Garmin tiedostaa, että tuotteet muuttuvat elektroniikkaromuksi, kun niiden käyttöikä päättyy. Jos elektroniikkaa ei hävitetä tai kierrätetä oikein, niiden tietyt materiaalit voivat aiheuttaa terveys- ja ympäristöongelmia. Garmin-laitteiden kierrätys edistää vaarallisten komponenttien turvallista hallintaa sekä arvokkaiden materiaalien talteenottoa ja uusiokäyttöä.

Tuotteiden kierrätys maailmanlaajuisesti

Tiedostamme tarpeen minimoida tuotteidemme ympäristövaikutukset. Siksi olemme luoneet tai luomassa kierrätysjärjestelmiä Yhdysvalloissa, Japanissa, Euroopassa, Kiinassa ja muualla maailmassa.

Garmin on tyytyväinen voidessaan osallistua ihmisten terveyden suojaamiseen ja ympäristön kannalta kestävään elektroniikkajätteen hyötykäyttöön ja hävittämiseen. Garmin pyrkii noudattamaan Euroopan parlamentin direktiiviä 2002/96/EC ja WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) -direktiiviä.

Lisäksi Garmin järjestää säännöllisesti ympäristöaiheisia tapaamisia ja tarkkailee kierrätystrendejä pysyäkseen ajan tasalla kierrätystarpeiden suhteen ja noudattaakseen säädöksiä muissa maissa.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) -pyyntölomake

WEEE-direktiivin artiklan 11 mukaan Garmin toimittaa pyydettäessä tiedot, joita kierrätyskeskukset sekä käsittely- ja kierrätyslaitokset tarvitsevat Garmin-tuotteiden uusiokäyttöä, käsittelyä tai kierrätystä varten. Voit pyytää näitä tietoja täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen.