin hän haluaa muutoksia, tai hänen on ilmoitettava selkeästi, että hän haluaa poistattaa henkilötietonsa aktiivisesta tietokannastamme. Muutoksia ei välttämättä oteta käyttöön heti. Lisäksi meidän on ehkä säilytettävä tietyt tiedot kirjanpidollisista syistä, ja tietokantoihimme ja muuhun kirjanpitoon saattaa jäädä joitakin tietoja. Emme vastaa tietojen poistamisesta tai päivittämisestä niiden kolmansien osapuolten tietokannoissa, joiden kanssa olemme jo jakaneet käyttäjän henkilötietoja.

12. YHTEYDENOTTO GARMINIIN

Jos käyttäjällä on kysyttävää tästä yksityisyystiedotteesta tai yksityisyyskäytännöistämme, hän voi ottaa yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Garmin International Inc.
1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062
USA

Puhelin: 913-397-8200
Faksi: 913-397-8282
Sähköposti: webmaster@garmin.com