Olemme sitoutuneet tekemään osuutemme ympäristön suojelemiseksi kaikessa liiketoiminnassamme tarjoamalla tuotteita, jotka ovat sovellettavien standardien ja säädösten mukaisia. Pyrimme jatkuvasti tehostamaan toimintaamme luomalla ympäristötavoitteita esimerkiksi saastumisen estämiseksi ja turvallisen ja terveen työpaikan takaamiseksi työntekijöillemme.

Materiaalien turvallisuus

Product Stewardship -ajattelumme ja työpaikan turvallisuustoimiemme osana toimitamme tuotteen mukana toimitettujen akkujen ja muiden tarvikkeiden materiaalien turvallisuustietoarkit pyydettäessä.

Tuotesuunnittelu

Garmin on sitoutunut luomaan ympäristön kannalta kestäviä tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet koko niiden käyttöiän ajan.

Kierrätys

Garmin vähentää, kierrättää ja hyötykäyttää materiaaleja ympäristön suojelemiseksi.

Tuotteiden turvallinen ja asianmukainen hävittäminen

Tietyt Garmin-tuotteet sisältävät pieniä määriä elohopeaa. Nämä tuotteet on hävitettävä kaikkien sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti.