California Transparency in Supply Chains Act of 2010

Garmin pyrkii varmistamaan, että kaikkien toimitusketjuumme osallistuvien työntekijöiden ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että kaikilla on turvalliset, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät työolosuhteet. Garmin tukee toimittajia, jotka ovat kanssamme samaa mieltä siitä, että oikeudenmukaiset työkäytännöt ja turvalliset työolosuhteet ovat olennaisia ihmisoikeuksia.

California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657) otettiin käyttöön 1.1.2012. Lailla pyrittiin lisäämään tiettyjen valmistajien ja jälleenmyyjien tiedotusta mahdollisista toimistaan esimerkiksi orjuutta ja ihmiskauppaa vastaan. Laki edellyttää nimenomaisesti, että tietyt valmistajat ja jälleenmyyjät ilmoittavat, millä toimilla ne pyrkivät poistamaan orjuuden ja ihmiskaupan suorista toimitusketjuistaan, jotka toimittavat aineellisia hyödykkeitä myyntiin.”

Toimitusketjumme perustuu maailmanlaajuisiin materiaalilähteisiin ja työvoimaan. Tuotteissamme käytettyjä raaka-aineita tuotetaan maailmanlaajuisesti, ja tuotteitamme valmistetaan sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa. Garminilla on erityinen tiimi, joka vastaa toimitusketjun hallinnasta.

Garmin on ryhtynyt toimiin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi suorasta toimitusketjustamme. Ensiksikin olemme ottaneet käyttöön toimittajien toimintasäännöt, jotka koskevat esimerkiksi maksimityöaikaa, peruspalkkaa, kunnioitusta, tasa-arvoa ja esimerkiksi orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyvän pakkotyön rajoituksia. Toiseksi Garmin edellyttää, että kaikki toimitusketjun toimittajat ja toimijat noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä sekä kansainvälisiä työ- ja ihmisoikeusstandardeja. Lisäksi monet jakelijamme ja muut jälleenmyyjät tarkastavat säännöllisesti, että tehtaissamme noudatetaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä sekä kansainvälisiä työ- ja ihmisoikeusstandardeja.