Hos Garmin anerkender vi, at vores produkter ender som elektronisk affald efter endt levetid. Hvis elektronik ikke bortskaffes eller genbruges korrekt, kan bestemte materialer i produkterne medføre sundheds- og miljømæssige problemer. Genanvendelse af Garmin-enheder fremmer sikker håndtering af farlige komponenter og understøtter genvinding og -anvendelse af værdifulde materialer.

Global produktgenbrug

Vi anerkender behovet for at minimere vores produkters miljøbelastning. Derfor har vi etableret eller er i færd med at etablere genbrugssystemer i USA, Japan, Europa, Kina og andre dele af verden.

Garmin glæder sig over at have mulighed for at bidrage til beskyttelsen af menneskers sundhed og til miljørigtig genvinding og bortskaffelse af elektronisk affald. Garmin tilstræber at overholde Europa-Parlamentets direktiv 2002/96/EF og WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Desuden afholder Garmin jævnligt miljømøder og overvåger udviklingen inden for genbrugsområdet for at holde sig orienteret om behovet for genbrug og sikre overholdelse i andre lande.

Rekvisition til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

I overensstemmelse med artikel 11 i WEEE-direktivet forsyner Garmin på anmodning genbrugscentre samt behandlings- og genanvendelsesanlæg med oplysninger om genbrug, behandling eller genvinding af Garmin-produkter. Disse oplysninger kan indhentes ved at udfylde og indsende denne formular.