Vi har sat os for at gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte miljøet i alle vores forretningsaktiviteter ved at tilbyde produkter, der opfylder gældende standarder og forskrifter. Vi bestræber os på løbende at forbedre vores miljøpræstation ved at fastsætte miljømålsætninger, der tager højde for vores aktiviteters indvirkning på miljøet, herunder forebyggelse af forurening og etablering af sikre og sunde arbejdsforhold for vores medarbejdere.

Materialesikkerhed

Som led i vores produktansvar og sikkerhed på arbejdspladsen leverer vi på anmodning sikkerhedsdata for batterier og andre genstande, der sælges med et produkt.

Produktdesign

Garmin har forpligtet sig på at skabe miljøvenlige produkter med minimal miljøbelastning gennem hele deres livscyklus.

Genanvendelse

Garmin praktiserer de 3 R'er for genanvendelse - vi reducerer (reduce), genanvender (reuse) og genvinder materialer for at beskytte miljøet.

Sikker og korrekt bortskaffelse af produkter

Visse Garmin-produkter indeholder små mængder kviksølv. Disse produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale lovkrav.