Garminille turvallisuus on etusijalla. Product Stewardship -ajattelumme ja työpaikan turvallisuustoimiemme osana toimitamme tuotteen mukana toimitettujen akkujen ja muiden tarvikkeiden materiaalien turvallisuustietoarkit (MSDS) pyydettäessä.

Arkkien avulla luetteloidaan yleisesti kemikaalien, kemiallisten yhdisteiden ja kemiallisten seosten tietoja. Työntekijät ja hätähenkilökunta voivat varmistaa näistä tiedoista, että he käsittelevät aineita turvallisesti. Arkeilla on tietoja esimerkiksi aineiden fyysisistä ominaisuuksista (esimerkiksi sulamispiste, kiehumispiste ja räjähdyspiste), myrkyllisyydestä, vaikutuksista terveyteen, ensiaputoimista, reaktiivisuudesta, säilytyksestä, hävittämisestä, suojavarusteista ja vuotojen korjaustoimista.

Materiaalien turvallisuustietoarkkipyynnöt

Garmin toimittaa akkujen ja muiden tuotteen mukana myytävien tarvikkeiden turvallisuustietoarkit pyydettäessä. Ilmoita pyyntöä tehdessäsi laitteen ja tarvikkeen osanumerot.

HUOMAUTUS: MSDS-arkkien muoto vaihtelee maakohtaisten vaatimusten mukaan.