Otamme yhteisövastuumme vakavasti ja olemme sitoutuneet hyvään yritystoimintaan. Samoin edellytämme toimittajiltamme samoja korkeita laatuvaatimuksia kuin itseltämme. Odotamme toimittajiemme toimivan rehellisesti ja noudattavan tiukimpiakin eettisiä, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä liiketoimintakäytäntöjä.

California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657)

Edellytämme, että toimittajamme puolustavat ihmisoikeuksia.

Katso myös: Konfliktimineraalit

Olemme dokumentoineet sitoutumisemme eettisiin ja kestäviin käytäntöihin planeettamme ympäristön ja asukkaiden suojelemiseksi

yritysvastuuraportissamme. Siinä kerromme, miten toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi sekä kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti.