Visse Garmin-produkter indeholder små mængder kviksølv i LCD-paneler (liquid crystal display) eller interne lamper for at forbedre lyseffektiviteten. Disse komponenter bør kun efterses eller udskiftes af Garmins serviceteknikere.

Disse Garmin-produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale lovkrav.

Hvordan kan jeg vide, om min GPS-enhed fra Garmin indeholder kviksølv?

Vi har pligt til at oplyse vores kunder om det kviksølvindhold, der med vores vidende er tilsat vores produkter. Se i brugervejledningen til din Garmin-enhed for at afgøre, om den indeholder følgende kviksølvadvarsel:

Visse brugervejledninger blev fejlagtigt trykt med en erklæring, der starter med ordene "Lampen/lamperne i dette produkt kan indeholde kviksølv...." Alle Garmin-produkter, som indeholder denne erklæring i brugervejledningen, indeholder kviksølv og skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale og statslige bortskaffelseskrav.

Hvordan bortskaffer jeg min Garmin-enhed korrekt, hvis den indeholder kviksølv?

Kunder i Connecticut

Da produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret som farligt affald, anbefaler Connecticut, at man sender disse produkter til en elektronisk disassembler eller genvindingsvirksomhed, som staten har godkendt som modtager af kviksølvholdige produkter. Connecticut vedligeholder en liste over kommercielle genvindingsvirksomheder og mæglere, som modtager kviksølvholdige lamper. En række af disse virksomheder modtager også elektroniske produkter til genbrug. Kunder, som ønsker at bortskaffe kviksølvholdige Garmin-produkter i Connecticut, bør kontakte de anførte anlæg for at afklare, hvilke produkttyper anlæggene modtager og på hvilke vilkår.

Andre stater

Gennemgå kravene i netop din stat for at afklare, om der gælder bestemte genvindingskrav for kviksølvholdige produkter eller andre elektroniske produkter. Følgende websteder er gode ressourcer til at finde ud af, om der gælder specifikke krav i din stat, samt til at identificere de virksomheder, der genvinder kviksølv i dit område: