Δήλωση προστασίας απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουλίου 2015

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την Garmin. Συντάξαμε αυτή τη Δήλωση απορρήτου για να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας. Διαβάστε αυτήν τη Δήλωση απορρήτου, για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε.

Στην παρούσα Δήλωση απορρήτου περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των στοιχείων που συλλέγει η Garmin στους ιστοτόπους όπου είναι δημοσιευμένη η παρούσα Δήλωση, καθώς και από ορισμένα προϊόντα και εφαρμογές μας. Ορισμένοι ιστότοποι της Garmin ή ιστότοποι των συνδεδεμένων εταιρειών μας ενδέχεται να διέπονται από διαφορετικές πρακτικές απορρήτου από αυτές που ορίζονται ακολούθως. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τη δήλωση απορρήτου κάθε ιστοτόπου της Garmin που επισκέπτεστε. Επιπλέον, στους χρήστες ορισμένων προϊόντων και εφαρμογών μας παρέχονται δηλώσεις απορρήτου, οι οποίες αφορούν τα εν λόγω προϊόντα και εφαρμογές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συγκεκριμένες δηλώσεις απορρήτου λειτουργούν συμπληρωματικά και η ανάγνωσή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Για άτομα που παρέχουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στις συνδεδεμένες εταιρείες μας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ"), οι συνδεδεμένες εταιρείες δύνανται να κοινοποιήσουν τα εν λόγω στοιχεία στην Garmin International, Inc. στις Η.Π.Α. Η Garmin International, Inc. συμμορφώνεται με το πλαίσιο Ασφαλούς Λιμένα μεταξύ Η.Π.Α. και ΕΕ και μεταξύ Η.Π.Α. και Ελβετίας, όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία. Η Garmin International, Inc. έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τους Κανόνες Απορρήτου του Ασφαλούς Λιμένα περί ειδοποίησης, επιλογής, περαιτέρω μεταβίβασης, ασφάλειας, ελέγχου ακρίβειας δεδομένων, πρόσβασης και επιβολής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ασφαλούς Λιμένα και για να δείτε την πιστοποίηση της Garmin, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α.

Εάν έχετε τυχόν απορίες ή παράπονα σχετικά με την τήρηση των Αρχών Προστασίας Ασφαλούς Λιμένος, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση webmaster@garmin.com. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας, μπορείτε να υποβάλετε μια αξίωση μεσολάβησης Ασφαλούς Λιμένα στη JAMS International η οποία μεσολαβείται σύμφωνα με τους Κανόνες Μεσολάβησης της JAMS International.

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A. Προσωπικά στοιχεία

Τα "Προσωπικά στοιχεία" αποτελούν πληροφορίες που προσδιορίζουν συγκεκριμένα ένα άτομο. Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό σε έναν ιστότοπο της Garmin, δηλώνετε τα προϊόντα σας, αγοράζετε ή αποκτάτε με άλλο τρόπο μια ενημέρωση χάρτη ή κάποιο προϊόν από έναν ιστότοπο της Garmin, εγγράφεστε για τη λήψη ενός ενημερωτικού δελτίου, συμμετέχετε σε δραστηριότητες προώθησης ή επικοινωνείτε με το προσωπικό του τμήματος υποστήριξης προϊόντων, έχουμε το δικαίωμα να συλλέξουμε διάφορα Προσωπικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να συγκαταλέγονται, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις, το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email και τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας στοιχεία για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Επικοινωνίες Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να παρέχουμε σε εσάς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε, να σας ενημερώσουμε σχετικά με το λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας μαζί μας, να παρέχουμε σε εσάς σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις εφαρμογές σας και (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διαθέσιμες επιλογές, όπως περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 6) να σας στέλνουμε προσφορές και υλικό προώθησης για τα προϊόντα και τις εφαρμογές μας.
 2. Υποστήριξη πελατών Σε κάθε επικοινωνία σας με εκπροσώπους του τμήματος υποστήριξης πελατών μέσω email, τηλεφώνου ή κατ' ιδίαν, έχουμε το δικαίωμα να συλλέξουμε Προσωπικά στοιχεία σχετικά με την περίσταση, όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email σας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας, αλλά και στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα Garmin που έχετε στην κατοχή σας, όπως σειριακούς αριθμούς, ημερομηνία αγοράς και αρχεία καταγραφής συμβάντων (εφόσον υφίστανται), τα οποία είναι χρήσιμα κατά τη διάγνωση προβλημάτων που σχετίζονται με την απόδοση του εκάστοτε προϊόντος ή εφαρμογής, καθώς και στοιχεία που έχουν σχέση με κάποιο θέμα τεχνικής υποστήριξης ή υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να σας παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και προϊόντων.
 3. Αγορές Εάν παρέχετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας σε έναν ιστότοπο της Garmin ή απευθείας στο προϊόν Garmin που διαθέτετε, τότε η Garmin θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας και τα σχετικά στοιχεία πληρωμής και λογαριασμού, καθώς και το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση, κατά περίπτωση, για το σκοπό της συμπλήρωσης των αγορών ή της είσπραξης πληρωμής επαναλαμβανόμενων τελών χρήσης, κατά περίπτωση.
 4. Προσφορές Εάν συμμετέχετε σε λαχειοφόρους, διαγωνισμούς ή παρόμοια προσφορά, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε, για τη διαχείριση αυτών των προσφορών. Στο βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις τυχόν τέτοιας προσφοράς που αφορούν στη διαχείριση των Προσωπικών στοιχείων σας αντιβαίνουν στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Στοιχείων, θα υπερισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της Προσφοράς.
 5. Πληροφορίες που αποστέλλονται από επισκέπτες. Η Garmin ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων υπηρεσιών των ιστότοπών μας (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, πίνακες μηνυμάτων, φόρουμ, λειτουργία chat και ιστολόγιο), στις οποίες θα μπορείτε να δημοσιεύετε πληροφορίες και υλικό. Λάβετε υπόψη ότι κάθε πληροφορία που γνωστοποιείτε μέσω αυτών την υπηρεσιών ή καθ' οποιονδήποτε άλλον τρόπο στους ιστοτόπους μας, ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί και να είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες των ιστοτόπων και στο ευρύ κοινό. Εάν αποφασίσετε να γνωστοποιήσετε Προσωπικά στοιχεία ή λοιπές πληροφορίες στους ιστοτόπους μας, σας συνιστούμε να το πράξετε με διακριτικότητα και προσοχή. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ.

B. Λοιπές πληροφορίες

Οι "Λοιπές πληροφορίες" είναι κάθε πληροφορία που δεν προσδιορίζει προσωπικά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου ατόμου, όπως οι εξής: πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής, δεδομένα χρήσης εφαρμογών, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookie, ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες τεχνολογίες, δημογραφικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, καθώς και συνολικές πληροφορίες. Λάβετε υπόψη ότι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε τις Λοιπές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται να πράξουμε διαφορετικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν απαιτείται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να διαχειριστούμε τις Λοιπές πληροφορίες ως Προσωπικά στοιχεία, τότε έχουμε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουμε με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "Προσωπικά στοιχεία" ανωτέρω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουμε το δικαίωμα να συνδυάσουμε Λοιπές πληροφορίες με Προσωπικά στοιχεία. Εάν συνδυάσουμε τυχόν Λοιπές πληροφορίες με Προσωπικά στοιχεία, θα διαχειριστούμε τις συνδυασμένες πληροφορίες ως Προσωπικά στοιχεία, εφόσον παραμένουν συνδυασμένες. Παραδείγματα λοιπών πληροφοριών περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Πληροφορίες θέσης Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες βάσει θέσης, όπως πληροφορίες για τον καιρό, τις ώρες προβολής κινηματογράφων, την κυκλοφορία, τις τιμές καυσίμων και τοπικές εκδηλώσεις, στην εφαρμογή Garmin ή τη συσκευή σας, τα δεδομένα της φυσικής θέσης της συσκευής θα συλλεχθούν, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών βάσει θέσης. Η συλλογή αυτών των δεδομένων θέσης γίνεται ανώνυμα και κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή σας. Εάν συμφωνείτε, η Garmin θα συλλέγει και θα αποστέλλει δεδομένα από τη συσκευή σας, όπως τη θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση, όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή πλοήγησης Garmin ή μια εφαρμογή. Αυτά τα δεδομένα θα συνδυάζονται με δεδομένα από άλλες συσκευές άλλων χρηστών που έχουν συναινέσει, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων κίνησης και άλλου περιεχομένου που παρέχονται από την Garmin ή άλλους παρόχους περιεχομένου. Με τη συγκατάθεσή σας, η Garmin δύναται να κοινοποιεί ή να πωλεί αυτά τα δεδομένα σε τρίτους. Αυτά τα δεδομένα θα κοινοποιούνται και θα πωλούνται ανώνυμα και κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή σας.
 2. Αρχεία καταγραφής διαφημίσεων Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως δεδομένα κίνησης και άλλο περιεχόμενο που περιέχει διαφημίσεις, έχουμε το δικαίωμα να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με τις διαφημίσεις που προβλήθηκαν και τη συχνότητα με την οποία επιλέχθηκαν για προβολή, καθώς και τη συχνότητα εκτέλεσης ορισμένων ενεργειών, όπως η αποθήκευση κουπονιού, η κλήση ή η δρομολόγηση σε μια τοποθεσία που αντιστοιχεί σε διαφήμιση, ώστε οι πάροχοι των διαφημίσεων να μπορούν να σας παρέχουν περιεχόμενο και διαφημίσεις που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και κοινοποιούνται στους κατάλληλους συνεργάτες μας ανώνυμα, με τρόπο που δεν σας προσδιορίζει προσωπικά.
 3. Δραστηριότητες και δεδομένα δραστηριοτήτων Ορισμένοι ιστότοποι της Garmin και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα (όπως το Garmin Connect και το Garmin Connect Mobile) σάς επιτρέπουν να αποστείλετε εθελοντικά δραστηριότητες (για παράδειγμα, τρέξιμο, περιπάτους, κολύμβηση, πεζοπορία, geocache, περιπέτειες, κ.λπ.) και δεδομένα δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, βήματα, θέση, απόσταση, ρυθμός, χρόνος δραστηριότητας, θερμίδες που καταναλώθηκαν, ύπνος, κ.λπ.) από τη συσκευή Garmin. Από αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές, μπορείτε να ελέγχετε ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση για προβολή των εν λόγω δραστηριοτήτων και των δεδομένων δραστηριοτήτων, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου σε αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές. Η Garmin μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα δραστηριότητας που αποστείλατε, ανώνυμα και συγκεντρωτικά, χωρίς να προσδιορίζει εσάς προσωπικά, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των εφαρμογών της. Εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή που θα ερωτηθείτε εάν συμφωνείτε με την κοινή χρήση ανώνυμων δεδομένων που συλλέγονται από τη συσκευή σας, η Garmin ενδέχεται να κοινοποιήσει δεδομένα δραστηριότητας με στρατηγικούς συνεργάτες, ανώνυμα, χωρίς να προσδιορίζει εσάς προσωπικά, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των εφαρμογών των εν λόγω στρατηγικών συνεργατών. Η Garmin δεν θα μεταβιβάσει ούτε θα πωλήσει τα δεδομένα δραστηριοτήτων σας σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και λήψη της συγκατάθεσής σας.
 4. Πληροφορίες καταχώρισης διακομιστή Εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούμε πληροφορίες καταχώρισης διακομιστή, προκειμένου να υπολογίζουμε το επίπεδο χρήσης του δικτυακού τόπου, να συμβάλλουμε στη διάγνωση προβλημάτων με τους διακομιστές της Garmin και να διαχειριζόμαστε τους ιστότοπους της Garmin. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής διακομιστή ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματός σας, οι ώρες κατά τις οποίες επισκεφθήκατε ιστοσελίδες και οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε. Η συλλογή διευθύνσεων IP αποτελεί πάγια πρακτική στο Internet και πολλοί ιστότοποι την εφαρμόζουν αυτόματα. Λάβετε υπόψη ότι οι διευθύνσεις IP, τα αρχεία καταγραφής διακομιστών και οι σχετικές πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως Λοιπές πληροφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η αντιμετώπιση αυτών ως Προσωπικά στοιχεία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 5. Cookie και λοιπές τεχνολογίες. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookie, ετικέτες εικονοστοιχείων, προειδοποιητικά σήματα Web, καθαρά GIF ή άλλα παρόμοια εργαλεία στους ιστότοπούς μας ή στα μηνύματα email μας. Αυτές οι τεχνολογίες βοηθούν την Garmin να παρακολουθεί συστηματικά τις κινήσεις των πελατών της στους σχετικούς ιστοτόπους, να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και να συλλέγει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του εκάστοτε ιστοτόπου και τα ποσοστά ανταπόκρισης. Επίσης, παρέχουν στους χρήστες καλύτερες εμπειρίες περιήγησης στους ιστοτόπους της Garmin. Επιπλέον, η Garmin χρησιμοποιεί το Google Analytics ως μέθοδο παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων ιστότοπων και δημογραφικών στοιχείων, ενδιαφερόντων και συμπεριφοράς των χρηστών σε πολλούς από τους ιστότοπους που διαθέτουμε. Επίσης, έχουμε το δικαίωμα να αναθέσουμε σε έναν ή περισσότερους τρίτους παρόχους υπηρεσιών την εμφάνιση ηλεκτρονικών διαφημίσεων εκ μέρους μας. Οι εν λόγω πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιούν μια ετικέτα εικονοστοιχείων ή παρόμοια τεχνολογία για την ανώνυμη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις χρηστών σε ιστοτόπους. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία για την προώθηση διαφημίσεων σχετικά με συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. Η συλλογή αυτών των στοιχείων γίνεται ανώνυμα και κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και την άρνηση της εν λόγω συλλογής και χρήσης αυτών των στοιχείων από τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας, μεταβείτε στη διεύθυνση Networkadvertising.org.

  Εάν δεν θέλετε να συλλέγουμε πληροφορίες με αυτές τις τεχνολογίες, υπάρχει μια απλή διαδικασία στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, με την οποία μπορείτε να απορρίψετε αυτόματα πολλές από αυτές τις τεχνολογίες, ή να έχετε τη δυνατότητα επιλογής απόρριψης ή αποδοχής τους. Επιπλέον, εάν κατοικείτε σε δικαιοδοσία που απαιτεί από εμάς τη λήψη της συγκατάθεσής σας για τη χρήση cookie στους ιστότοπούς μας, τότε θα έχετε την ευκαιρία να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookie σε αυτούς τους ιστότοπους, εκτός από ορισμένα cookie που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της βασικής λειτουργικότητας του ιστότοπου και δεν θα μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookie.

  Χρησιμοποιούμε τοπικά αποθηκευμένα αντικείμενα, γνωστά και ως Flash cookie, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου χρησιμοποιούμε το Adobe Flash Player για την παροχή ειδικού περιεχομένου, όπως βίντεο ή αποσπασμάτων βίντεο. Το Flash χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνολογία για την απομνημόνευση ρυθμίσεων, προτιμήσεων και χρήσης. Η λειτουργία είναι παρόμοια με αυτήν των cookie των προγραμμάτων περιήγησης, με τη διαφορά ότι η διαχείριση των cookie Flash δεν γίνεται μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο Web. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε ρυθμίσεις απορρήτου και αποθήκευσης για Flash cookie.

 6. Χρήση εφαρμογών Όταν πραγματοποιείτε λήψη και χρησιμοποιείτε εφαρμογές, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας έχουμε το δικαίωμα παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων χρήσης εφαρμογών, όπως η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης της συσκευής σας στους διακομιστές μας και τα στοιχεία και τα αρχεία που έχουν ληφθεί στην εφαρμογή βάσει του αριθμού της συσκευής σας. Η Garmin χρησιμοποιεί έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών για τη συλλογή αναλυτικών πληροφοριών που σχετίζονται με τη χρήση των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, όπως πληροφορίες κατάστασης συσκευής, υλικό συσκευής και πληροφορίες λειτουργικού συστήματος, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μιας εφαρμογής και τη φυσική θέση της συσκευής ενός χρήστης κατά τη στιγμή της εμφάνισης σφάλματος της συσκευής. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται, έτσι ώστε να μην προσδιορίζουν προσωπικά κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Η Garmin χρησιμοποιεί τα συνολικά δεδομένα για τη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των εφαρμογών της για κινητές συσκευές.

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A. Συνδεδεμένες Εταιρείες

Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε στοιχεία που παρέχετε στην Garmin στις συνδεδεμένες εταιρείες μας ανά τον κόσμο, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις συνδεδεμένες εταιρείες μας στην τελευταία Ετήσια Έκθεσή μας στη φόρμα 10-K, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.sec.gov. Οι συνδεδεμένες εταιρείες μας οφείλουν να προστατεύουν τα Προσωπικά στοιχεία σας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Η Garmin International, Inc. είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των Προσωπικών στοιχείων που τίθενται σε κοινή χρήση.

B. Πάροχοι υπηρεσιών

Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθούν στη λειτουργία της επιχείρησης και των ιστοτόπων μας ή για να διαχειρίζονται δραστηριότητες εκ μέρους μας, όπως η διεκπεραίωση αγορών, η επεξεργασία πληρωμών με κάρτες πληρωμής και η αποστολή προϊόντων σε εσάς. Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε Προσωπικά στοιχεία που αφορούν εσάς, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων κάρτας πληρωμής, με αυτά τα τρίτα μέρη, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών.

Γ. Λοιπές γνωστοποιήσεις

Έχουμε το δικαίωμα να γνωστοποιούμε σε άλλους Προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Αυτή η συγκατάθεση θα δίδεται στη μορφή που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης, έχουμε το δικαίωμα να γνωστοποιούμε Προσωπικά στοιχεία που αφορούν εσάς σε άλλους, εφόσον κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο ή αρμόζον: α) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας και των κανονισμών εκτός της χώρας κατοικίας σας, β) για τη συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες, γ) για την ανταπόκριση σε αιτήματα δημόσιων αρχών και αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων αρχών εκτός της χώρας κατοικίας σας, δ) για την υποβοήθηση ή την υποστήριξη ερευνών κλοπής, στις οποίες εμπλέκονται προϊόντα ή ιδιοκτησία της Garmin, ε) για την επιβολή οποιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων ή πολιτικών μας, στ) για την προστασία των λειτουργιών μας ή αυτών των συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών μας ζ) για την προστασία των δικαιωμάτων, του απορρήτου, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας της Garmin, των συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών της ή αυτών που ανήκουν σε και αφορούν εσάς ή άλλους και η) για να μας επιτρέπεται η προσφυγή σε διαθέσιμα ένδικα μέσα ή για να περιορίσουμε τυχόν ζημιές που έχουμε υποστεί.

Δ. Εκχώρηση

Έχουμε το δικαίωμα να μεταβιβάζουμε στοιχεία σε μια συνδεδεμένη εταιρεία, μια θυγατρική εταιρεία ή έναν τρίτο σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλου τύπου διάθεσης όλης ή μέρους της εταιρείας Garmin, των περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περίπτωσης χρεοκοπίας ή ανάλογης περίπτωσης.

3. ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ

Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη χρήση μιας εφαρμογής της Garmin ή τρίτου κατασκευαστή στη συσκευή σας, η οποία σας επιτρέπει να προσκαλείτε τρίτους να δουν τη θέση σας σε μια άλλη συσκευή Garmin ή/και κάποιο ιστότοπο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μια τέτοια εφαρμογή, τότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την επιλογή των ατόμων στα οποία θα κάνετε διαθέσιμες τις πληροφορίες θέσης σας. Εάν επιλέξετε να δημοσιεύσετε μια πρόσκληση για την προβολή των πληροφοριών θέσης σας σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων, τότε, ανάλογα με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, είναι πιθανό να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες και άλλα άτομα πέραν αυτών που σκοπεύατε να προσκαλέσετε να δουν τις πληροφορίες θέσης σας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν δημοσιεύετε μια τέτοια πρόσκληση μέσω κοινωνικών δικτύων τρίτων, ενώ θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα. Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή ένα προϊόν Garmin, όπως το LiveTrack, για να προσκαλέσετε τρίτους να δουν τη θέση σας, τότε η Garmin θα σας παρέχει επίσης μια δήλωση απορρήτου, η οποία αφορά συγκεκριμένα την εκάστοτε εφαρμογή ή προϊόν και συμπληρώνει την παρούσα δήλωση απορρήτου.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΡΙΤΩΝ

Οι ιστότοποί μας, οι εφαρμογές και τα προϊόντα μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Garmin. Παρομοίως, οι ιστότοποί μας ή το προϊόν που έχετε στην κατοχή σας ενδέχεται να περιέχει εφαρμογές τις οποίες λαμβάνετε από τρίτους. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι, υπηρεσίες και εφαρμογές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Garmin και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοτόπων, υπηρεσιών και εφαρμογών. Κατά την παροχή τυχόν Προσωπικών στοιχείων μέσω οποιωνδήποτε από τις εν λόγω τοποθεσίες, υπηρεσίες ή εφαρμογές τρίτων, η συναλλαγή σας θα πραγματοποιείται στον ιστότοπο, την υπηρεσία ή/και την εφαρμογή του τρίτου, ενώ η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων που παρέχετε υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει ο εν λόγω τρίτος. Η GARMIN ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Σας συνιστούμε να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου τρίτων.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Garmin λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για προστασία έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή αλλαγής των Προσωπικών στοιχείων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Σε ορισμένους ιστοτόπους, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, προκειμένου να συμμετέχετε σε αυτούς ή να διασφαλίσετε τυχόν πρόσθετα οφέλη. Η μετάδοση των στοιχείων που παρέχετε στην Garmin κατά τις διαδικασίες εγγραφής κρυπτογραφείται με τη χρήση της τεχνολογίας Secure Sockets Layer (SSL). Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η επικοινωνία σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν νιώθετε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που διατηρείτε σε εμάς ενδέχεται να έχει παραβιαστεί), ενημερώστε μας άμεσα σχετικά με το πρόβλημα, επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με τα οριζόμενα της Παραγράφου 10 ακολούθως.

6. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δεν θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους (εκτός των συνδεδεμένων εταιρειών μας) για την εξυπηρέτηση των διαφημιστικών σκοπών τρίτων, εκτός εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εφόσον και όταν σας δώσουμε την ευκαιρία να το κάνετε. Εμείς και οι συνδεδεμένες εταιρείες μας έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά στοιχεία σας για να σας αποστέλλουμε αλληλογραφία διαφημιστικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των email) που σχετίζεται με τα προϊόντα ή τις εφαρμογές της Garmin, εκτός εάν ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη της. Για να εξαιρεθείτε από τη λήψη αλληλογραφίας διαφημιστικού χαρακτήρα από την Garmin και τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή για να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας είχατε δώσει στο παρελθόν σχετικά με την κοινοποίηση των Προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν σε τρίτους για την εξυπηρέτηση των διαφημιστικών σκοπών τους, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση webmaster@garmin.com. Ενημερώστε μας εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αλληλογραφίας διαφημιστικού χαρακτήρα από την Garmin και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή/και να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας είχατε δώσει στο παρελθόν σχετικά με την κοινοποίηση των Προσωπικών στοιχείων σας με τρίτους για την εξυπηρέτηση των διαφημιστικών σκοπών τους.

7. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Τα προϊόντα και οι εφαρμογές μας δεν απευθύνονται σε άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών και ζητούμε από άτομα κάτω των 13 να μην παρέχουν Προσωπικά στοιχεία στην Garmin μέσω οποιουδήποτε ιστοτόπου της Garmin ή μέσω των προϊόντων και των εφαρμογών μας. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας το γεγονός ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά στοιχεία ανηλίκου κάτω των 13 ετών, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά το συντομότερο δυνατό.

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση απορρήτου κατά διαστήματα λόγω της προσθήκης νέων προϊόντων και εφαρμογών, της βελτίωσης των τρεχουσών προσφορών μας και των τεχνολογικών και νομοθετικών εξελίξεων. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου από τη λεζάντα "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" στο άνω μέρος της παρούσας σελίδας. Τυχόν αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της καταχώρισης της αναθεωρημένης Δήλωσης απορρήτου στους θιγόμενους ιστοτόπους μας. Θα σας ειδοποιούμε σχετικά σε περίπτωση που αυτές οι αλλαγές είναι ουσιώδεις και, όποτε αυτό απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας. Αυτή η σημείωση θα παρέχεται μέσω email, με τη δημοσίευση σημείωσης σχετικά με τις αλλαγές στους θιγόμενους ιστοτόπους ή μέσω άλλων μέσων, πριν η τροποποίηση τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους ισχύοντες νόμους.

9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά στοιχεία σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο η διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

10. ΕΛΕΓΧΟΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Garmin λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση και να γίνει ενημέρωση εσφαλμένων ή ανακριβών Προσωπικών στοιχείων. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών στοιχείων σας. Η Garmin θα απαντήσει εγκαίρως στα αιτήματά σας και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τη δική σας προστασία, έχουμε το δικαίωμα να υλοποιούμε μόνον αιτήματα σε σχέση με τα Προσωπικά στοιχεία που συσχετίζονται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση email την οποία χρησιμοποιείτε για την αποστολή του αιτήματός σας σε εμάς και ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, πριν από την υλοποίηση του αιτήματός σας. Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη διεκπεραίωση αιτημάτων που διακυβεύουν το απόρρητο άλλων, είναι εξαιρετικά ατελέσφορα ή θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην πραγματοποίηση κάποιας ενέργειας που δεν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για λόγους αρχειοθέτησης, ενώ άλλες πληροφορίες ενδέχεται να μην καταργηθούν, καθώς θα παραμείνουν στις βάσεις δεδομένων μας και σε άλλα αρχεία.

Η πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή αιτημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:

Email: webmaster@garmin.com

Αλληλογραφία: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, U.S.A.


Σχετικοί σύνδεσμοι

Πολιτική απορρήτου Ασφαλούς Λιμένα της Garmin
{lv_el-GR_ad_tracking}