Hos Garmin står sikkerhed højt på dagsordenen. Som led i vores produktansvar og sikkerhed på arbejdspladsen medfølger der sikkerhedsdatablade (MSDS) for batterier og andre genstande, der sælges med et produkt.

Disse datablade benyttes til at katalogisere oplysninger om kemikalier, kemiske forbindelser og kemiske blandinger. Disse oplysninger, som ansatte og redningsmandskab bruger til at sikre, at de håndterer og bearbejder stoffer på en sikker måde, omfatter fysiske data (smeltepunkt, kogepunkt, flammepunkt mv.), toksicitet, sundhedsmæssige virkninger, førstehjælp, reaktivitet, opbevaring, bortskaffelse, brug af værnemidler og procedurer ved udslip.

Anmodning om sikkerhedsdatablade

Garmin leverer på anmodning sikkerhedsdatablade for batterier og andre genstande, der sælges med et produkt. Ved fremsættelse af en anmodning skal du inkludere enhedens delnummer og genstandens delnummer.

BEMÆRK: sikkerhedsdatablades udformning varierer fra kilde til kilde i det enkelte land afhængigt af nationale krav.